niedziela, 16 maja 2021
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3653189
Dzisiaj: 661
IP: 3.238.173.209

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 5

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

Udział uczennic w projekcie edukacyjnym Larp "Walka o Tron 1733"
29 września 2020 r. uczennice klasy II 4 Technikum Zawodowego – technik hotelarstwa uczestniczyły w projekcie edukacyjnym Larp ,,Walka o Tron 1733” zorganizowanym przez Muzeum Regionalne w Kutnie oraz Fundację Budzenia Pasji z Krakowa. Uczennice przeniosły się w niespokojne czasy po śmierci Augusta II, kiedy to do walki o tron stanęło dwóch kandydatów: syn poprzedniego władcy, królewicz Fryderyk August (późniejszy August III Sas) oraz Stanisław Leszczyński - reprezentant stronnictwa francuskiego). Po wysłuchaniu ciekawie opowiedzianej historii uczennice miały szanse wykazać się talentem teatralnym, wcielając się w wybrane postacie historyczne z dwóch stronnictw - saskiego i francuskiego. Odgrywały scenki historyczne, których celem było przekonanie szlachty (jury) to wyboru właśnie ich stronnictwa, a tym samym króla. Wygrało stronnictwo Sasów i królem został August III Sas. Opiekę nad uczennicami w czasie wyjścia do Kutnowskiego Domu Kultury sprawowała Justyna Kołecka.
autor: Karolina  2020-09-30        Skomentuj 0

Dzień Chłopaka
30 września uczciliśmy w naszej szkole Dzień Chłopaka. Dziewczęta z Samorządu Uczniowskiego stanęły na wysokości zadania i przygotowały niespodzianki dla wszystkich Panów. Nie zabrakło życzeń i drobnych upominków w postaci słodkiego co nieco. Za upieczenie ciasteczek podziękowania należą się pani Monice Ziębińskiej. Wszystkim Chłopcom z okazji ich święta składamy na łamach naszej strony najserdeczniejsze życzenia!
autor: Karolina  2020-09-30        Skomentuj 0

Turniej historyczny ,,Jeden z dziesięciu”

Turniej historyczny ,,Jeden z dziesięciu”: "37 Pułk Piechoty w walce z bolszewikami"


        W dniu 28 września 2020 r. uczniowie klasy III Technikum Zawodowego- technik eksploatacji portów i terminali w składzie: Bartosz Buczyński, Eryk Frydrysiak oraz Marcel Jagodzki reprezentowali naszą szkołę w Turnieju historycznym ,,Jeden z dziesięciu” pod hasłem 37 Pułk Piechoty w walce z bolszewikami”. Uczniowie podczas odpowiadania na pytania wykazali się znajomością tematu turnieju i w rundzie finałowej zajęli II miejsce. Do turnieju uczniów przygotowywał pan Grzegorz Wojtasiak nauczyciel historii. Opiekę podczas turnieju nad uczniami sprawowała pani Justyna Kołecka.

autor: Mirek  2020-09-29        Skomentuj 0

Wycieczka dydaktyczna do stacji kontroli pojazdów
W dniu 29. września 2020 r.  klasa III TZ - technik eksploatacji portów i terminali pod opieką nauczycieli p. Aleksandry Trukawy i p. Mirosława Ziębińskiego wybrała się do stacji kontroli pojazdów w Zespole Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Kutnie.
Uprawniony diagnosta przedstawił uczniom stanowiska do kontroli pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i na przykładzie pojazdu dokonał przeglądu rejestracyjnego samochodu osobowego.Uczniowie poznali całą ścieżkę przeglądu pojazdu.
autor: Mirek  2020-09-29        Skomentuj 0

DZIEŃ SZPILEK!
autor: Mirek  2020-09-25        Skomentuj 0

Rocznica śmierci Troczewskiego
Społeczność naszej szkoły uczciła rocznicę śmierci patrona.
Poczet sztandarowy ZSZ Nr 2 w składzie: Gracjan Szatkowski, Otylia Wróblewska i Magdalena Maczunder z klasy II ŻUG oraz Aleksandra Karczewska i Oliwia Cholewińska z klasy II Hotel z wiązanką kwiatów, pod opieką prof. Grzegorza Wojtasiaka reprezentowali szkołę podczas uroczystości przed grobem doktora na cmentarzu parafialnym w Kutnie.
Uroczystości rocznicowe zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, a brali w nich udział przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz mieszkańcy Kutna.
autor: Mirek  2020-09-23        Skomentuj 0

LIST DO SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
Kutno, 13 września 2020r.
Szanowni Państwo Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie.
W związku z sytuacją epidemiczną w szkole, po uzgodnieniach z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym o raz Organem Prowadzącym Szkołę, wprowadziłam w dniach 14 – 18 września 2020r. zmianę trybu pracy szkoły ze stacjonarnego na tryb mieszany. Oznacza to, że uczniowie klas wskazanych
w Zarządzeniu z dnia dzisiejszego będą realizować zajęcia zdalnie, natomiast pozostali uczniowie będą odbywać zajęcia w szkole w trybie stacjonarnym.
Informacja o ewentualnych zmianach w organizacji pracy szkoły będą na bieżąco Państwu przekazywane.
Bardzo proszę o zapoznawanie się na bieżąco z komunikatami na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym oraz bezwzględnie stosować się do zaleceń państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie. Apeluję do wszystkich o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w reżimie sanitarnym.
Liczę na zrozumienie sytuacji z państwa strony i dobrą współpracę.
Wszystkim nam życzę dużo zdrowia i szybkiego powrotu do stacjonarnego trybu pracy.
Urszula Macioszczyk
dyrektor szkoły
autor: Mirek  2020-09-13        Skomentuj 0

ZARZĄDZENIE DYREKTORA
ZARZĄDZENIE NR 5/2020/2021
Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie
o zmianie trybu nauczania na tryb mieszany w szkole
Dyrektor szkoły na podstawie:
1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910),
2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327),
3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1389),
4. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.),
5. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386),
6. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.
7. Statutu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie

oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

§ 1.1. W okresie 14 – 18 września 2020r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2
im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie wprowadza się mieszany tryb nauczania dla wszystkich uczniów szkoły.
2. Zajęcia zdalne w zakresie wszystkich zajęć dla następujących klas:
• klasa I Technikum Zawodowego technik hotelarstwa/technik eksploatacji portów i terminali,
• klasa II Technikum Zawodowego pp technik hotelarstwa,
• klasa II Technikum Zawodowego pp technik eksploatacji portów i terminali /technik technologii żywności,
• klasa III Technikum Zawodowego technik żywienia i usług gastronomicznych/ technik technologii żywności,
• klasa IV Technikum Zawodowego technik hotelarstwa,
• klasa IV Technikum Zawodowego technik eksploatacji portów i terminali,
• klasa IV B Technikum Zawodowego technik żywienia i usług gastronomicznych,
• klasa II Branżowej Szkoły I stopnia po gimnazjum – kucharz/magazynier-logistyk,
• klasa III Branżowej Szkoły I stopnia – kucharz/magazynier-logistyk.

3. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z podanymi komunikatami w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.
§ 2.1. O wdrożeniu hybrydowego trybu nauki dyrektor szkoły pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne.
2. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki na stronie internetowej szkoły.
3. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia
w sprawie wdrożenia hybrydowego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom
i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub drogą e-mailową,
a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Urszula Macioszczyk
dyrektor szkoły
autor: Mirek  2020-09-13        Skomentuj 0

OGŁOSZENIE
autor: Mirek  2020-09-08        Skomentuj 0


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl