sobota, 18 września 2021
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3847089
Dzisiaj: 1248
IP: 3.236.55.22

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 5

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

Udział przedstawiciela naszej szkoły w I POSIEDZENIU ŁÓDZKIEJ RADY SAMORZĄDÓW SZKÓŁ ŚREDNICH
22 stycznia 2021r. przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Bartosz Buczyński wziął udział w I POSIEDZENIU ŁÓDZKIEJ RADY SAMORZĄDÓW SZKÓŁ ŚREDNICH. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej na platformie Google Meet i zostało zorganizowane pod patronatem Pana Grzegorza Schreibera, Marszałka Województwa Łódzkiego. Uczestnicy posiedzenie zaprezentowali większe akcje młodzieżowe, które miały miejsce w ich szkołach, a następnie uczestniczyli w „burzy mózgów” dotyczącej wyboru akcji możliwej do wspólnego zorganizowania przez przedstawicieli zgromadzonych samorządów.
autor: Karolina  2021-01-24        Skomentuj 0

UWAGA!

Harmonogram zajęć

od 25 stycznia 2021 r. do odwołania

autor: Mirek  2021-01-21        Skomentuj 0

Plan lekcji od 18 stycznia 2021
UWAGA: LEKCJE DO ODWOŁANIA ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE!
 
autor: Mirek  2021-01-12        Skomentuj 0

POMOC PSYCHOLOGICZNA
autor: Mirek  2021-01-11        Skomentuj 0

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU ZAWODOWEGO
Informacje te dotyczą uczniów zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r. (klasy IV + poprawki z poprzedniej sesji).
 
 
 
 
autor: Mirek  2021-01-04        Skomentuj 0

ŻYCZENIA

autor: Mirek  2020-12-22        Skomentuj 21

Życzenia Świąteczno-Noworoczne
 
autor: Mirek  2020-12-22        Skomentuj 0

OLIMPIADA WIEDZY O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH
13 grudnia 2020 r. uczniowie klas IV a i IV b Zawodowego technik żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział w szkolnym etapie OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, przebiegającej pod hasłem: „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem konkursu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, a honorowy patronat objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt, realizowany w naszej szkole od października do listopada związany jest m.in. z przeprowadzeniem cyklu zajęć , w czasie których uczniowie zdobyli podstawowe informacje o historii ubezpieczeń, zasadach funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych, o prawach i obowiązkach ubezpieczonego i ubezpieczyciela, o skutkach braku ubezpieczeń oraz o obowiązkach ubezpieczeniowych związanych z rejestracją firmy. W bieżącym roku zarówno spotkania z przedstawicielami ZUS, jak i sama olimpiada odbyły się on-line. Uczestnicy olimpiady rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, składający się z 20 zadań. Najlepszy wynik osiągnęła Marika Dolatowska Z klasy IV a. Gratulujemy!
autor: Mirek  2020-12-17        Skomentuj 0

UWAGA! KOMUNIKATY!
Komunikaty dyrektora CKE dotyczących materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2021 r. (formuła 2012 i 2017)
Informacja dotyczy  klas III i IV Technikum Zawodowego oraz absolwentów z lat ubiegłych.
autor: Mirek  2020-12-14        Skomentuj 51


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl