środa, 22 września 2021
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3851201
Dzisiaj: 432
IP: 44.192.254.246

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 4

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

Udział młodzieży w spektaklu teatralnym „Opowieści Wielkiej Księgi”
Dnia 21 listopada 2017 r. 42 uczniów uczestniczyło w spektaklu wrocławskiego Teatru ARTENES pt. „Opowieści Wielkiej Księgi”. Aktorzy przedstawili wybrane fragmenty Biblii w formie jak najbardziej zbliżonej do oryginału, a więc pozbawionej wąskiej interpretacji czy naleciałości kulturowych. Przewodnikiem po dawnych dziejach - od stworzenia świata i pierwszych ludzi, przez potop, dramat Kaina i Abla, Hioba, psalmy Dawida, pisma Pawła Apostoła - była sama Księga, która dla każdego znaczy coś innego i stanowi źródło zagadek. Twórcy spektaklu postanowili więc odkryć to, co od wieków fascynuje człowieka. Wyjście do Kutnowskiego Domu Kultury zorganizowała pani Małgorzata Gładysiak, a opiekę nad uczniami sprawowały panie Karolina Charążka i Justyna Kołecka.
autor: Karolina  2017-11-21        Skomentuj 0

Udział uczniów w Wielkiej Lekcji Geografii
17 listopada 2017 r. uczniowie z klas I i II TZ technik eksploatacji portów i terminali oraz klasy II TZ technik hotelarstwa wzięli udział w XIX edycji Wielkiej Lekcji Geografii organizowanej przez Uniwersytet Łódzki w ramach Explores Festiwal. Ten ogólnopolski projekt wpisany jest w kalendarz wykładów geograficzno-turystycznych naszej szkoły już od kilku. W tym roku tematem przewodnim lekcji były ,,Wybrzeża świata”. Młodzież wysłuchała wykładów na temat: ,,Dom z dalekiego Spitsbergenu’’, ,,Wybrzeże – miejsce starcia żywiołów”, ,,Tam, gdzie ląd spotyka się z oceanem”, ,,Szlakiem przyrody, kultury i tradycji przez Wybrzeża Południowobałtyckie” Wykłady prowadzone były przez podróżników i wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego, UMK w Toruniu czy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Impreza cieszy się wśród młodzieży bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy wypełniona po brzegi aula Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Ciekawie prowadzone wykłady poparte barwnymi obrazami i filmami pobudzają wyobraźnię i chęć poszerzenia wiedzy o otaczającym nas świecie. Opiekunem grupy była p. Beata Michałkiewicz.
autor: Karolina  2017-11-20        Skomentuj 0

Międzyszkolny Parafialny Konkurs „Milion od Honorata”
17 listopada 2017 r. odbył się w naszej szkole I etap Międzyszkolnego Parafialnego Konkursu „Milion od Honorata” o życiu i działalności patriotycznej i apostolskiej na terenie zaboru rosyjskiego błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z zadań zamkniętych i otwartych. Komisja konkursowa wyłoniła laureata, który będzie reprezentował szkołę w następnym etapie w Płocku. W dalszej rywalizacji udział weźmie uczeń klasy II TZ żug - Kacper Andrzejczak. Opiekunem uczniów i koordynatorem konkursu na etapie szkolnym był p. Aleksandra Tondyra-Plewa.
autor: Karolina  2017-11-20        Skomentuj 0

Emilia Durka w jury konkursu kulinarnego
17.11.2017 r. pani Emilia Durka (nauczyciel przedmiotów zawodowych) uczestniczyła jako członek jury w IX edycji znanego Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego „Kuchnia Polska na Mazowszu 2017” odbywającego się w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie. Pani Emilia Durka miała okazję współpracować z wybitnymi szefami kuchni, m.in.: Adamem Michalskim, Stefanem Birkiem, Mariuszem Nowickim, Grzegorzem Górnikiem, Jerzym Czaplą, Damianem Jakubcem, Stanisławem Nowogródzkim i Andrzejem Brykiem. Było to dla niej duże wyróżnienie i możliwość zdobycia jeszcze większego doświadczenia w gastronomii.
autor: Karolina  2017-11-19        Skomentuj 0

Aleksandra Jóźwiak z kl. II TZ terminale stypendystką Prezesa Rady Ministrów!
17 listopada 2017 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W uroczystości uczestniczyli Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski i Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau. Najlepszą uczennicą naszej szkoły w ubiegłym roku szkolnym była Aleksandra Jóźwiak z kl. II TZ technik eksploatacji portów i terminali i to właśnie ona otrzymała to zaszczytne wyróżnienie, które odebrała wraz z wychowawczynią Elżbietą Olejniczak. Gratulujemy!
autor: Karolina  2017-11-19        Skomentuj 0

Wycieczka na lotnisko
Wycieczka na lotnisko

autor: Mirek  2017-11-17        Skomentuj 0

Spotkanie młodzieży ze studentami Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
Tradycją naszej szkoły stała się coroczna wizyta studentów z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. W tym roku spotkanie przedstawicieli tej szkoły z uczniami wszystkich klas czwartych w ramach projektu „Misja: Rozwój" odbyło się 15 listopada. Celem tego projektu jest wzmocnienie relacji między edukacją a rynkiem pracy. Wyższe Szkoły Bankowe to uczelnie współpracujące z biznesem i otwarte na relacje z pracodawcami. Wiadomo, jak ważne jest dobre przygotowanie młodzieży do startu w dorosłe życie. Dlatego też projekt ten rozwija u młodych ludzi umiejętności, które są niezbędne w trakcie egzaminów, na studiach i w pracy. W trakcie spotkania studenci zapoznali naszą młodzież z ofertą edukacyjną Wyższej Szkoły Bankowej, opowiedzieli o szerokich możliwościach, jakie mają po studiach młodzi ludzie. Przeprowadzili także bardzo interesujące warsztaty „Wystąpienia publiczne – jak przeżyć od a do z”. Zaprezentowali główne elementy związane z wystąpieniami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem doboru treści i ich prezentacji werbalnej i niewerbalnej. Studenci nawiązali także do metod ograniczających stres podczas wystąpień publicznych, zarówno w rozmowach w małych gronie odbiorców, jak i przed dużym audytorium. Spotkanie przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze. Młodzież chętnie brała udział w dyskusji. Koordynatorem spotkania była Mariola Dębowska.
autor: Karolina  2017-11-16        Skomentuj 0

Szkolny Konkurs Ortograficzny
15 listopada 2017 r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny. Celem rywalizacji było zmotywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem polskim oraz doskonalenie poprawności pisowni pod względem ortografii. W konkursie wzięło udział uczniów: Katarzyna Tworus z kl. I TZ terminale, Sandra Łukaszewicz z kl. I TZ hotel, Zuzanna Tomasik i Mirella Pawełczyk z kl. I A TZ żug, Natalia Kopańska, Marcel Miązek i Konrad Chojak z kl. I B TZ żug oraz Paulina Garstka i Emilia Szlozer z kl. III TZ hotel. Uczestnicy zmagali się z zawiłościami polskiej ortografii w dyktandzie zatytułowanym „Supernagroda, czyli niby-wygrana w totka”. Najlepsza okazała się Sandra Łukaszewicz z kl. I TZ hotel. Drugie miejsce zajęła Katarzyna Tworus z kl. I TZ terminale, za nią natomiast znalazła się Mirella Pawełczyk z kl. I A TZ hotel. Laureaci konkursu będą reprezentować szkołę w VI edycji konkursu ortograficznego „O Pióro Starosty Kutnowskiego” (8 grudnia 2017 r.) oraz w XVI edycji konkursu „Mistrz Ortografii Powiatu Kutnowskiego” w Krośniewicach (30 listopada 2017 r.). Zwycięzcom gratulujemy i życzymy połamania piór.
autor: Karolina  2017-11-15        Skomentuj 0

Udział młodzieży w spektaklu teatralnym pt. "Ferdydurke"
Ponad pięćdziesięciu uczniów naszej szkoły uczestniczyło 15 listopada 2017 r. w spektaklu teatralnym pt. „Ferdydurke” w wykonaniu aktorów białostockiego Teatru FORMA. Przedstawienie trwające jedną godzinę lekcyjną obejmowało najważniejsze szkolne wątki powieści: lekcję łaciny i polskiego, wymianę poglądów między Miętusem a Syfonem czy rozmowę dyrektora z wizytatorem. Scenografię stanowiły: duży parawan, który przedstawiał szkolną tablicę oraz osiem dużych masek karykaturalnych, typowo teatralnych. Aktorzy wcielali się w różne role: wizytatora, dyrektora, Gałkiewicza, Bobkowskiego, Syfona czy Miętusa. Świetna dykcja, bogata gestykulacja, a także zwrócenie uwagi na trudny język powieści przełożyły się na doskonały rezultat na scenie. Niewątpliwie spektakl przybliżył uczniom problematykę powieści - problem formy jako sposobu bycia, czucia, myślenia, mówienia i działania oraz skłonił młodzież do refleksji na temat autentyczności i niezależności człowieka.
autor: Karolina  2017-11-15        Skomentuj 0


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl