sobota, 8 maja 2021
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3639465
Dzisiaj: 49
IP: 3.236.122.9

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 4

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

Odpowiedzialność karna nieletnich za popełnione czyny
Udział młodzieży w spotkaniach z przedstawicielem KPP w Kutnie nt. „Odpowiedzialność karna nieletnich za popełnione czyny. Dopalacze i narkotyki”.
15 i 26 listopada 2019 roku odbyły się spotkania uczniów wszystkich klas I z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Kutnie – Zespołu ds. Nieletnich i Patologii. W pierwszej części spotkania pani sierż. sztab. Daria Fraszczyk opowiedziała o czynach zabronionych przez nieletnich oraz o grożących im konsekwencjach. W drugiej części natomiast młodzież obejrzała film, w którym o konsekwencjach zażywania dopalaczy i narkotyków opowiadali lekarz toksykolog i policjant z sekcji do walki z przestępczością narkotykową.
autor: Mirek  2019-11-27        Skomentuj 0

Krew ratuje życie
autor: Mirek  2019-11-26        Skomentuj 0

Kuchnia staropolska w wykonaniu młodych
22.11.2019 r. pani Emilia Durka uczestniczyła po raz trzeci jako członek jury w XI edycji znanego Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego „Kuchnia Polska na Mazowszu 2019 - Polskie Skarby Kulinarne”, odbywającego się w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie. Pani Emilia Durka zasiadała w komisji degustacyjnej z wybitnymi szefami kuchni, m.in.: Andrzejem Brykiem, Grzegorzem Goleniem, Gieno Mientkiewiczem, Maciejem Bartoniem, Cezarym Powała, Grzegorzem Górnikiem. Było to dla niej duże wyróżnienie i możliwość zdobycia jeszcze większego doświadczenia w gastronomii.
 
autor: Mirek  2019-11-25        Skomentuj 0

Wycieczka dydaktyczna do stacji kontroli pojazdów
W dniu 22. listopada 2019 r.  klasa III TZ - technik eksploatacji portów i terminali pod opieką nauczycieli p. Leona Wieczorka i p. Mirosława Ziębińskiego wybrała się do stacji kontroli pojazdów w Zespole Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Kutnie.
Uprawniony diagnosta przedstawił uczniom stanowiska do kontroli pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
autor: Mirek  2019-11-23        Skomentuj 0

Wyjazd studyjny do Niemiec
W dniach 09-15 listopada 2019 roku został zorganizowany wyjazd studyjny przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie dla nauczycieli zawodu w niemieckich ośrodkach doskonalenia i kształcenia zawodowego DEULA Nienburg i ILLUT Bonn - Berlin (Paulinenaue k/Nauen).W wyjeździe wzięło udział 20 nauczycieli, z całej Polski,  związanych z branżą techniczną, transportem oraz logistyką związaną z przemysłem spożywczym.
Naszą szkołę reprezentował Mirosław Ziębiński. Wyjazd był połączony ze zwiedzaniem wystawy na targach w Hanowerze "AGRITECHNICA", gdzie można było poznać nowoczesne i kompleksowe wykorzystanie transportu przy produkcji artykułów spożywczych.Podczas wyjazdu, oprócz zwiedzania wystawy, zaplanowano różne seminaria dotyczące technologii produkcji żywności. Poznaliśmy nowatorskie rozwiązania techniczne, mechanizujące i automatyzujące proces produkcji rolnej, stosowane w gospodarstwach niemieckich.Ważnym punktem było również seminarium podsumowujące dotychczasową, wieloletnią współpracę w ramach różnych projektów edukacyjnych, w szczególności finansowanych w Programie Erasmus+, POWER i innych.Zwiedziliśmy również niemiecki Reichstag, gdzie obradują niemieccy parlamentarzyści, a także Berlin.
autor: Mirek  2019-11-23        Skomentuj 0

Warsztaty kulinarne
W dniu 21 listopada uczniowie klasy III B żug wraz z p. Monika Gasik gościli na zajęciach dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 9, z klasy III.  Podczas warsztatów mali kucharze wspólnie, że starszymi kolegami smażyli i dekorowali kolorowe naleśniki.
autor: Mirek  2019-11-21        Skomentuj 24

„Lekcje z ZUS”
        21. listopada 2019 r. uczniowie klas I i II Technikum Zawodowego – technik eksploatacji portów i terminali, klas I i IV Technikum Zawodowego - technik hotelarstwa, klasy II Technikum Zawodowego - technik żywienia i usług gastronomicznych oraz klasy II Technikum Zawodowego - technik technologii żywności uczestniczyli w zajęciach na temat ubezpieczeń społecznych, przeprowadzonych przez Panią Michalinę Figurską – przedstawicielkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi. Zajęcia realizowane są w ramach uczestnictwa naszej szkoły w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”, który w bieżącym roku szkolnym przebiega pod hasłem „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Celem programu jest upowszechnianie i pogłębianie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, która jest niezbędna przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym,jak i prywatnym. W kolejnym etapie programu uczniowie wezmą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Ubezpieczeniach Społecznych, która odbędzie się w poniedziałek 02. grudnia 2019 r. Koordynatorami przedsięwzięcia są p. Elżbieta Golis oraz p. Justyna Kołecka.
autor: Mirek  2019-11-21        Skomentuj 24

Rozpoczynamy kolejny projekt przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+ pn. "Mobilni zawodowcy" - tym razem Grecja

Mobilni zawodowcy

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczewskiego w Kutnie rozpoczyna realizację kolejnego projektu mobilnościowego pn. „Mobilni zawodowcy”. Projekt realizowany jest  przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+ w okresie 01.11.2019 – 31.01.2021.

Projekt jest skierowany do 29 uczniów szkoły kształcących się w kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik technologii żywności. W ramach projektu zrealizowany zostanie miesięczny staż w Grecji, a realizacja praktyk zawodowych odbędzie się w obiektach hotelarskich, gastronomicznych, restauracjach i zakładach przemysłu spożywczego.  Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i organizacyjnych młodych osób. Partnerem projektu jest Hotel Honorata z siedzibą w Paralii, w pobliżu Katerini.

Realizacja projektu umożliwi jego uczestnikom podwyższenie i zdobycie nowych kompetencji zawodowych, wymiany doświadczeń, porównania posiadanej wiedzy, nawiązania międzynarodowych kontaktów. Udział w stażu stworzy możliwość sprawdzenia się i zdobycia doświadczenia zawodowego na konkurencyjnym rynku pracy, poznania zasad funkcjonowania europejskich firm, poznania odrębnej kultury organizacyjnej, zachowań ludzkich w innych realiach gospodarki rynkowej. Jedną z najistotniejszych korzyści z realizacji projektu jest zwiększenie szans przyszłych absolwentów szkoły na znalezienie pierwszej pracy. Uczniowie będą mieli okazję doskonalenia swoich umiejętności praktycznego posługiwania się językiem obcym oraz rozwijają umiejętność adaptacji i pracy
w zespole.

Uczestnicy projektu nabędą też lub podniosą swoje kompetencje osobiste i społeczne. Młodzież dzięki udziałowi w projekcie będzie miała możliwość podniesienia znajomości kultury greckiej i wartości europejskich, propagowania postawy tolerancji i szacunku wobec innych kultur.

Wyjazd na praktyki zostanie poprzedzony przygotowaniem językowo-kulturowo-pedagogicznym, które pozwoli lepiej przygotować się do udziału w zagranicznej mobilności.

Umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz zaświadczenia krajowe wystawione przez organizację partnerską oraz szkołę.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny zostaną pokryte z budżetu projektu.

 

 

autor: Mirek  2019-11-21        Skomentuj 24

Wizyta Księdza Biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby w naszej szkole
     Czcigodnego Gościa w progach szkoły powitała pani Dyrektor Urszula Macioszczyk w asyście przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej, z panią Wicedyrektor Małgorzatą Gładysiak i panią Kierownik Julitą Ryś na czele oraz młodzieży działającej w Szkolnym Kole Caritas. Księdzu Biskupowi towarzyszyli: Proboszcz Parafii p/w Św. Jana Chrzciciela w Kutnie Ks. Mirosław Romanowski, Ks. Dziekan Jerzy Swendrowski oraz Ks. sekretarz  Andrzej Sylwanowicz.     Spotkanie Księdza Biskupa ze społecznością szkolną odbyło się w szkolnej świetlicy. Poszczególne klasy reprezentowali ich przewodniczący lub wyznaczone delegacje. Po przemówieniu Pani Dyrektor przedstawiciele samorządu wręczyli gościom kwiaty i rozpoczęła się krótka część artystyczna. Młodzież w montażu poetycko- muzycznym podkreśliła doniosłość stanu kapłańskiego i roli przewodnictwa duchowego po trudnych drogach życia. Członkowie Szkolnego Koła Caritas przedstawili prezentację poświęconą pracy wolontariatu w naszej szkole, a następnie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Alicja Trukawa i Bartosz Buczyński poprosili o „Pasterskie słowo” dla wszystkich zebranych.  Ksiądz Biskup Andrzej Dziuba podkreślił zasługi Patrona Szkoły Doktora Troczewskiego dla Kutna. Odniósł się też do realizowanych przez uczniów akcji charytatywnych i serdecznie podziękował pani Dyrektor za umożliwienie realizacji tych działań na terenie szkoły. Zachęcał również młodzież do mądrych postaw i zdobywania wiedzy, która służy innym.  Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni do sali „T”, gdzie mogli obserwować proces przyrządzania kawy oraz elementy obsługi kelnerskiej. Podczas poczęstunku swoje umiejętności prezentowały uczennice kl. III A TZ żug przygotowane przez panią Mariolę Dębowską oraz panią Monikę Gasik. Na zakończenie wizyty Ksiądz Biskup Andrzej Dziuba dokonał pamiątkowego wpisu do Kroniki Szkolnej.
autor: Mirek  2019-11-18        Skomentuj 24


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl