środa, 22 września 2021
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3851145
Dzisiaj: 376
IP: 44.192.254.246

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 6

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

UWAGA KONKURS!
autor: Mirek  2018-11-28        Skomentuj 45

Konferencja Turystyka w przyrodzie na UŁ
W dniach 16-17 listopada 2018 r. pani Beata Michałkiewicz uczestniczyła w konferencji naukowo – dydaktycznej Turystyka w przyrodzie, zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk Geograficznych Miast i Turyzmu. Celem spotkania było przybliżenie zasobów i walorów przyrodniczych w turystyce, pogłębienie wiedzy dotyczącej osobliwości przyrody ożywionej i nieożywionej oraz możliwości ich poznania dzięki turystyce, a także omówienie udziału turystyki w jej ochronie. Zwrócono również uwagę na zagadnienia: ochrony przyrody w kontekście rozwoju turystyki, zmieniających się relacji pomiędzy turystyką a środowiskiem przyrodniczym, estetyki krajobrazu, chłonności środowiska naturalnego, zagospodarowania oraz wykorzystania zasobów naturalnych w celu odnowy i poprawy sił psychofizycznych.
autor: Karolina  2018-11-27        Skomentuj 0

Eliminacje szkolne do XI edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej
Hotelarstwo XXI wieku w promowaniu nowej filozofii wellness, spa i usług żywieniowych - pod tym tytułem odbywać się będzie XI edycja Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. W eliminacjach szkolnych wzięli udział uczniowie klas hotelarskich. Test, z którym musieli się zmierzyć, zawierał 30 pytań jednokrotnego wyboru. Obejmował zagadnienia z organizacji pracy w recepcji, podstaw hotelarstwa, obsługi konsumenta oraz wiedzy ogólnej o świecie hoteli. Największą wiedzą wykazały się uczennice : Natalia Rędzikowska z klasy II i Oliwia Pawłowska z klasy III TZ technik hotelarstwa. Przed dziewczętami przygotowanie do etapu okręgowego, który odbędzie się 4 stycznia 2019 roku w Warszawie. Za organizację etapu szkolnego odpowiedzialne były panie: Beata Michałkiewicz, Aleksandra Szymczak i Karina Karasińska-Pirowska.
autor: Karolina  2018-11-27        Skomentuj 66

"OCIEPLAMY PSIĄ BUDĘ"
Zakończyła się I EDYCJA AKCJI "OCIEPLAMY PSIĄ BUDĘ".
W dniach 29.10-23.11.2018 w naszej szkole zbieraliśmy pościel, ręczniki, koce, legowiska, podkłady oraz karmę dla zwierząt przebywających w schroniskach m.in. Felkowy Stryszek, 4 Łapy - Żychlin, Krzykosiaki.
Akcję zainicjowała uczennica kl. II a TZ żug Kaja Górska, w imieniu organizatora zbiórki Komendy Hufca ZHP Kutno. Na terenie szkoły w zbiórce pomagali członkowie SKC Caritas z opiekunem oraz uczniowie kl. IV TZ żug Martyna Karbowy i Mateusz Budniak.
Szczególne podziękowanie za współpracę podczas zbiórki należą się pani Justynie Kołeckiej za pomoc i udostępnienie pomieszczeń Biblioteki szkolnej.
Udało się zebrać łącznie: 13 kg suchej karmy, ok. 6 kg konserw i innej karmy oraz ok. 11 kg ręczników, kołder i kocy.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom!

autor: Mirek  2018-11-26        Skomentuj 0

Konferencja dla nauczycieli ze szkół zawodowych
Dnia 22 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 odbyła się jedenasta konferencja dla nauczycieli ze szkół zawodowych i ogólnokształcących. Konferencja w tym roku nosiła tytuł „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy - Produkty mleczne – technologia i rola w żywieniu”. W konferencji tej wzięły udział: Joanna Andrzejewska i Mariola Dębowska. Wykłady obejmowały zagadnienia związane z rolą mleka i produktów mlecznych w żywieniu człowieka, klasyfikację i charakterystykę produktów mleczarskich w Polsce i na świecie, rolę produktów mlecznych w dostarczaniu wapnia, a także prozdrowotne właściwości tłuszczu mlecznego. Wykłady poprowadzili pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka: dr inż. Dorota Zaręba, dr hab. Małgorzata Ziarno oraz pani prof. dr hab. Grażyna Cichosz z Wydziału Nauki o Żywności z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
autor: Karolina  2018-11-26        Skomentuj 0

Warsztaty tańca "SALSA"
Dnia 23 listopada 2018 r. gościliśmy w naszej szkole panią Sylwię Najberg - instruktora szkoły tańca RITMO LATINO DANCE AND FIT w Kutnie. Uczniowie klas: I i II TZ technik eksploatacji portów i terminali, II A TZ technik żywienia i usług gastronomicznych oraz klasy I Szkoły branżowej I stopnia kucharz oraz magazynier logistyk mieli możliwość poznać tajniki takich tańców jak salsa oraz zumba. Ponadto młodzież miała okazję ćwiczyć z wykorzystaniem stepów w rytmie tańców latino. Było to dla wszystkich świetne doświadczenie. W tym roku szkolnym są to pierwsze warsztaty taneczne dla młodzieży , w II półroczu planowane są kolejne. Koordynatorem przedsięwzięcia była pani Joanna Zielińska- nauczyciel wychowania fizycznego.
autor: Mirek  2018-11-26        Skomentuj 27

Szkolenie nauczycieli dotyczące opieki dydaktycznej nad stypendystami
W dniu 20 listopada 2018r. Monika Gasik i Mariola Dębowska uczestniczyły w spotkaniu informacyjnym dotyczącym opieki dydaktycznej nad stypendystami. Spotkanie to odbyło się w związku z realizacją przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zagadnienia, które zostały omówione przez pracowników Departamentu Kultury i Edukacji to m.in.: – najważniejsze założenia dotyczące projektu, – rola i obowiązki nauczyciela – opiekuna dydaktycznego stypendysty, – Indywidualne Plany Rozwoju Edukacyjnego – istota, przydatne informacje, sposób wypełniania, – harmonogram działań w projekcie, – konieczność i sposób przesłania danych osobowych nauczyciela celem zawarcia umów zlecenia. Było to bardzo owocne spotkanie, które pozwoli lepiej zrozumieć poszczególne etapy realizacji projektu.
autor: Karolina  2018-11-21        Skomentuj 0

Udział młodzieży w marszu „Białej Wstążki”
20 listopada 2018 r. młodzież należąca do Koła Caritas oraz Szkolnego Klubu Wolontariatu uczestniczyła w marszu „Białej Wstążki”. Organizatorem akcji w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - edycja 2018” był MOPS w Kutnie. Marsz „Białej Wstążki” miał na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy poprzez rozwój i intensyfikację działań profilaktycznych. Plakat wykonały uczennice kl. III TZ technik hotelarstwa: Kinga Dyjecińska” i Emilia Pinkus. W marszu brało udział 14 uczniów z klas: III TZ żug, II TZ terminale, III TZ technik hotelarstwa, III TZ terminale i IV TZ technik hotelarstwa pod opieką opiekuna wolontariatu p. A. Tondyry-Plewy.

autor: Karolina  2018-11-21        Skomentuj 0

Udział młodzieży w zajęciach na temat ubezpieczeń społecznych w Polsce
19 listopada 2018 r. uczniowie klas II TZ technik hotelarstwa oraz IV TZ technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w zajęciach na temat ubezpieczeń społecznych w Polsce, przeprowadzonych przez panią Małgorzatą Bielawską – przedstawicielkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kutnie. Zajęcia odbyły się w ramach uczestnictwa naszej szkoły w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”, który w bieżącym roku szkolnym przebiega pod hasłem „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Celem programu jest upowszechnianie i pogłębianie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, która jest niezbędna przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. W kolejnym etapie programu uczniowie wezmą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Ubezpieczeniach Społecznych, która odbędzie się w poniedziałek 27 listopada 2018 r. Koordynatorem przedsięwzięcia jest p. Elżbieta Golis.
autor: Karolina  2018-11-19        Skomentuj 21


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl