niedziela, 16 maja 2021
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3653270
Dzisiaj: 742
IP: 3.238.173.209

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 4

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

INFORMACJA
Uczniowie i Rodzice.
Prosimy o zapoznanie się z procedurami wydawania opinii i orzeczeń o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju, przez zespół orzekający w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie
Dokument do pobrania TUTAJ
autor: Bartek  2016-10-17        Skomentuj 0

Obsługa gastronomiczna powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej
    14 października w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie miały miejsce uroczyste obchody Święta Edukacji Narodowej. Zadaniem uczniów naszej szkoły była obsługa gastronomiczna tej ważnej uroczystości.                        Młodzież pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych wykazała się precyzyjnym nakryciem stołów i perfekcyjną obsługą zaproszonych gości. Dla uczennic biorących udział w obsłudze była to okazja, by wykazać się umiejętnościami nabytymi na zajęciach obsługi konsumenta, a dla naszej szkoły kolejna możliwość, by zaprezentować się w środowisku lokalnym.          
         Jak zawsze dowiedliśmy, że w obsłudze gastronomicznej imprez jesteśmy bezkonkurencyjni, co jest zasługą nie tylko nauczycieli, ale i uczniów, którzy zaangażowani byli w to przedsięwzięcie.
Galeria
autor: Mirek  2016-10-14        Skomentuj 0

Dzień Edukacji Narodowej w "Troczewskim"
        14 października 2016r. w murach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego miała miejsce doniosła uroczystość. Zebrani na sali goście: Starosta Kutnowski - Krzysztof Debich, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu - Ewa Ściślewska, Artur Gierula - członek Zarządu Powiatu,  Jolanta Bujalska-Kowalczyk i Mariusz Kozarski - przewodniczący oświatowych związków zawodowych, Danuta Ujazdowska reprezentująca TPZK oraz przedstawiciele kutnowskich zakładów, z którymi współpracuje szkoła - Iwona Grzybowska - Prezes Zarządu Zoriny Sp. z o.o. oraz Tomasz Misztal - kierownik produkcji Zoriny Sp. z o.o., przewodniczący Rady Rodziców, grono pedagogiczne, emerytowani nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie byli świadkami niezwykłego wydarzenia. Święto Edukacji Narodowej połączone zostało ze wzruszającym ślubowaniem klas pierwszych.
    Wszystkich zebranych przywitała pani Dyrektor Urszula Macioszczyk, która na wstępie podkreśliła, że dziś jest święto wszystkich tych, którzy pracują w oświacie. Zaznaczyła też, że wychowanie młodego pokolenia nie jest zadaniem łatwym, bowiem młodzież szuka autorytetu. Dzień Edukacji Narodowej to okazja do podsumowań i refleksji. My, nauczyciele, myślimy wtedy z dumą o uczniach, którzy godnie reprezentują szkołę podczas praktyk zawodowych w kraju i za granicą, ale też analizujemy to, czego nie udało się nam osiągnąć.
    Tradycją naszej szkoły w tym uroczystym dniu jest podsumowanie wyników rywalizacji o Puchar Dyrektora Szkoły w nauce i frekwencji za ubiegły rok szkolny. III miejsce w tej rywalizacji zdobyła klasa pani Anny Sujeckiej - obecnie III ZSZ - kucharz, na niższym stopniu podium stanęła klasa IV TZ - hotel, w której obowiązki wychowawcy pełniła w minionym roku pani Danuta Maj. Puchar powędrował natomiast do uczniów klasy III TZ - hotel, której opiekunem jest pani Elżbieta Golis.
    Za ogromny trud i poświęcenie oraz za szerzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym pani Dyrektor przyznała nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi nagrody. Otrzymali je następujący nauczyciele: Pani Wicedyrektor Małgorzata Gładysiak, pani Joanna Andrzejewska, pan Włodzimierz Błaszczyk, pani Sylwia Buczkowska, pani Mariola Dębowska, pani Emilia Durka, pani Elżbieta Golis, pani Maria Kadłubowska, pani Karina Karasińska-Pirowska, pan Bartosz Kisielewski, pani Izabela Kowalik, pani Małgorzata Ledzion, pani Danuta Maj, pani Beata Michałkiewicz, pani Małgorzata Nowak-Kaczorkiewicz, pani Elżbieta Olejniczak, pani Barbara Rosiak-Indrzejczyk, pani Anna Sujecka, pan Leon Wieczorek, pani Aleksandra Szymczak, pani Monika Ziębińska, pan Mirosław Ziębiński, pani Ewa Żydowo oraz pracownicy administracji i obsługi.
    Z rąk Starosty Kutnowskiego Krzysztofa Debicha nagrodę odebrały natomiast: pani Wicedyrektor Anna Rutkowska-Rubacha oraz pani kierownik Julita Ryś.
     Galeria
więcej...
autor: Mirek  2016-10-14        Skomentuj 0

Spotkanie z doradcą zawodowym
    W dniu 10 października 2016 roku pani Mariola Dębowska - doradca zawodowy przeprowadziła w klasie IV TZ - kelner zajęcia na temat: „Kompetencje personalno-społeczne przydatne w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy”.
    Podczas zajęć młodzież dowiedziała się, czym są kompetencje, jak się kształtuje ich model oraz jaka jest różnica między kwalifikacjami a kompetencjami. Pani Dębowska zwróciła też uwagę, że coraz bardziej istotnego znaczenia nabierają kompetencje społeczne, zwane miękkimi, które najprościej można zdefiniować jako zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy w grupie, komunikacji, perswazji i mediacji, budowania autorytetu, elastyczności, adaptacji do zamiany i skłonności do podejmowania ryzyka. Pracodawcy coraz częściej rezygnują ze zgłaszania swego zapotrzebowania na kwalifikacje, a domagają się pracowników z określonymi przez nich kompetencjami.
więcej...
autor: Mirek  2016-10-14        Skomentuj 0

    11 października 2016 roku studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku świętowali w Kutnowskim Domu Kultury inaugurację kolejnego roku akademickiego. Zadaniem uczniów naszej szkoły była obsługa gastronomiczna tej ważnej uroczystości. Młodzież pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych wykazała się precyzyjnym przygotowaniem stołów i perfekcyjną obsługą zaproszonych na uroczystość 400 osób. Uczniowie z dużym zaangażowaniem wykonywali swoje „zawodowe obowiązki”, a swoją postawą przyczynili się do radosnego przebiegu uroczystości.
Galeria
autor: Mirek  2016-10-13        Skomentuj 51

Z wizytą na targach WorldHotel w Warszawie
12 października 2016 r. uczniowie klas I i II TZ - żug oraz I i II TZ - technik hotelarstwa pod opieką p. Sylwii Buczkowskiej, p. Kariny Karasińskiej-Pirowskiej i p. Aleksandry Szymczak  odwiedzili Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel w Warszawie. W czasie tego prestiżowego spotkania prezentowane są produkty i usługi oraz najnowsze rozwiązania dla obiektów noclegowych o różnym standardzie. W programie targów znalazło się wiele szkoleń, warsztatów, konferencji i innych spotkań, dzięki którym można nie tylko zdobyć cenną wiedzę, ale też poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Targi WorldHotel były okazją do zaprezentowania bogatego programu imprez towarzyszących. Warto wśród nich wymienić Mistrzostwa Cukiernicze Best Pastry Chef pod patronatem Tomasza Dekera, Mistrzostwa Kulinarne, których tematem przewodnim był produkt regionalny, czy Kulinarne Mistrzostwa Polski, na które zapraszał sam Robert Sowa. Uczestników konkursów oceniało profesjonalne jury złożone z autorytetów kulinarnych, takich jak Andrzej Polan czy Grzegorz Łapanowski oraz gwiazd – lubianych aktorów, muzyków i dziennikarzy. Wśród nich byli obecni Zygmunt Chajzer, Tomasz Iwan i Agustin Egurrola.
Udział w targach był dla młodzieży świetną okazją do przyjrzenia się z bliska pracy hotelarzy, kucharzy i cukierników. Niewątpliwie rozbudził też zainteresowanie zawodem i uzmysłowił potrzebę ciągłego poznawania nowości i aktualnych rozwiązań w branży hotelarskiej.
Galeria
autor: Mirek  2016-10-12        Skomentuj 0

Konkurs wiedzy o Witoldzie Zglenickim
W dniu 12 października 2016 roku w Kutnowskim Domu Kultury odbył się finał konkursu „Poznaj życie i działalność Witolda Zglenickiego – geologa, nafciarza, filantropa urodzonego na Ziemi Kutnowskiej” zorganizowanego przez TPZK.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy I TZ – technik eksploatacji portów i terminali:
Konrad Derucki i Bartosz Selder oraz Marika Podorska i Paulina Puchalska z klasy III TZ – technik hotelarstwa, którzy zostali przygotowani do konkursu przez panią Aleksandrę Szymczak w ramach pracy Szkolnego Koła Hotelarsko-Turystycznego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17 października 2016 roku.
W ramach nagrody za udział w finale konkursu wszyscy jego uczestnicy w drugiej połowie października zwiedzą Petrochemię Płocką, przed którą stoi pomnik Witolda Zglenickiego.
autor: Mirek  2016-10-12        Skomentuj 0

Otrzęsiny pierwszoklasistów
    12 października uczniowie klas pierwszych wzięli udział w otrzęsinach, by stać się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego.    Impreza miała formę zabawy połączonej z rywalizacją młodzieży z klas I i ich wychowawców o palmę pierwszeństwa. Zabawę przygotowali zwycięzcy ubiegłorocznych otrzęsin - uczniowie z klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej - kucharz pod opieką wychowawczyni - pani Joanny Zielińskiej.     Program otrzęsin został utrzymany w konwencji konkursu, a pierwszoklasiści mieli do pokonania kilka konkurencji. Jedno z zadań polegało na rozpoznawaniu przypraw po ich smaku. Niby nic trudnego, ale towarzyszyło temu dużo śmiechu.    W kolejnych zadaniach pierwszoklasiści musieli wykazać się  refleksem, szybkością i sprytem przy konkurencjach takich jak: ubijanie piany z białek na sztywno na czas, zawiązanie jak najdłuższego sznura ze sznurowadeł, czy udział w quizie na temat naszej szkoły i nauczycieli.    Rozstrzygnięto również konkursy, które zostały ogłoszone kilka dni wcześniej: na najlepsze przebranie Shreka, Kopciuszka i Zorro oraz nasycenie wylosowanym kolorem strojów uczniów poszczególnym klas.        
Po zakończeniu wszystkich konkurencji i po podliczeniu punktacji przez jury w składzie:
  • pani dyrektor Małgorzata Gładysiak,
  • pan Grzegorz Wojtasiak - opiekun Samorządu Uczniowskiego,
  • Emil Kopański - wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
  • Marcin Kacprzak - przedstawiciel klasy II ZSZ - kucharz
ogłoszono werdykt i przedstawiono końcową klasyfikację.    Bezkonkurencyjna okazała się klasa I Technikum Zawodowego - technik hotelarstwa, która oprócz satysfakcji w ramach nagrody przygotuje otrzęsiny w następnym roku. Liczymy na podobną dawkę śmiechu, zabawy i dobrej muzyki.
Galeria
autor: Mirek  2016-10-11        Skomentuj 0

Naleśnikowe wariacje…
W dniu 6 października uczniowie klasy I ZSZ kucharz uczestniczyli w klasowym konkursie pod hasłem „Naleśnikowe wariacje”. Młodzież miała przygotować naleśniki według własnego pomysłu. Dania oceniały panie: Julita Ryś, Sylwia Buczkowska i Joanna Andrzejewska.
I miejsce zajęli: Dawid Berdecki, Krzysztof Góral, Kacper Kiszel, Patrycja Ślebocka , Natalia Wiśniewska
II miejsce zajęli: Izabela Błęcka, Sebastian Dubrownik, Aleksandra Lewandowska,  Edyta Tomczak,Tomasz Trzaskowski
III miejsce zajęli: Wiktoria Grzelak, Karolina Janczak, Adrianna Pęgowska , Artur Witczak.
Jurorów zachwyciła pomysłowość uczniów oraz przepięknie wykonane dekoracje. To na pewno nie ostatni tego typu konkurs, tym bardziej, że zaangażowanie uczestników było bardzo duże, a emocje towarzyszyły wszystkim do samego końca.
Galeria
autor: Mirek  2016-10-09        Skomentuj 0


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl