piątek, 7 maja 2021
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3639385
Dzisiaj: 1676
IP: 3.236.122.9

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 7

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego odbędzie się w poniedziałek, 3 września

o godz. 9.00 dla klas pierwszych TZ i ZSZ oraz klasy programowo najstarsze (IV TZ i II ZSZ)

o godz. 10.00 dla klas promocyjnych w salach wyszczególnionych na tablicy ogłoszeń.

UCZNIÓW OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY

autor: Adam  2012-09-02        Skomentuj 23

Wykaz podręcznikÓw 2013/2014

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013 dla klas pierwszych:

TECHNIKUM ZAWODOWE 4-LETNIE

     

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-LETNIA

----------------------------------------------------

http://troczewski.pl/mod.php?bak=ftp&subdir=podreczniki2012

autor: Adam  2012-07-12        Skomentuj 0

Dofinansowanie podręcznikÓw
UWAGA
Istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników do kl. I w roku szkolnym 2012/2013

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Na podst. art. 90 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U.  z 2004 Nr 256, poz.2572, z późn. zm.)

1.Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 5 września 2012 r.
2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej,  technikum.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, jest udzielana uczniom:   
a) słabo widzącym,      
b) niesłyszącym,     
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,      
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt a–c– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników.

3. Maksymalna wartość pomocy: 352 zł.
4. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu.
a)    W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna”.
b)    W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.
Kliknij tutaj  aby pobrać  wniosek
autor: Bartek  2012-07-11        Skomentuj 23

UROCZYSTE ZAKOńCZENIE ROKU SZKONEGO 2011/2012
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego .Następnie głos zabrała Pani Dyrektor szkoły Urszula Macioszczyk i przedstawiciel Rady Rodziców Pana Jarosław Dzięgielewski. Po czym miało miejsce wystąpienie przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego. Najbardziej oczekiwanym momentem było wręczenie nagród i dyplomów dla wyróżnionych uczniów. W prawdziwie wakacyjny i radosny nastrój wprowadził wszystkich program artystyczny przygotowany przez uczniów  klasy III TZ - technik organizacji usług gastronomicznych  pod kierunkiem pani Elżbiety Golis oraz klasy I ZSZ pod kierunkiem pani Kariny Karasińskiej - Pirowskiej. Ostatnim etapem uroczystości było wręczenie świadectw przez wychowawców klas oraz przypomnienie uczniom o zasadach bezpieczeństwa w czasie wakacji.

autor: Mirek  2012-07-02        Skomentuj 37

Uroczystość zakończenia roku szkolnego
Uroczystość zakończenia roku szkolnego
odbędzie  się
29. czerwca 2012 r. o godz. 900
w sali gimnastycznej.

Na uroczystości zakończenia roku szkolnego uczniów
obowiązuje strój galowy.

Program uroczystości zakończenia roku szkolnego 2011/2012:
więcej...
autor: Adam  2012-06-27        Skomentuj 4

Światowy Dzień Krwiodawcy
14 czerwca w Światowy Dzień Krwiodawcy młodzież miała niecodzienne zadanie: poznać swoją grupę krwi i podzielić się tą informacją z innymi.Tego dnia na podkoszulkach niektórych widniały wypisane markerami duże litery, a inni przyczepiali karteczki z informacją o grupie krwi. Na głównym korytarzu zawisła tematyczna dekoracja, a w czasie przerw były rozdawane ulotki zachęcające do honorowego krwiodawstwa. Warto zauważyć, że do promocji HK włączyli się też nauczyciele dumnie prezentując przyczepione karteczki. W podziękowaniu za włączenie się w obchodyh honorowego krwiodawstwa nauczyciele i uczniowie otrzymali słodkie upominki.
autor: Lewandowski  2012-06-22        Skomentuj 0

Konkurs "Mnie ta ziemia od innych bliższa"
Jakub Kacprzak – uczeń klasy II Technikum Zawodowego – Kucharz zajął drugie miejsce w konkursie pt. „Mnie ta ziemia od innych bliższa…” zorganizowanym przez Zespół Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie z okazji obchodów 80-lecia istnienia szkoły. Nagrody książkowe zostały wręczone zwycięzcom 15 czerwca 2012r. w czasie trzeciego spotkania w „Kawiarence wspomnień”. Gratulujemy wygranej i zachęcamy do udziału w podobnych konkursach. GALERIA

 

autor: Lewandowski  2012-06-21        Skomentuj 4

Zakończenie nauki ZSZ kucharz małej gastronomii
W dniu 15.06.2012 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość zakończenia nauki ZSZ-kucharz małej gastronomii. Rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu narodowego.Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Urszula Macioszczyk, która w swym wystąpieniu pożegnała młodzież kl. II ZSZ oraz przekazała życzenia sukcesów i pomyślności na dalszej drodze ich życia. Podobny charakter miało wystąpienie przedstawicielki Samorządu uczniowskiego, uczennicy kl. III TZ-technik hotelarstwa, Iwony Pedy. Odpowiedzią na wzruszające i mądre słowa Dyrekcji oraz przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego były również ujmujące słowa uczennicy kl. I ZSZ-kmg. Po chwilach wzruszenia Pani Dyrektor Urszula Macioszczyk przy pomocy wychowawcy kl. II ZSZ pana Adama Flisiuka, wręczyła Absolwentom świadectwa ukończenia szkoły, nagrody oraz dyplomy. Klamrą zamykającą uroczystość był program artystyczny w wykonaniu uczniów kl. III TZ-organizator usług gastronomicznych pod opieką pani Elżbiety Golis oraz kl. I ZSZ kucharz małej gastronomii pod opieką pani Kariny Karasińskiej-Pirowskiej. Część artystyczna przypadła do gustu zebranym, a w szczególności naszym drogim Absolwentom którzy okazywali owacje na stojąco. Na zakończenie uczniowie kl. I ZSZ kmg. wręczyli swym starszym kolegom i koleżankom drobne upominki.

autor: Lewandowski  2012-06-19        Skomentuj 0

Światowy Dzień Krwiodawcy
14.06 obchodzimy ŚWIATOWY DZIEń KRWIODAWCY. Bardzo prosze wszystkich uczniów o włączenie sie w obchody tego dnia. Wystarczy założyć podkoszulke z napisaną swoją grupą krwii. (Markerem lub farbą) Dla osób, które będą chodzić w takiej podkoszulce słodkie niespodzianki.Opiekun SK PCK
autor: Lewandowski  2012-06-06        Skomentuj 0


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl