niedziela, 16 maja 2021
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3653245
Dzisiaj: 717
IP: 3.238.173.209

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 4

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

WYCIECZKA NA POLITECHNIKĘ ŁÓDZKĄ
W dniu 29 listopada 2017 r. uczniowie klasy IV TZ – technik technologii żywności i II TZ – technik żywienia i usług gastronomicznych wraz z nauczycielem chemii i przedmiotów zawodowych - Elżbietą Olejniczak odbyli krótką wycieczkę w świat chemii żywności. Miało to miejsce na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej pod kierunkiem p. dr Katarzyny Grzelak - Błaszczyk, która oprowadziła grupę po laboratoriach czterech Instytutów: Biochemii Technicznej, Podstaw Chemii Żywności, Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Technologii i Analizy Żywności. Uczniowie zostali zapoznani z kierunkami prowadzonych badań z zakresu biotechnologii, które zmierzają do opracowania nowych lub ulepszenia już istniejących technologii w przemyśle spożywczym. Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się o badaniach nad probiotykami i prebiotykami oraz związkami bioaktywnymi w żywności, a przede wszystkim zobaczyli nowoczesny sprzęt laboratoryjny i metody oznaczania substancji przy zastosowaniu chromatografu gazowego i cieczowego. Mamy nadzieję, że wycieczka na Politechnikę Łódzką wzbudzi pasje niektórych uczniów oraz zwiększy zainteresowanie naukami biotechnologicznymi.
autor: Karolina  2017-12-03        Skomentuj 0

I Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy
W dniu 30 listopada 2017 roku nasza szkoła brała udział w finałowym konkursie I Międzyszkolnym  Konkursie  Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Branży Spożywczej i Gastronomicznej z terenu województwa łódzkiego  który odbył się  w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137. Konkurs towarzyszy programowi edukacyjnemu „Kultura Bezpieczeństwa” i jest organizowany przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi  i Okręgowy Inspektorat Pracy. Celem konkursu jest  popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród młodzieży jakie obowiązują w branży spożywczej i gastronomicznej. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi ufundował nagrody dla zwycięzców konkursu  oraz dyplomy dla uczestników. Naszymi reprezentantami byli  uczniowie III kl. TZ-żug: Ciszewski  Mateusz i Górecki Patryk, uczeń II kl. TZ - terminale: Bartosz Selder oraz uczeń II kl. TZ -żug: Kacper Andrzejczak pod opieką  p. Leona Wieczorka.
autor: Mirek  2017-12-01        Skomentuj 40

Andrzejki w „Troczewskim”
Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie świadectwem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji. Ten niezwykły czas miał miejsce 30 listopada dzięki przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego, którzy wraz z opiekunem - p. Kariną Karasińską-Pirowską zaprosili wszystkich uczniów do wspólnej zabawy. Chętni i odważni mogli usłyszeć przepowiednie dotyczące swojej przyszłości oraz skosztować pysznych ciastek z wróżbą.
autor: Karolina  2017-11-30        Skomentuj 41

Udział młodzieży w konferencji Turystyka-Rekreacja-Promocja w regionie
28 listopada 2017 r. uczniowie klasy I i III TZ technik hotelarstwa uczestniczyli w konferencji na temat TURYSTYKA – REKREACJA – PROMOCJA W REGIONIE, którego organizatorem był Urząd Miasta Kutno. Celem spotkania było prezentacja organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców działających w obszarze turystyki i rekreacji w Kutnie – Mieście Róż. Prezentując dobre przykłady współpracy międzysektorowej, przedstawiono efekty promocji miasta i regionu. Uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat budowania marki na bazie produktu lokalnego, łączenia działania ekonomicznego z zaangażowaniem społecznym, a także poznać narzędzia służące wypracowaniu własnego modelu biznesowego. Opiekunem grupy była p. Beata Michałkiewicz.
Galeria
autor: Karolina  2017-11-29        Skomentuj 32

Targi Logistyki Magazynowej w Łodzi 
autor: Mirek  2017-11-29        Skomentuj 0

Konkurs literacki „Świąteczny czas”
Biblioteka szkolna ogłasza konkurs literacki „Świąteczny czas”. Swoje przemyślenia i doznania związane z przygotowaniami do Świąt Bożego Narodzenia, obrzędami, czy rodzinną tradycją obchodzenia tego wyjątkowego czasu możecie ująć w formę prozatorską lub utwór liryczny. PRACE NALEŻY SKŁADAĆ DO 15 GRUDNIA 2017 R. U PANI JUSTYNY KOŁECKIEJ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ REGULAMIN KONKURSU 1. Proza lub utwór liryczny musi być tematycznie związany z okresem Bożego Narodzenia. 2. Forma prozatorska powinna być nie krótsza niż wydruk A-4, czcionka 12, odstęp 1,5, margines standardowy. 3. Forma liryczna nie może być krótsza niż 16 wersów. 4. Prace należy składać w bibliotece szkolnej do 15 grudnia 2017 r., tam będą one kodowane, aby zapewnić bezstronność ich oceny. 5. Prace oceniać będą nauczyciele poloniści oraz nauczyciel bibliotekarz. 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czasie ,,Jasełek”. 7. Prace o wyjątkowych walorach zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi, a także zaprezentowane na forum Szkoły. Organizatorem konkursu jest nauczyciel bibliotekarz - Justyna Kołecka
autor: Karolina  2017-11-29        Skomentuj 40

Turniej Maszyn Wiatrowych
W dniu 28 listopada 2017 roku nasza szkoła brała udział w Eliminacjach Regionalnych „VI Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wiatrowych” we Włocławku, które odbyły się w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza. Naszymi reprezentantami byli uczniowie II kl. TZ - terminale: Bartosz Selder i Kacper Janusz pod opieką p. Mirosława Ziębińskiego.
autor: Mirek  2017-11-28        Skomentuj 43

„Pomóż dzieciom przetrwać zimę” 2017
W naszej szkole do 7 XII będzie trwała akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Prosimy o przekazywanie darów: • odzieży, •zabawek, •książeczek, artykułów szkolnych, •środków czystości, •środków spożywczych o długotrwałej przydatności do spożycia oraz słodyczy. Dary przekazujemy opiekunowi Wolontariatu: p. A. Tondyrze-Plewie lub w wyznaczonych miejscach w szkole (sala A). Zapraszamy też do udziału w Kiermaszu Świątecznym w dniach 5-6 grudnia. Środki ze sprzedaży rękodzieł i ozdób świątecznych zostaną przekazane na zakup słodyczy w ramach akcji PDPZ 2017 r. Prosimy o wsparcie naszej akcji!
autor: Karolina  2017-11-28        Skomentuj 0

Szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych
27 listopada 2017 r. uczniowie klasy II Technikum Zawodowego - technik hotelarstwa wzięli udział w I szkolnym etapie OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, przebiegającej pod hasłem: „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem konkursu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, a honorowy patronat objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt, realizowany w naszej szkole od października do listopada, związany jest m.in. z przeprowadzeniem cyklu zajęć , w czasie których uczniowie zdobyli podstawowe informacje o historii ubezpieczeń, zasadach funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych, o prawach i obowiązkach ubezpieczonego i ubezpieczyciela, o skutkach braku ubezpieczeń oraz o obowiązkach ubezpieczeniowych związanych z rejestracją firmy. Uczestnicy olimpiady rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 20 zadań. Trzy najlepsze uczennice: Paulina Konwerska, Weronika Mańczak i Oliwia Pawłowska zakwalifikowały się do II etapu konkursu. Gratulujemy i życzymy powodzenia!
autor: Karolina  2017-11-28        Skomentuj 0


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl