środa, 22 września 2021
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3851185
Dzisiaj: 416
IP: 44.192.254.246

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 2

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

Młodziezowy Rajd Pieszy

W dniu 17 maja 2012r. uczniowie klas I i III TZ - technik hotelarstwa uczestniczyli w XIX Młodzieżowym Rajdzie Pieszym organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Tegoroczny rajd odbył się pod hasłem 40-lecia działalności Towarzystwa. Uczniowie wraz z opiekunem p. A. Szymczak zwiedzali miejsca i zabytki na terenie Kutna związane z historią i działalnością TPZK.

Na zakończenie rajdu odbył się konkurs wiedzy o działalności Towarzystwa. Uczeń kl. III TZ - technik hotelarstwa Michał Pawlak zajął III miejsce. GRATULUJEMY !!!

 

autor: Lewandowski  2012-05-25        Skomentuj 0

Akcja Kwiodawstwa

W dniu 17 maja w godz. 10.30-13.00 odbędzie się akcja krwiodawstwa w ambulansie przy szkole (ul. Dąbrowskiego)

autor: Lewandowski  2012-05-11        Skomentuj 0

Apel z okazji Święta Narodowego 3 Maja

Dnia 30. kwietnia 2012r. odbył sie apel szkolny, który rozpoczął program artystyczny z okazji Święta Narodowego 3 Maja, przygotowany przez uczniów kl. III TZ kucharz pod kierunkiem p. R. Taglewskiego i kl. II TZ technik technoligii żywności pod kierunkiem p. R. Kaźmierczaka. Nasi koledzy i koleżanki przybliżyli nam wydarzenia 1791r. , tak ważne w dziejach naszego narodu i ojczyzny, upamiętnili także znaczenie Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.

Do istoty symboli narodowych odwołała sie również w swym wystąpieniu Pani wicedyrektor Małgorzata Gładysiak, która przeprowadziła z uczniami pogadankę na temat dni wolnych od zajęć dydaktycznych w maju.

Pani wice dyrektor podała bieżące komunikaty oraz wręczyła wyróżnionym uczniom dyplomy i nagrody za udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza nią. 

autor: Lewandowski  2012-05-02        Skomentuj 0

KLASY MATURALNE
W dniu 27 kwietnia 2012r. o godzinie 11.45 odbyła się w naszej szkole uroczystość zakończenia roku szkolnego klas maturalnych. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i hymnem narodowym. Następnie miało miejsce wystąpienie dyrekcji szkoły pani Urszuli Macioszczyk, przedstawiciela Rady Rodziców, przedstawicieli klas maturalnych oraz Samorządu Uczniowskiego. Pani dyrektor wręczyła nagrody i dyplomy uczniom oraz listy gratulacyjne przybyłym rodzicom. Dużo emocji wzbudziło wśród absolwentów klas maturalnych przyznanie honorowych nagród w postaci Antośków, które zgodnie z tradycją naszej szkoły można otrzymać jako dowód uznania za osiągnięcia w kategoriach: najlepszy uczeń, najwyższa frekwencja, mistrz w zawodzie, najlepszy czytelnik, najlepszy sportowiec, działalność społeczna. Następnym etapem programu, bardzo uroczystym i wzruszającym było ślubowanie absolwentów, którzy z wielką powagą i odpowiedzialnością recytowali słowa ślubowania. Uczniowie klasy III TZ technik hotelarstwa pod kierunkiem wychowawczyni, pani Aleksandry Szymczak, przygotowali dla swoich starszych kolegów program artystyczny, który spodobał się wszystkim. Uwieńczeniem uroczystości stało się wręczenie świadectw ukończenia szkoły, na które nasi tegoroczni maturzyści oczekiwali aż 4 lata.  

autor: Adam  2012-05-02        Skomentuj 0

Spotkanie
Dania 18.04.2012 klasa I Technik Zawodowe - technik technologii żywności pod opieką Joanny Zielińskiej uczestniczyła w spotkaniu z fotografem przyrody p. Marcinem Nawrockim. Odbyło się ono w Muzeum Regionalnym w Kutnie. Młodzież mogła poznać nie tylko warsztat pracy fotografa ale także obejrzeć fantastyczne zdjęcia fauny i flory nie tylko naszego regionu. Byliśmy wszyscy pod ogromnym wrażeniem.
autor: Adam  2012-05-02        Skomentuj 0

Koncert ŁÓdzkiego Trio
25 kwietnia 2012r. w naszej szkole odbył się koncert „Muzyczny rejs” zorganizowany przez Łódzkie Biuro Koncertowe „Wirtuoz”. Już nie pierwszy raz gościliśmy artystów łódzkiej sceny, którzy kolejny raz wprawili nas w radosny, romantyczny nastrój, udzielający się nie tylko uczniom, ale również nauczycielom. Dodatkową atrakcją koncertu były konkursy dla uczniów, nagradzane małymi upominkami. Warto zauważyć, że podczas konkursu nie zabrakło również humoru i wspaniałej zabawy.
GALERIA
autor: Adam  2012-05-02        Skomentuj 0

Konkurs
      W dniach 20 - 23 kwietnia 2012r. odbył się w Rypinie  XXXVIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie. Turniej jest organizowany przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Naszą szkołę w II etapie turnieju reprezentowali uczniowie klas III i IV Technikum Zawodowego – technik technologii żywności: Malwina Popławska, Agata Raciniewska, Aleksandra Piechowska i Dawid Łuczak  pod opieką mgr inż. Elżbiety Olejniczak.    Po części testowej z zakresu technologii mleczarstwa 3, uczniów zakwalifikowało się do III etapu turnieju, który składał się z części testowej z ogólnej technologii żywności  i  części praktycznej polegającej na opracowaniu  projektu dotyczącego produkcji jogurtów  oraz części ustnej obejmującej pytania z zakresu surowców, technologii oraz techniki  i  BHP w przemyśle mleczarskim.
Malwina Popławska, Dawid Łuczak i Agata Raciniewska zostali finalistami  XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie.
Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie jest zamieszczony w Wykazie turniejów i olimpiad tematycznych, związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu egzaminu pisemnego  potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.    Uczniowie byli przygotowywani przez nauczycieli przedmiotów zawodowych: mgr inż. Elżbietę Olejniczak, mgr inż. Emilię Durkę,  mgr inż. Leona Wieczorka.  Uczestnikom turnieju gratulujemy a uczniów zachęcamy do uczestnictwa  w różnych olimpiadach,  konkursach przedmiotowych  oraz  podejmowania trudu rywalizacji konkursowych, który może przynieść oczekiwane efekty.

autor: Adam  2012-04-30        Skomentuj 0

Kwiecień- miesiąc kultury zdrowotnej
W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie w kwietniu podjęto szereg akcji promujących zdrowy styl życia:

1. Konkurs plastyczny na temat  „Wartość odżywcza a zdrowe odżywianie”, zorganizowany przez inż. Sylwię Buczkowską i mgr inż. Halinę Kacprzak. Nagrody otrzymały:
   I miejsce - Paulina Sakwa z klasy III TZ kelner
   II miejsce - Daria i Dominika Tokarska z klasy II TZ technik organizacji usług gastronomicznych
   III miejsce - Karolina Sowińska z klasy III TZ kelner i Piotr Zylak z klasy II ZSZ kucharz małej gastronomii
    Wyróżnienia przyznano Ewie Rutkowskiej i Marcie Sobierajskiej

2.   W dniu 23. kwietnia dla uczniów klasy II TZ technik organizacji usług gastronomicznych i III TZ technik technologii żywności mgr inż. Monika Gasik przeprowadziła prelekcję na temat „Zaburzenia odżywiania- anoreksja i bulimia”. Uczniowie z uwagą wysłuchali wyjaśnień, jakie są przyczyny tych chorób
i wyniszczające skutki dla organizmu człowieka.

3. Gazetka tematyczna przygotowana przez uczniów klasy II TZ technik hotelarstwa.

4. 26 kwietnia 2012 r. w stołówce szkolnej została zorganizowana akcja promująca zdrowie, zdrowy styl życia i odżywiania, zwłaszcza u osób starszych.
Pani     mgr     inż.     Mariola     Dębowska     wraz z uczniami klasy IV TZ – technik żywienia i gospodarstwa domowego przygotowała gazetkę propagującą zdrowy życia. Konsumenci odwiedzający stołówkę szkolną otrzymywali ulotki dotyczące zasad żywieniowych, do których należy się stosować 
w określonych chorobach oraz degustowali ciasteczka upieczone przez uczniów. 


      Wszystkie podjęte akcje cieszyły się dużym zainteresowaniem.
GALERIA
autor: Adam  2012-04-27        Skomentuj 0

Uroczystość zakończenia roku

Uroczystość zakończenia roku szkolnego przez klasy maturalne odbędzie się 27 kwietnia2012r. o godz. 11.45 w sali gimnastycznej.

Na uroczystości zakończenia roku szkolnego uczniów obowiązuje strój galowy.

autor: Adam  2012-04-24        Skomentuj 0


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl