środa, 22 września 2021
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3851171
Dzisiaj: 402
IP: 44.192.254.246

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 3

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

Rocznica śmierci Troczewskiego
Społeczność naszej szkoły uczciła rocznicę śmierci patrona.
Poczet sztandarowy ZSZ Nr 2 w składzie: Gracjan Szatkowski, Otylia Wróblewska i Magdalena Maczunder z klasy II ŻUG oraz Aleksandra Karczewska i Oliwia Cholewińska z klasy II Hotel z wiązanką kwiatów, pod opieką prof. Grzegorza Wojtasiaka reprezentowali szkołę podczas uroczystości przed grobem doktora na cmentarzu parafialnym w Kutnie.
Uroczystości rocznicowe zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, a brali w nich udział przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz mieszkańcy Kutna.
autor: Mirek  2020-09-23        Skomentuj 0

LIST DO SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
Kutno, 13 września 2020r.
Szanowni Państwo Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie.
W związku z sytuacją epidemiczną w szkole, po uzgodnieniach z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym o raz Organem Prowadzącym Szkołę, wprowadziłam w dniach 14 – 18 września 2020r. zmianę trybu pracy szkoły ze stacjonarnego na tryb mieszany. Oznacza to, że uczniowie klas wskazanych
w Zarządzeniu z dnia dzisiejszego będą realizować zajęcia zdalnie, natomiast pozostali uczniowie będą odbywać zajęcia w szkole w trybie stacjonarnym.
Informacja o ewentualnych zmianach w organizacji pracy szkoły będą na bieżąco Państwu przekazywane.
Bardzo proszę o zapoznawanie się na bieżąco z komunikatami na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym oraz bezwzględnie stosować się do zaleceń państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie. Apeluję do wszystkich o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w reżimie sanitarnym.
Liczę na zrozumienie sytuacji z państwa strony i dobrą współpracę.
Wszystkim nam życzę dużo zdrowia i szybkiego powrotu do stacjonarnego trybu pracy.
Urszula Macioszczyk
dyrektor szkoły
autor: Mirek  2020-09-13        Skomentuj 0

ZARZĄDZENIE DYREKTORA
ZARZĄDZENIE NR 5/2020/2021
Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie
o zmianie trybu nauczania na tryb mieszany w szkole
Dyrektor szkoły na podstawie:
1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910),
2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327),
3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1389),
4. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.),
5. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386),
6. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.
7. Statutu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie

oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

§ 1.1. W okresie 14 – 18 września 2020r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2
im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie wprowadza się mieszany tryb nauczania dla wszystkich uczniów szkoły.
2. Zajęcia zdalne w zakresie wszystkich zajęć dla następujących klas:
• klasa I Technikum Zawodowego technik hotelarstwa/technik eksploatacji portów i terminali,
• klasa II Technikum Zawodowego pp technik hotelarstwa,
• klasa II Technikum Zawodowego pp technik eksploatacji portów i terminali /technik technologii żywności,
• klasa III Technikum Zawodowego technik żywienia i usług gastronomicznych/ technik technologii żywności,
• klasa IV Technikum Zawodowego technik hotelarstwa,
• klasa IV Technikum Zawodowego technik eksploatacji portów i terminali,
• klasa IV B Technikum Zawodowego technik żywienia i usług gastronomicznych,
• klasa II Branżowej Szkoły I stopnia po gimnazjum – kucharz/magazynier-logistyk,
• klasa III Branżowej Szkoły I stopnia – kucharz/magazynier-logistyk.

3. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z podanymi komunikatami w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.
§ 2.1. O wdrożeniu hybrydowego trybu nauki dyrektor szkoły pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne.
2. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki na stronie internetowej szkoły.
3. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia
w sprawie wdrożenia hybrydowego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom
i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub drogą e-mailową,
a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Urszula Macioszczyk
dyrektor szkoły
autor: Mirek  2020-09-13        Skomentuj 0

OGŁOSZENIE
autor: Mirek  2020-09-08        Skomentuj 0

Narodowe Czytanie 2020
7. września 2020 roku po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do akcji zainicjowanej przez Prezydenta RP pod hasłem „Narodowe Czytanie”. Lekturą czytaną w tegorocznej edycji była „Balladyna” Juliusza Słowackiego W swoim liście Prezydent Andrzej Duda napisał, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji. Uczniowie klas: III TZ hotel i III TZ żug/żywn. wraz z nauczycielami czytali fragmenty dramatu, w którym poeta połączył realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Pieczę nad przedsięwzięciem sprawowała pani Justyna Kołecka - nauczyciel bibliotekarz. Organizacja akcji okazała się bardzo dobrym pomysłem i z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję Narodowego Czytania.
autor: Karolina  2020-09-07        Skomentuj 0

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW
autor: Mirek  2020-09-07        Skomentuj 0

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego było inne niż zwykle. Nie odbyła się uroczysta inauguracja roku. Uczniowie poszczególnych klas spotkali się ze swoimi wychowawcami w wyznaczonych klasach, gdzie otrzymali informacje związane z rozpoczęciem nauki od jutra, ale też zostali zapoznani z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi sytuacji pandemii. Nietypowe rozpoczęcie roku zapowiada niełatwy dla wszystkich rok. Życzymy wszystkim Uczniom sukcesów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, Rodzicom i Nauczycielom spokojnego roku szkolnego, a wszystkim bez wyjątku zdrowia.
autor: Karolina  2020-09-01        Skomentuj 19

Plan
UWAGA PLAN WKRÓTCE!
autor: Mirek  2020-09-01        Skomentuj 0

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wytycznych GIS, MZ i PSSE.
autor: Mirek  2020-08-28        Skomentuj 0


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl