sobota, 8 maja 2021
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3639502
Dzisiaj: 86
IP: 3.236.122.9

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 5

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

Szkolenie nauczycieli dotyczące opieki dydaktycznej nad stypendystami
W dniu 20 listopada 2018r. Monika Gasik i Mariola Dębowska uczestniczyły w spotkaniu informacyjnym dotyczącym opieki dydaktycznej nad stypendystami. Spotkanie to odbyło się w związku z realizacją przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zagadnienia, które zostały omówione przez pracowników Departamentu Kultury i Edukacji to m.in.: – najważniejsze założenia dotyczące projektu, – rola i obowiązki nauczyciela – opiekuna dydaktycznego stypendysty, – Indywidualne Plany Rozwoju Edukacyjnego – istota, przydatne informacje, sposób wypełniania, – harmonogram działań w projekcie, – konieczność i sposób przesłania danych osobowych nauczyciela celem zawarcia umów zlecenia. Było to bardzo owocne spotkanie, które pozwoli lepiej zrozumieć poszczególne etapy realizacji projektu.
autor: Karolina  2018-11-21        Skomentuj 0

Udział młodzieży w marszu „Białej Wstążki”
20 listopada 2018 r. młodzież należąca do Koła Caritas oraz Szkolnego Klubu Wolontariatu uczestniczyła w marszu „Białej Wstążki”. Organizatorem akcji w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - edycja 2018” był MOPS w Kutnie. Marsz „Białej Wstążki” miał na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy poprzez rozwój i intensyfikację działań profilaktycznych. Plakat wykonały uczennice kl. III TZ technik hotelarstwa: Kinga Dyjecińska” i Emilia Pinkus. W marszu brało udział 14 uczniów z klas: III TZ żug, II TZ terminale, III TZ technik hotelarstwa, III TZ terminale i IV TZ technik hotelarstwa pod opieką opiekuna wolontariatu p. A. Tondyry-Plewy.

autor: Karolina  2018-11-21        Skomentuj 0

Udział młodzieży w zajęciach na temat ubezpieczeń społecznych w Polsce
19 listopada 2018 r. uczniowie klas II TZ technik hotelarstwa oraz IV TZ technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w zajęciach na temat ubezpieczeń społecznych w Polsce, przeprowadzonych przez panią Małgorzatą Bielawską – przedstawicielkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kutnie. Zajęcia odbyły się w ramach uczestnictwa naszej szkoły w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”, który w bieżącym roku szkolnym przebiega pod hasłem „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Celem programu jest upowszechnianie i pogłębianie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, która jest niezbędna przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. W kolejnym etapie programu uczniowie wezmą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Ubezpieczeniach Społecznych, która odbędzie się w poniedziałek 27 listopada 2018 r. Koordynatorem przedsięwzięcia jest p. Elżbieta Golis.
autor: Karolina  2018-11-19        Skomentuj 21

Pani Emilia Durka w jury konkursu gastronomicznego
16.11.2018 r. pani <Emilia Durka (nauczyciel przedmiotów zawodowych) uczestniczyła jako członek jury w X edycji znanego Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego „Kuchnia Polska na Mazowszu 2018”, odbywającego się w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie. Pani Emilia Durka miała okazję współpracować z wybitnymi szefami kuchni, m.in.: Adamem Michalskim, Stefanem Birkiem, Mariuszem Nowickim, Grzegorzem Górnikiem, Jerzym Czaplą, Danielem Jakubcem, Stanisławem Nowogródzkim, Andrzejem Brykiem, Pawłem Zielińskim i Jackiem Schliske. Było to dla niej duże wyróżnienie i możliwość zdobycia jeszcze większego doświadczenia w gastronomii.
autor: Karolina  2018-11-19        Skomentuj 0

Warsztaty „Magiczny świat czekolady”
W dniu 14 października 2018 roku młodzież naszej szkoły miała przyjemność uczestniczyć w warsztatach cukierniczych realizowanych w ramach projektu „Akademia Mistrza dla szkół –młodzi mistrzowie czekolady”. Patronat nad projektem objęły ZPT w Kruszwicy. Pod przewodnictwem Mistrza Świata w Cukiernictwie - pana Mieczysława Chojnowskiego - odbyły się warsztaty „Magiczny świat czekolady”. Rozpoczęły się od temperowania czekolady, która posłużyła do sporządzania pralin i trufli według inwencji uczniów. Własnoręcznie wykonany ganasz, na bazie czekolady białej i deserowej, stanowił wnętrze wyrobów. Efekty końcowe warsztatów przerosły oczekiwania wszystkich! Praliny były estetyczne i nadzwyczaj smaczne. Pan Mieczysław Chojnowski specjalizuje się w produkcji tortów, dekoracji z karmelu, czekolady i marcepana. Mistrz podzielił się swoją wiedzą z uczestnikami warsztatów i nauczył ich, jak poradzić sobie z trudnym tematem czekolady. Praca przebiegała w niezwykle przyjemnej atmosferze, za co należą się duże podziękowania. Wyrazy wdzięczności kierujemy również w stronę sponsora projektu - Zakładów Tłuszczowych w Kruszwicy, które w trakcie warsztatów reprezentował pan Jarosław Michalak. Szczególne podziękowania składamy wieloletniemu Przyjacielowi Szkoły - panu Tadeuszowi Ozdowskiemu, który wspiera nasze działania związane z kształceniem zawodowym młodzieży. Nawiązanie współpracy z Akademią Mistrza było możliwe dzięki działaniom podjętym przez p. J. Ryś i p. E. Żydowo.
autor: Karolina  2018-11-14        Skomentuj 0

Doradztwo zawodowe w szkole - konferencja w Łodzi
W dniu 14 listopada 2018 r. pani Mariola Dębowska uczestniczyła w konferencji „DYREKTOR SZKOŁY LIDEREM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE”. Konferencja, zorganizowana w ramach Wojewódzkiej Akademii Zarządzania Oświatą, odbyła się w Łodzi w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego. Na spotkaniu prezentowane były następujące treści: 1. Rola dyrektora szkoły w organizowaniu doradztwa zawodowego w szkole. 2. Współpraca nauczycieli w szkole, w zakresie doradztwa zawodowego i rola w tym dyrektora – warszawskie rozwiązania. 3. Jak uatrakcyjnić zajęcia z doradztwa zawodowego w szkole z Mapą Karier? 4. Jak tworzyć swoją przyszłość zawodową? 5. Zintegrowany System Kwalifikacji – założenia całożyciowego doradztwa zawodowego. Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali wykładów znanych i cenionych nauczycieli z Poznania, Wrocławia i Warszawy. Wśród nich na wyróżnienie zasługuje wystąpienie pani Małgorzaty Rostkowskiej, która w niezwykle ciekawy i nowatorski sposób przedstawiła sposób realizacji doradztwa zawodowego w szkole, w której pracuje. Konferencja ta dała możliwość wymiany doświadczeń zawodowych ich uczestników oraz pozyskania wiele ciekawych materiałów, które można wykorzystać we własnej pracy.
autor: Karolina  2018-11-14        Skomentuj 0

11. listopada 2018
W dniu 11. listopada  2018r. delegacja naszej szkoły - poczet sztandarowy w składzie: chorąży pocztu: Andrzejczak Kacper ucz. kl. III TZ technik żywienia i usług gastronomicznych,  asysta pocztu: Rytczak Karolina-ucz. kl. III TZ –technik eksploatacji portów i terminali, Kinga Dyjecińska, Beata Szadkowska, Ewa Wiśniewska - ucz. III TZ technik hotelarstwa uczestniczyli w wielkiej  patriotycznej uroczystości 100. lecia Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w kościele pw. św. Wawrzyńca z  udziałem pocztów sztandarowych, pododdziału honorowego I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty oraz Orkiestry PAK Kopalni Węgla Brunatnego z Konina i przybyłych gości. Po  Mszy świętej uczestnicy oraz Pododdziały Historyczne, Grupy Rekonstrukcji Historycznej wraz z mieszańcami przemaszerowali   ulicą Królewską na  Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego gdzie odbyły się uroczystości uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wszyscy odśpiewali hymn państwowy podczas podniesienia flagi państwowej na maszt. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, głos zabrał prezydent Kutna, Zbigniew Burzyński. -.. . Odzyskanie niepodległości było wynikiem długiej i krwawej walki naszych przodków o wolność i niepodległość. Nadzieje i wiara w wolną Polskę towarzyszyła twórcom konsytuacji 3 Maja, bohaterom insurekcji kościuszkowskiej, żołnierzom powstań narodowych, ale i pozytywistom, którzy pracą, podtrzymywaniem ducha polskości chcieli wymóc niepodległość. Polska, mimo nieobecności na mapie Europy, zawsze była obecna w sercach Polaków. ..– mówił prezydent Kutna, Zbigniew Burzyński.                                    
Następnie  przyszedł czas na modlitwę za nasz kraj, którą poprowadził bp. Andrzej F. Dziuba. Po tym odbył się apel pamięci, po którym pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego kwiaty złożyły delegacje samorządu kutnowskiego, parlamentarzystów, partii politycznych, kutnowskich stowarzyszeń, związków i szkół. Na zakończenie  kutnowskich obchodów, licznie zgromadzeni mieszkańcy Kutna - również dzieci byli świadkami pięknych pokazów -  w barwach narodowych  sztucznych ogni. 
Opiekun: p. Leon Wieczorek

autor: Mirek  2018-11-14        Skomentuj 0

NIEPODLEGŁOŚCIOWY TURNIEJ SIATKÓWKI DZIEWCZĄT
autor: Mirek  2018-11-13        Skomentuj 0

Odsłonięcia pomnika dr. A. Troczewskiego
W dniu 10. listopada  2018 r. delegacja naszej szkoły - poczet sztandarowy w składzie: chorąży pocztu: Andrzejczak Kacper ucz. kl. III TZ technik żywienia i usług gastronomicznych,  asysta pocztu: Rytczak Karolina - ucz. kl. III TZ – technik eksploatacji portów i terminali, Kinga Dyjecińska - ucz. III TZ technik hotelarstwa uczestniczyli w miejskich uroczystościach odsłonięcia pomnika  honorowego patrona miasta Kutna i patrona naszej szkoły dra Antoniego Troczewskiego. Uroczystości miały miejsce przed Willą Troczewskiego – Pałac Ślubów.   Uroczystości poprowadził Michał Adamski, naczelnik  Urzędu Miasta Kutna, który powitał przybyłych gości, a także przybliżył sylwetkę i działalność doktora Antoniego Fortunata Troczewskiego w naszym mieście. -… Miejsce, w którym wznieśliśmy pomnik nie jest więc przypadkowe - willa to idealne miejsce aby mogło służyć celom publicznym - mówił naczelnik. Następnie głos zabrał prezydent Zbigniew Burzyński. W przemówieniu nawiązał do działalności doktora Troczewskiego jako sługi ojczyzny, że była to postać wyjątkowa, pierwszy honorowy obywatel miasta Kutna, wielce zasłużona dla Kutna i skromny pomnik będzie wyjątkowym  uhonorowanie przez mieszkańców w 100-lecie Niepodległości - mówił prezydent. O swoim prapradziadku kilka słów powiedziała Hanna Grabowska-Macioszek.  Następnym punktem uroczystości było symboliczne przecięcie wstęgi i odsłonięcie pomnika. Zaproszeni goście i delegacje złożyły kwiaty i wiązanki kwiatów. W  imieniu naszej szkoły wiązankę  kwiatów złożyła  delegacja uczniów: Beata Szadkowska, Ewa Wiśniewska - ucz. III TZ technik hotelarstwa oraz Bartosz Sobczak – ucz. kl. I TZ - technik technologii żywności w asyście dyrektor szkoły pani Urszuli Macioszczyk.  Podczas uroczystości miało miejsce posadzenie dębu, który mieszkańcom regionu kutnowskiego podarował sam papież Franciszek.Po zakończeniu uroczystości uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzania pomieszczeń  odrestaurowanej Willi Troczewskiego i  odremontowanej sali ślubów.Opiekun: p. Leon Wieczorek
autor: Mirek  2018-11-12        Skomentuj 3


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl