sobota, 8 maja 2021
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3639453
Dzisiaj: 37
IP: 3.236.122.9

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 5

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

Udział młodzieży w Niebieskim Marszu
6 kwietnia 2018 r. grupa wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariatu i Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunem - p. A. Tondyrą-Plewą wzięła udział w Niebieskim Marszu, który przeszedł ulicą Królewską na Plac Piłsudskiego. Organizatorem akcji była Grupa Wsparcia "Wiatrak", do której należą rodzice dzieci dotkniętych autyzmem. Kwiecień jest miesiącem wiedzy na temat autyzmu. Spotkanie na ulicach Kutna miało przybliżyć problemy rodziców i dzieci autystycznych oraz promować postawy zrozumienia i akceptacji dla osób zmagających się z tego typu zaburzeniami.
Galeria
autor: Karolina  2018-04-07        Skomentuj 5

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Fraszka"
Otrzymaliśmy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Fraszka”, który przeprowadzony został w szkole 23 listopada 2017 r., a zorganizowany był już po raz dziewiąty przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”. Paulina Konwerska z kl. II TZ technik hotelarstwa otrzymała dyplom za bardzo dobry wynik w konkursie, natomiast pozostałe uczestniczki: Beata Szadkowska z kl. II TZ technik hotelarswa oraz Kaja Górska i Wiktoria Kucharska z kl. I A TZ żug otrzymały dyplomy uznania. Uczennice rozwiązywały test konkursowy składający się z pytań z zakresu znajomości literatury, nauki o literaturze i nauki o języku oraz zwięzłej części opisowej.
autor: Karolina  2018-04-05        Skomentuj 0

Wycieczka do Chełma n/Nerem i Konina
28 marca 2018 r. odbyła się wycieczka do Konina i Chełmna n/Nerem. Uczestniczyli w niej uczniowie klas: I a i I b TZ technik żywienia i usług gastronomicznych oraz klasy II ZSZ kucharz. Organizatorami wycieczki były panie: Joanna Andrzejewska, Monika Gasik i Mariola Dębowska. Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie czterogwiazdkowego hotelu „Pałacyk” w Koninie, który ma znakomitą lokalizację, gdyż położony jest w samym centrum miasta. Powstał w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Pełnił wówczas rolę domu mieszkalnego. W czasach II wojny światowej budynek uległ dużym zniszczeniom. Dopiero w latach siedemdziesiątych został przebudowany: zlikwidowano oranżerię, pomieszczenia gospodarcze, a postawiono nowe pawilony oraz bibliotekę. Od lipca 1971 r. willa ta pełniła funkcję Urzędu Stanu Cywilnego. Po wielu zmianach obecnie budynek jest zaadaptowany jako hotel „Pałacyk”. Miejsce to jest urządzone bardzo gustownie, a zarazem nowocześnie. Mimo upływu lat stanowi nieodłączny element kultury Konina. Pracownice hotelu z wielkim zaangażowaniem pokazały nam pokoje hotelowe, kawiarnię, restaurację. Opowiedziały też historię tego zabytkowego miejsca. Drugim punktem naszej wycieczki była wizyta w obozie zagłady w Chełmnie n/Nerem. Niemiecki obóz zagłady Kulmhof był ośrodkiem masowej, natychmiastowej zagłady Żydów w Kraju Warty. Został uruchomiony w grudniu 1941r. Funkcjonował w dwóch okresach. Pierwszy okres – od 8 grudnia 1941 r. (pierwszy transport) do 11 kwietnia 1943 r., kiedy komando opuściło teren obozu wysadzając krematoria. Eksterminacji dokonywano w samochodach – mobilnych komorach gazowych, przy użyciu gazu spalinowego. Ciała wywożono do Lasu Rzuchowskiego, gdzie grzebano zwłoki w zbiorowych mogiłach. W pierwszej kolejności mordowano Żydów z okolicznych gett: Koła, Kłodawy, Izbicy Kujawskiej. Następnie zaczęto przywozić Romów z okolicy Łodzi oraz Żydów z Niemiec, Czech i Austrii. Latem 1942 r., wskutek rozkładania się ciał w masowych grobach i zagrożenia epidemiologicznego, wstrzymano transporty. Rozpoczęto wydobywanie zwłok z grobów i palenie ich w krematoriach. W marcu 1943 r. zapadła decyzja o likwidacji obozu. Drugi okres trwał od wiosny - lata 1944 r. do 18 stycznia 1945 r. Na terenie Lasu Rzuchowskiego budowano baraki i przystosowywano teren do eksterminacji ofiar. W okresie od 23 czerwca do 14 lipca 1944 r. przybyło z Łodzi 10 transportów Żydów. Zamordowano wówczas 7 196 mieszkańców getta łódzkiego. Po tym czasie eksterminację przerwano. Pozostała część załogi Sonderkommando oraz ok. 47 wieźniów żydowskich, których przetrzymywano w spichlerzu. W nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r. w czasie ewakuacji SS-mani dokonali ostatniej egzekucji. Ze spichlerza wyprowadzano więźniów piątkami i mordowano ich strzałami w tył głowy. Zdesperowani więźniowie podnieśli bunt i zabili dwóch oprawców. Wtedy spichlerz wraz z więźniami Niemcy podpalili. Śledztwo przeprowadzone po wojnie wykazało, że zamordowano wówczas ok.350 tys. osób. Młodzież wzięła także dział w lekcji muzealnej dotyczącej bohaterów II wojny światowej oraz obejrzała wystawę Muzeum Byłego Niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof. Przewodnik oprowadził nas także po Lesie Rzuchowskim, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć Pole Pieców Krematoryjnych i Ścianę Pamięci. Zapaliliśmy symboliczny znicz przy pomniku Stanisława i Karoliny Kaszyńskich – bohaterów ratujących Żydów podczas wojny. To była bardzo pouczająca lekcja historii.
autor: Karolina  2018-03-30        Skomentuj 75

Klasy IV TZ na spotkaniu z przedstawicielami OLRP z PUP w Kutnie
26 marca 2018r. gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie – panią Agnieszkę Milczarek i panią Ilonę Melkę. Uczestnikami tego spotkania były wszystkie klasy IV Technikum Zawodowego. Wśród wielu zadań OLRP realizuje również te, które dotyczą przekazywania i upowszechniania informacji o lokalnym rynku pracy. Pani Agnieszka Milczarek przedstawiła uczniom wyniki przeprowadzonych badań lokalnego rynku pracy. Umożliwiają one zapoznanie się z tendencjami dotyczącymi zapotrzebowania na zatrudnienie w określonych zawodach i specjalnościach panujących na terenie Kutna i okolic. Nabyte informacje na pewno pomogą młodzieży w określeniu swojej przyszłej ścieżki zawodowej i wyborze ewentualnego dalszego kierunku kształcenia. Koordynatorem spotkania była p. Mariola Dębowska.
autor: Karolina  2018-03-30        Skomentuj 72

Wycieczka przedmiotowa do Łodzi kl. I TZ technik hotelarstwa
W dniu 27 marca 2018 r. odbyła się wycieczka przedmiotowa klasy I TZ technik hotelarstwa. W ramach realizacji programu przedmiotów zawodowych młodzież miała możliwość poznać łódzkie hotele - Novotel **** i Ibis**, należące obecnie do największego europejskiego systemu hotelowego ACCOR. Celem wizyty w hotelu Ibis było zapoznanie ze strukturą i funkcjonowaniem 2-gwiazdkowego hotelu oraz minimalnymi wymaganiami kategoryzacyjnych. Młodzież podziwiała innowacyjny design pokojów, nowoczesną recepcję, salę restauracyjną z otwartym patio oraz salę konferencyjną. Cały hotel zrobił na uczniach duże wrażenie. W hotelu Nowotel natomiast dla młodzieży z klasy hotelarskiej najcenniejszym źródłem informacji okazał się być hotelowy koordynator do spraw zarządzania. Zapoznał uczniów ze strukturą organizacyjną hotelu, polityką marketingową oraz warunkami rekrutacji do pracy w sieci hotelowej. Młodzież miała okazję porównać standardowe pokoje hotelowe, a także nowe aranżacje apartamentów i pokoi o podwyższonym standardzie, czyli junior suite. Przykładem tego, jak pracownicy hotelu Novotel współtworzą jego nowoczesny kształt i mają wpływ na działalność obiektu, są cztery pokoje innowacyjne - każdy w odmiennym stylu, w całości zaprojektowane i przygotowane przez hotelarzy Novotelu. Znakomitą wizytówką hotelu i odzwierciedleniem idei łódzkiego Novotelu jest dewiza kierownictwa: ,,Pracownik jest równie ważny jak klient”. To współtworzenie obiektu na młodzieży naszej szkoły zrobiło duże wrażenie, a możliwość kreowania rzeczywistości, nawet sieciowej, niewątpliwie zachęci młodych adeptów sztuki hotelarskiej do rozwoju zawodowego i osobistego. Opiekunami grupy były p. Beata Michałkiewicz i p. Karina Karasińska - Pirowska.
autor: Karolina  2018-03-30        Skomentuj 75

Uczniowie z Nakła i Łodzi z wizytą w naszej szkole
W dniu 22 marca 2018 r. w murach naszej szkoły, w ramach projektu “Koleją wszędzie czy zawsze tak będzie...”, gościliśmy uczniów klas II i III TZ – technik eksploatacji portów i terminali wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią oraz z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi. Celem spotkania było wykazanie różnic i podobieństw we wpływie infrastruktury kolejowej na rozwój trzech regionów: Nakła, Kutna i Łodzi, przedstawienie historii kolejnictwa w poszczególnych regionach, omówienie procesu rewitalizacji oraz zmian i inwestycji w infrastrukturze kolejowej w odniesieniu do atrakcyjności Nakła, Kutna i Łodzi. Uczniowie poszczególnych szkół przygotowali prezentacje multimedialne obejmujące ciekawostki o transporcie kolejowym w omawianych regionach oraz nowe inwestycje w infrastrukturze kolejowej będące szansą rozwoju regionalnego. Poza tym spotkanie było okazją do nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń, a także zaprezentowania bazy dydaktycznej naszej szkoły wykorzystywanej do nauki w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali. Koordynatorkami projektu były p. Beata Michałkiewicz i p. Aleksandra Szymczak. Uczestnicy projektu skorzystali z gościnności naszej szkoły, bowiem spotkanie rozpoczęło się od słodkiego poczęstunku przy kawie i herbacie, o który zadbała p. Karina Karasińska-Pirowska, zakończyło się pysznym obiadem przygotowanym przez naszych uczniów. Kontynuacja projektu będzie miała miejsce podczas rewizyty w szkołach w Łodzi i Nakle nad Notecią.
autor: Karolina  2018-03-25        Skomentuj 65

Powitanie Wiosny w "Troczewskim"
21 marca 2018 r. społeczność szkoły uczestniczyła w imprezie pod hasłem Dzień Wiosny. Tegoroczną uroczystość przygotowali członkowie Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Ekologicznego pod kierunkiem p. Kariny Karasińskiej-Pirowskiej i p. Katarzyny Goszczyńskiej. Uczennice klasy IV TZ technik hotelarstwa powitały zgromadzoną młodzież i nauczycieli, recytując dwa utwory poetyckie poświęcone tej oczekiwanej przez wszystkich porze roku. Spotkanie rozpoczęło się od konkursu karaoke, natomiast dalszą część imprezy poprowadziła pani Joanna Zielińska, która zadbała o kondycję fizyczną uczestników zabawy i zorganizowała zawody sportowe. Ostatnim punktem programu były wybory Miss Wiosny. Do konkursu przystąpiło czterech uczniów. Jury w składzie: p. M. Gładysiak, p. S. Buczkowska i przedstawiciel młodzieży zdecydowało o przyznaniu I miejsca Szymonowi Ambroziakowi z kl. II TZ technik hotelarstwa. Zwycięzca niewątpliwie cieszył się z przyznanej nagrody, a była to blacha ciasta NIEBO dla całej klasy. Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli w organizację imprezy śmiechu było co niemiara. Teraz nie pozostaje nam już nic innego, jak tylko wypatrywać oznak wiosny, na którą czekamy z niecierpliwością.
autor: Karolina  2018-03-21        Skomentuj 78

Udział młodzieży w Akademickich Targach Edukacyjnych
Dnia 12 marca w godz. 11.00-13.30 w Kutnowskim Domu Kultury odbyła się pierwsza edycja Akademickich Targów Edukacyjnych. Swoje oferty edukacyjne zaprezentowało kilkanaście uczelni wyższych. Adresowane są one nie tylko do uczniów szkół średnich, którzy stoją przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia, ale i do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę, uzupełnić wykształcenie, zdobyć nowe kwalifikacje do zawodu. Podczas Targów Edukacyjnych zaprezentowały się uczelnie wyższe z Łodzi, Warszawy, Poznania czy Wrocławia. Przedsięwzięcie to miało za zadanie pobudzenie aktywności uczniów szkół ponadgimnazjalnych, poszukujących informacji na temat możliwości dalszego kształcenia. Targi to swoista giełda edukacji, podczas której swoją ofertę zaprezentowały uczelnie publiczne i niepubliczne oraz instytucje pośredniczące w doradztwie szkolnym i zawodowym. Dzięki tej inicjatywie młodzież miała szansę zapoznania się z ofertami placówek edukacyjnych różnych poziomów, rozwiania ewentualnych wątpliwości, co do wybranego kierunku, czy znalezienia pomysłu na swoją przyszłość. Przedstawiciele szkół i uczelni mieli możliwość bezpośredniej prezentacji oferty edukacyjnej potencjalnym studentom i słuchaczom. W Akademickich Targach Edukacyjnych wzięły udział uczennice z klasy IV TZ kelner wraz z p. Mariolą Dębowską.
autor: Karolina  2018-03-13        Skomentuj 75

XVI Międzyszkolny Konkurs Przedmiotowy z Zakresu Żywienia Człowieka
Do historii przeszedł organizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego XVI Międzyszkolny Konkurs Przedmiotowy z Zakresu Żywienia Człowieka. 9 marca 2018 roku osiem dwuosobowych zespołów przystąpiło do wykonania prac konkursowych. Uczniowie mieli za zadanie wykonać dekoracje tortu masą cukrową. Temat przewodni tegorocznej edycji brzmiał: Baje, bajki, bajeczki…. Prace wykonywane były w dwóch kategoriach: Dobranocki oraz Walt Disney przedstawia. W tym roku w zmaganiach konkursowych wzięły udział następujące szkoły: 1.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. 2. Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy. 3. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 roku w Sochaczewie. 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu. 5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie. Poziom konkursu był wyrównany. Jury konkursu wyłoniło (nie bez trudu) zespoły, które wykonały najładniejsze dekoracje na tortach: I miejsce – Kacper Wojtera, Dawid Piotrowski – CKP Łęczyca, II miejsce - Kujawa Katarzyna, Anna Kujawa – CKP Łęczyca, III miejsce – Karolina Adamska, Angelika Kakareko ze szkoły w Sochaczewie. Sponsor konkursu p. Tadeusz Ozdowski - firma T.D.J. Ozdowscy sp.j. w Kutnie ufundował nagrody. Zwycięska ekipa oraz jej opiekun otrzymali voucher na trzydniowe szkolenie Masa plastyczna - styl angielski prowadzone przez p. Igę Sarzyńską. Zespoły, które zajęły II i III miejsce na podium otrzymały atrakcyjne nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie. Atrakcją dla wszystkich uczestników konkursu był pokaz cukierniczy prowadzony przez p. Katarzynę Szewczyk "Torty malowane"…. Gotowe prace wyglądały jak malarskie arcydzieła. Kolorowy lukier zastępował najlepsze farby do wykonania ozdób oraz pejzaży na tortach. Te techniki zainspirowały niejednego uczestnika konkursu. Organizacją konkursu zajęły się p. Karina Karasińska – Pirowska i p. Ewa Żydowo.
autor: Karolina  2018-03-10        Skomentuj 72


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl