środa, 22 września 2021
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3851149
Dzisiaj: 380
IP: 44.192.254.246

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 6

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

Spektakl profilaktyczny

W dniu 29.02.2012 r. o godzinie 12:40 w ZSZ Nr 2 odbył się spektakl profilaktyczny o tajemniczym tytule "Zombi", w wykonaniu aktorów z Krakowskiego Biura Promocji Kultury. Problematyka spektaklu dotyczyła uzależnień.

 Aktorzy profesjonalnie potraktowali swój występ, o czym świadczyło skupienie odbiorców oraz gromkie brawa. Na zakończenie jeden z aktorów poprosił jury, wybrane spośród młodzieży, o dokonanie wyboru zakończenia dalszych losów bohatera. Spektakl wywarł duże wrażenie na odbiorcach, którzy jeszcze podczas przerwy snuli rozważania i dyskutowali na temat przedstawienia. 

autor: Lewandowski  2012-03-02        Skomentuj 0

Spotkanie dla IV klas
W dniu 23.02.2012 r. w ZSZ Nr 2 odbyło się spotkanie młodzieży klas IV z przedstawicielami Wyższej Szkoły Studiów MIędzynarodowych w Łodzi, panem rektorem prof. dr. hab. Marianem Wilkiem oraz prodziekanem. Na spotkaniu przedstawiono kieruki kształcenia, warunki przyjęcia, atuty uczelni oraz możliwości zatrudnienia po jej ukończeniu.
autor: Lewandowski  2012-02-24        Skomentuj 0

Apel porządkowy

22 II 2012 r. ZSZ Nr 2 odbył się apel porządkowy dla uczniów naszej szkoły.Program apelu był następujący:

1. Podsumowanie przez p. wicedyrekor Małgorzatę Gładysiak  osiągnięć uczniów w I semestrze w zakresie najwyższych średnich ocen, frekwencji, zachowania oraz udziału młodzieży w konkursach, akcjach szkolnych i działaniach charytatywnych.Najwyższa średnia ocen  w szkole uzyskała klasa IV TZ-hotel-3.36. Najwyższą średnią ocen uzyskała stypendystka Prezesa Rady Ministrów Małgorzata Wróbel z klasy III TZ-żgd-5,0. Wręczono również dyplomy i kolorowe kalendarze uczniom, którzy uzyskali 100% frekwencję.

2. Przedstawiciele poszczególnych sekcji, działających na terenie szkoły, zaprezentowali swoje osiągnięcia w I semestrze oraz aktualności dotyczące bieżącej działalności.

3. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego poinformowała uczniów o ważniejszych działaniach i osiągnięciach na terenie szkoły:-udział młodzieży w akcjach charytatywnych organizowanych przez SU, PCK, Caritas '' Góra Grosza '' , ''Pomóż dzieciom przetrwać zimę '', -zbiórka makulatury LOP, konkurs wiedzy o HIV/AIDS organizowany przez panią Joannę Zielińską, -wręczenie dyplomów za osiągnięcia sportowe przez pana Michała Szczepańskiego. Przewodnicząca SU przypomniała również o działaniach sekcji porządkowej oraz o zbliżającym się terminie zebrania Samorządu Uczniowskiego.

4. Przedstawiciele Ośrodka Kultury Gminy Kutno ogłosili nabór chętnych do Orkiestry Dętej.autor: Lewandowski  2012-02-24        Skomentuj 0

FERIE

Zbliżają się ferie zimowe. Dla dzieci i młodzieży jest to czas szczególnie radosny z tego względu, że: po pierwsze jest to czas wolny od zajęć lekcyjnych a po drugie jest to czas wzmożonej ilości wyjazdów, spotkań z rówieśnikami, zabaw na świeżym powietrzu. Zima jest okresem niosącym ze sobą specyficzne zagrożenia w ruchu drogowym zarówno dla kierowców jak i pieszych. Pogarsza się widoczność, a na domiar złego samochodom wydłuża się droga hamowania na śliskich nawierzchniach dróg. Takie warunki wymagają zwiększonej uwagi od wszystkich użytkowników dróg, także tych najmłodszych.Dzieci i młodzież są najbardziej narażone na wypadki w miejscach, gdzie przemieszczają się najczęściej, czyli np. w drodze z terenów zabaw do miejsca zamieszkania, bądź z powrotem. Nie sposób we wszystkich tych miejscach tak zorganizować ruch drogowy, aby zapewnić dzieciom pełne bezpieczeństwo. Tak więc rodzice oraz opiekunowie muszą uczyć najmłodszych zasad ruchu i przestrzegać przed występującymi niebezpieczeństwami grożącymi ze strony drogi.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na drodze podczas ferii jest bardzo ważnym zagadnieniem, dlatego też  na każdym kroku warto dzieciom przypomnieć o podstawowych zasady poruszania się pieszych po drogach w warunkach pogorszonej widoczności, a także w czasie gdy drogi są śliskie i zaśnieżone. Tak więc dzieci musza pamiętać, że piesi o zmroku, a także w dzień gdy pada deszcz lub śnieg są przez kierowców gorzej widziani. Podstawowym elementem rzutującym na bezpieczeństwo pieszego na drodze jest jego widoczność. Dlatego też warto zaopatrzyć Nasze pociechy w elementy odblaskowe, które znacznie polepszą widoczność pieszego na drodze a tym samym jego bezpieczeństwo. Jednak noszenie elementów odblaskowych nie oznacza, że dzieci mogą przebiegać przez ulicę tuz przed nadjeżdżającym pojazdem. Zwłaszcza, że samochód w warunkach zimowych ma dłuższą drogę hamowania. Przechodzenie przez ulicę w porze jesienno – zimowej powinno być wykonywane przez dziecko ze szczególną ostrożnością, nawet na oznakowanym przejściu dla pieszych czy przy zapalonym zielonym świetle.

Następną sprawą są zabawy na śniegu. Warto przypominać dzieciom o tym, że nie wolno ryzykować zjeżdżania z górek i pagórków położonych w pobliżu dróg. Pokusa jest bardzo silna lecz ryzyko wpadnięcia pod pojazd jest naprawdę duże. Bardzo ryzykowne są też zabawy, które niestety często organizują lekkomyślni dorośli, polegające na doczepianiu sanek do samochodu lub ciągnika rolniczego. Sankami może zarzucić i dziecko wpada pod koła pojazdu lub uderza o drzewo lub inną stałą przeszkodę.
autor: Adam  2012-01-25        Skomentuj 0

Powstanie Styczniowe

Dnia 23. stycznia 2012r. o godz. 10.50 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego odbył się apel dla uczniów. Program apelu obejmował:

- Uczczenie 149 rocznicy Powstania Styczniowego poprzez przygotowanie przez uczniów kl. III TZ - kucharz i IV TZ - technik hotelarstwa prezentacji multimedialnej pod kierunkiem p. R. Taglewskiego. To była świetna lekcja historii. Uczniowie powtórzyli wiadomości dotyczące wydarzeń i postaci historycznych związanych z powstaniem styczniowym. Duże zainteresowanie wzbudziły konteksty powstaniowe w malarstwie wybitnych twórców.

- Zaprezentowanie przez uczennice kl. IV TZ - technik żywienia i gospodarstwa domowego bardzo ważnych zasad bezpieczeństwa podczas spędzania ferii zimowych.

- Wystąpienie koordynatora ds. bezpieczeństwa, szkolnego pedagoga, p. B. Kisielewskiego i pogadanka z uczniami na temat bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych i zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z internetu.

autor: Mirek  2012-01-25        Skomentuj 0

StudniÓwka 2012

Studniówka to wielki bal, pierwsze najważniejsze wydarzenie młodzieży, która wkracza w dorosły świat, organizowany w umowne sto dni przed maturą - uroczysty polonez i walc, eleganckie kreacje, wspomnienia na całe życie. Bal rozpoczął się 07 stycznia 2012 o godzinie 20.00 tradycyjnym Polonezem oraz Polonezem pokazowym i przemową Pani Dyrektor Urszuli Macioszczyk.

Galeria

autor: Mirek  2012-01-25        Skomentuj 0

Wigilia
Dnia 16. grudnia 2011 r. o godz. 14:00 w naszej szkole odbyła się, jak każdego roku, uroczysta Wigilia szkolna, w której uczestniczyli: dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji oraz przybyli goście. Te podniosłe, wzruszające chwile uwiecznili widowiskiem bożonarodzeniowym uczniowie kl. III TZ - kelner pod kierunkiem wychowawczyni pani Barbary Rosiak oraz uczniowie kl. II TZ - technik hotelarstwa pod kierunkiem wychowawcy pana Michała Szczepańskiego. Pierwsza część jasełek dotyczyła wydarzeń sprzed 2000 lat i utrzymana była w konwencji tradycyjnej, druga osadzona została w realiach współczesnych. Obie części cieszyły się ogromnym uznaniem publiczności. Po zakończonym występie głos zabrała pani dyrektor Urszula Macioszczyk, która przywitała przybyłych gości, podziękowała młodzieży za przygotowanie części artystycznej oraz złożyła wszystkim świąteczne życzenia. Następnie życzenia złożył przewodniczący Rady Rodziców, pan Jarosław Dzięgielewski. Najbardziej wzruszającym momentem było dzielenie się opłatkiem, a potem wspólne spożywanie pysznej kolacji wigilijnej, przygotowanej przez młodzież naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych. 19. grudnia 2011 r. o godz. 10:50 w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się uroczysty apel szkolny dla uczniów wszystkich klas. Program apelu obejmował: widowisko bożonarodzeniowe, którego premiera miała miejsce 16. grudnia. Uczniowie ze skupieniem i zachwytem oglądali występ kolegów z kl. III TZ-kelner oraz kl. II TZ - technik hotelarstwa. W dalszej części apelu ani wicedyrektor Małgorzata Gładysiak przeprowadziła z uczniami pogadankę na temat: Jak bezpiecznie spędzić przerwę świąteczną?. Na zakończenie apelu pani wicedyrektor złożyła wszystkim uczniom świąteczne życzenia.
 
autor: Lewandowski  2011-12-21        Skomentuj 0

Wycieczka do Sejmu

Dnia 14 grudnia 2011 roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie pod opieką nauczycieli pani mgr Doroty Rajko , pani mgr inż. Marioli Dębowskiej , pana mgr Rafała Taglewskiego i pana mgr Grzegorza Wojtasiaka po raz kolejny uczestniczyli w wycieczce do Warszawy , połączonej ze zwiedzaniem gmachu Sejmu RP.

Była to doskonała lekcja żywej demokracji i kształtowania właściwych postaw patriotycznych, która możliwa była dzięki życzliwej i otwartej zawsze dla wychowanków naszej szkoły postawie pana Tadeusza Woźniaka, Posła na Sejm RP, za którą w tym miejscu serdecznie dziękujemy, mając nadzieję na jej dalszą kontynuację. W trakcie zwiedzania Sejmu uczestnicy wycieczki poznali zarówno dzień dzisiejszy, jak i historię polskiego parlamentaryzmu. Cennym atutem naszego pobytu w stolicy była możliwość spotkania się z parlamentarzystą Ziemi Kutnowskiej, który przybliżył nam zasady funkcjonowania władzy ustawodawczej oraz obowiązki i zadania spoczywające na posłach, wynikające z licznych funkcji, które konstytucja nakłada na Sejm.

Punktem kulminacyjnym była możliwość przysłuchiwania się plenarnemu posiedzeniu Sejmu RP z loży dla publiczności w Sali Plenarnej podczas trwającej wówczas debaty na ustawą budżetową na rok 2012. Wycieczka do Sejmu jest kolejnym przykładem edukacji patriotyczno – obywatelskiej młodych Polaków, realizowanej w naszej szkole od lat.

GALERIA

 

autor: Lewandowski  2011-12-20        Skomentuj 0

OKRES PRZEDŚWIĄTECZNY W ZSZ NR 2

Na terenie naszej szkoły, jak co roku, przed świętami Bożego Narodzenia organizowane są różne akcje charytatywne, a wśród nich:

XII edycja akcji "Góra Grosza" przeprowadzona na terenie szkoły w dn. 19.11.2011-03.12.2011r. Zebrany dochód przeznaczony zostanie na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Akcja "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę", z której zebrane dary są również przeznaczone na rzecz ubogich dzieci.

autor: Lewandowski  2011-12-14        Skomentuj 0


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl