środa, 22 września 2021
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3851211
Dzisiaj: 442
IP: 44.192.254.246

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 8

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

Szkolenie Pearson w „Troczewskim”
28 lutego 2019 roku nauczyciele języków obcych z całego powiatu uczestniczyli w sesji szkoleniowej Pearson zorganizowanej w naszej szkole. We wrześniu 2019 nauczyciele szkół ponadpodstawowych rozpoczną nowy etap pracy dydaktycznej: w tym samym czasie, w zależności od klasy, którą poprowadzą, uczyć będą na starej i nowej podstawie programowej. Dzięki szkoleniu otrzymali odpowiedź na pytanie: Jak odmienna będzie to praca od tego, co robili dotychczas? Prowadzący sesję rozwiali wątpliwości nauczycieli i pokazali, jak pracować, w zależności od podstawy, która będzie obowiązywać.
autor: Karolina  2019-03-04        Skomentuj 0

Erasmus+
WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIECIE W ZAKŁADCE Erasmus+
autor: Bartek  2019-03-01        Skomentuj 0

Spotkanie młodzieży z przedstawicielkami Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy
26 i 27 marca 2019 r. w naszej szkole, jak co roku, gościliśmy przedstawicielki Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy działającego przy Powiatowym Urzędzie pracy w Kutnie – panią Agnieszkę Milczarek i panią Ilonę Melkę. Uczestnikami tego spotkania były wszystkie klasy IV Technikum Zawodowego oraz klasa III ZSZ kucharz. Wśród wielu zadań OLRP realizuje również te, które dotyczą przekazywania i upowszechniania informacji o lokalnym rynku pracy. Pani Agnieszka Milczarek przedstawiła uczniom wyniki przeprowadzonych badań lokalnego rynku pracy. Pomaga to w zapoznaniu się z tendencjami dotyczącymi zapotrzebowania na zatrudnienie w określonych zawodach i specjalnościach panujących na terenie Kutna i okolic. Nabyte informacje na pewno pomogą młodzieży w określeniu swojej przyszłej ścieżki zawodowej i wyborze ewentualnego dalszego kierunku kształcenia. Koordynatorem spotkania była p. Mariola Dębowska.
autor: Karolina  2019-03-01        Skomentuj 0

"Powiedział Bartek, że dziś Tłusty Czwartek"
28 lutego 2019 r. obchodziliśmy Tłusty Czwartek, który rozpoczął ostatni tydzień karnawału. W Polsce dozwolone wtedy jest objadanie się, dlatego Samorząd Uczniowski pod opieką opiekuna, p. Kariny Karasińskiej-Pirowskiej, zorganizował dla uczniów konkurs. Nagrodą za poprawne odpowiedzi na pytania dotyczące dzisiejszego święta były oczywiście słodkie pączki. Pączkami zostali też poczęstowani wszyscy nauczyciele. Mamy nadzieję, że każdy z Was rozpoczął i zakończył ten dzień pączkiem!
autor: Karolina  2019-02-28        Skomentuj 0

Zabawy karnawałowe
W czasie karnawału członkinie Szkolnego Koła Caritas podjęły się zadania współorganizacji zabaw tanecznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek wychowawczych i oświatowych z terenu miasta Kutna. Dnia 7 lutego br. wolontariuszki odwiedziły wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza". Zabawy karnawałowe oraz słodki poczęstunek przygotowały uczennice kl. III TZ żug, III TZ technik hotelarstwa oraz IIa TZ żug. SKC wsparła w tym przedsięwzięciu kl. III ZSZ wraz z wychowawczynią panią Joanną Andrzejewską zapewniając słodkości dla dzieci. Dzięki uprzejmości pani Emilii Durka desery zostały wzbogacone o lody. Kolejne spotkanie z dziećmi odbyło się 8 lutego, dzięki zaangażowaniu pani Małgorzaty Nowak. Uczennice klas: IV TZ żug, IIa TZ żug oraz III TZ żug wzięły udział w animacji zabaw karnawałowych dla grup dzieci w Przedszkolu "Stokrotka". Bal karnawałowy został również zorganizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym Nr 2 w Kutnie w dniu 26 lutego. Zabawy i tańce dostosowane były dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz problemami niedosłuchu. Młodzież działająca w wolontariacie miała okazję pomóc wychowawcom dzieci w ich trudnej pracy oraz poznać specyfikę opieki i zabawy w danej grupie wiekowej. Były to ważne i ciekawe doświadczenia. Opiekunem młodzieży podczas organizowanych zabaw była p. Aleksandra Tondyra-Plewa. Dziękujemy również za wskazówki i pomoc organizacyjną p. Małgorzacie Nowak.
autor: Mirek  2019-02-26        Skomentuj 0

Walentynkowy Turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych
6 lutego 2019 r. w naszej szkole odbył się Walentynkowy Turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych. W zawodach wzięły udział reprezentacje 16 klas. Rywalizacja była bardzo zaciekła. Po kilku godzinach wyłoniono zwycięzców. I miejsce zajęła klasa I TZ technik żywienia i usług gastronomicznych w składzie: Julia Brewińska, Katarzyna Kotlińska, Bartek Sobczyk, Darek Dąbrowski. II miejsce zajęła klasa III TZ technik hotelarstwa w składzie: Magdalena Buczyńska, Paulina Kolińska, Emilia Pinkus, Michał Lewandowski, Dominik Sobczyk. III miejsce zajęła klasa II TZ technik hotelarstwa w składzie: Angelika Łazikowska, Patrycja Łazikowska, Miłosz Wojtalik, Paweł Arkita. Wszyscy bawiliśmy się wspaniale. Organizatorami turnieju byli nauczyciele wychowania fizycznego: p. Joanna Zielińska, p. Włodzimierz Błaszczyk, p. Robert Kaźmierczak.
autor: Karolina  2019-02-25        Skomentuj 13

Udział młodzieży Targach EXPO Sweet w Warszawie
Deser lodowy, przygotowany przez piętnastoosobową grupę uczniów „Troczewskiego”, został zauważony i doceniony przez organizatorów konkursu pt. „Kreatywne warsztaty lodowe ,,Schöller Ice Cream”. Nagrodą dla młodzieży był udział w Targach EXPO Sweet w Warszawie 20 lutego 2019 roku. Uczniowie pod opieką pań: Emilii Durki, Joanny Andrzejewskiej, Marioli Dębowskiej i Elżbiety Olejniczak zapoznali się z nowinkami cukierniczymi oraz zaprezentowanymi na stanowiskach urządzeniami cukierniczo-piekarniczymi. Mieli również możliwość degustacji pysznych lodów. Była to też okazja spotkania wybitnych szefów kuchni: Kurta Schollera i Łukasza Pielaka. Przed uczniami kolejne zadanie: stworzenie kolażu zdjęć wraz z hasłem promującym firmę Schöller Ice Cream podczas targów oraz umieszczenie go na facebooku KREATYWNE WARSZTATY LODOWE Z SCHӦLLER ICE CREAM. Szkoła, która otrzyma najwięcej polubień pod swoim kolażem, otrzyma w czerwcu zamrażarkę pełną lodów. Zdjęcie wkrótce umieszczone zostanie na facebooku, a już teraz prosimy o jak najwięcej polubień.
autor: Karolina  2019-02-23        Skomentuj 0

Walentyki w kinie
W ramach współpracy podjętej przez szkołę kilka lat temu z Kutnowskim Domem Kultury nasi uczniowie obecni byli w kinie przed seansami filmowymi, na które wybrali się zakochani. Młodzież przygotowała ciasteczka walentynkowe dla każdego uczestnika seansu i serdecznie zapraszała do skosztowania tych słodkości. P. Karina Karasińska-Pirowska, jak co roku, przedstawiła propozycję walentynkowego stolika utrzymanego w czarnej tonacji z elementami ognistej czerwieni. Dziękujemy kierownictwu Kutnowskiego Domu Kultury za współpracę oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w przedsięwzięcie.
autor: Karolina  2019-02-18        Skomentuj 0

Wycieczka przedmiotowa Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „KONIAREK” i laboratorium „Intertek” w Gostyninie
W dniu 7 lutego 2019 r. uczniowie klas: I TZ – technik technologii żywności, III ZSZ kucharz i II a TZ – technik żywienia i usług gastronomicznych pod opieką p. Joanny Andrzejewskiej i p. Marioli Dębowskiej odbyli wycieczkę przedmiotową do Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „KONIAREK”, laboratorium „Intertek” w Gostyninie oraz Stada Ogierów w Łącku. Pierwszym punktem wycieczki był zakład mięsny „Koniarek”, który istnieje od 1991 roku i należy do wiodących w skali regionu przetwórców mięsa wieprzowego i wołowego oraz producentów wędlin. Prowadzi on działalność w zakresie skupu żywca wieprzowego i wołowego, rozbioru mięsa wołowego i wieprzowego, a także produkcji wędlin i podrobów. Młodzież miała okazję zobaczyć linie produkcyjne zarówno dla mięsa wołowego, jak i wieprzowego, zapoznała się z poszczególnymi etapami produkcji wędlin, a także zobaczyła magazyny, w których przechowywane jest mięso i wyroby. Kolejnym punktem wycieczki było Akredytowane Laboratorium Badawcze Intertek Poland Sp. z o.o. w Gostyninie, które działa zgodnie z wymaganiami międzynarodowego systemu jakości. Laboratorium posiada pełną niezależność w zakresie prowadzonych badań. Jest bezstronne w sposobie przedstawiania wyników. Prowadzi ono monitoring parametrów higienicznych linii i pomieszczeń produkcyjnych, kontrolę czystości mikrobiologicznej powietrza, monitoring higieny uboju. Dwie pracownice oprowadziły nas po laboratorium. Mieliśmy okazję zobaczyć zarówno laboratoria chemiczne, jak i mikrobiologiczne. Młodzież zapoznała się z fachową aparaturą, poznała zasady pobierania próbek oraz zasadami przeprowadzania szeroko pojętych badań. Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w Państwowym Stadzie Ogierów w Łącku, które powstało w 1923 r. jako jedno z pierwszych stad w niepodległej Polsce. Zasadniczym zadaniem Stada jest służenie polskiemu rolnictwu, przez podnoszenie jakości hodowanych koni na terenie działania Stada. Pracownik Stada oprowadził nas po stajniach, opowiedział historię obiektu, a my mieliśmy okazję podziwiać przepiękne konie czystej krwi. Były to na pewno niezapomniane wrażenia.
autor: Karolina  2019-02-18        Skomentuj 0


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl