środa, 22 września 2021
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3851143
Dzisiaj: 374
IP: 44.192.254.246

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 6

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

Warsztaty Profilaktyczne Raka Szyjki Macicy

W dniu 30 listopada 2012 r. odbyły się warsztaty profilaktyczne dotyczące nowotworu szyjki macicy. Zajęcia przeprowadziła Pani Anna Laskowska z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego działającego przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. W prelekcji wzięły udział klasy: II TZ kelner z wychowawcą Mariolą Dębowską oraz IV TZ kucharz z Panią Katarzyną Goszczyńską. Pani Anna Laskowska, która jest lekarzem - położnikiem z wieloletnim doświadczeniem opowiadała o profilaktyce raka szyjki macicy i konieczności systematycznego wykonywania cytologii

 

Galeria

autor: Paula  2012-11-30        Skomentuj 0

Konferencja

Pani Julita Ryś i pani Joanna Andrzejewska w dniu 28 listopada 2012 roku uczestniczyły w konferencji „Żywność i Żywienie w świetle współczesnej wiedzy” organizowanej przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie. Konferencja obejmowała następujące zagadnienia:

  • Tradycyjne produkty żywnościowe.
  • Kuchnia japońska- przedstawicielka kuchni dalekiego wschodu.
  • Dawne książki kucharskie. W poszukiwaniu polskiej tradycji kulinarnej.
  • Zasady koszerności i tradycyjna kuchnia żydowska. 

Galeria

autor: Adam  2012-11-30        Skomentuj 0

Konkurs Plastyczny
Uczniowie naszej szkoły:
1. Daria Tokarska  Kl. III TZ - oug
2. Jakub Kacprzak  Kl. III TZ - kucharz
3. Adrianna Pawlak Kl. I TZ - hotel
4. Malwina Seliga  Kl. I TZ - hotel
5. Amanda Ziętek Kl. I TZ - żug wzięli udział w Konkursie Plastycznym pod hasłem: "Świat w kolorach - Barwy jesieni". Organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie przy współudziale Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Jury po zapoznaniu się z 108 pracami wyłoniło zwycięzców, a wśród nich wyróżnienie otrzymała
Adrianna Pawlak z Kl. I TZ - technik hotelarstwa.
Gratulujemy!   Galeria
autor: Mirek  2012-11-30        Skomentuj 0

Twoja Krew Ratuje Życie

23 listopada 2012 r . na terenie ZSZ nr 2 odbyła się kolejna Akcja Krwiodawstwa. Krew oddało 30 osób.

Galeria

autor: Paula  2012-11-23        Skomentuj 0

KOMUNIKAT
Na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (http://www.oke.krakow.pl)  w   zakładce   portal  telewizyjny  znajdują  się  darmowe  Kursy  Open  Horizon . Materiały przeznaczone  są  dla maturzystów oraz   egzaminatorów  maturalnych   i  dotyczą zmian   w   egzaminie  ustnym   z  języka  obcego nowożytnego.
autor: Adam  2012-11-23        Skomentuj 0

KOMUNIKAT
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562,z późn. zm.) oraz Procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013 dokumenty ( opinie, orzeczenia, zaświadczenia lekarskie) uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający składa do 31 grudnia 2012r. Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2013r. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym.
autor: Adam  2012-11-23        Skomentuj 0

Światowy Dzień Cukrzycy

22 listopada w Sali Centrum Organizacji Pozarządowych „ Wspólny Dom ” w Kutnie odbyło się spotkanie z okazji obchodów Światowego Dnia Cukrzycy. Z tej okazji uczniowie kl II TZ – kelner, III TZ – kelner pod kierunkiem p. mgr inż. M. Ziembińskiej i p. mgr K. Karasińskiej – Pirowskiej przygotowali poczęstunek i obsługiwali zaproszonych gości. Za szczególne zasługi w rozwoju stowarzyszenia oraz niesienie szczytnej idei pomocy ludziom chorym na cukrzyce w Polsce, otrzymaliśmy Dyplom Uznania z rąk Sekretarza P.S.D. – Marii Czerwińskiej.

Galeria

autor: RudaPaula66  2012-11-23        Skomentuj 0

Nowoczesne kierunki...
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dra A.Troczewskiego przy współpracy z Europejskim Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich realizuje projekt: „Nowoczesne kierunki kształcenia szansą na atrakcyjne zawody dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie kutnowskim”. Są to zajęcia języka angielskiego skierowane do uczniów, którzy wyrażają chęć doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym. Głównym celem spotkań pozalekcyjnych jest poprawa umiejętności komunikowania się w języku angielskim.
Zajęcia dla grupy uczniów z klasy II TZ technik hotelarstwa rozpoczęły się 7 listopada i będą realizowane do końca roku szkolnego. Planowany termin zajęć dla kolejnej grupy uczniów z klasy III TZ technik hotelarstwa to styczeń 2013r. Nauczyciele prowadzący zajęcia to p.Monika Żuber oraz p.Michał Szczepański. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży, jest to bowiem szansa na szybszy rozwój oraz inwestycja we własny potencjał.
autor: Adam  2012-11-22        Skomentuj 0

Zaproszenie

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie informuje, że w dniach 26 listopada – 10 grudnia 2012r. pojawi się w szkole zespół wizytatorów ds. ewaluacji powołany przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. Wizytatorzy przez kilka dni będą się przyglądać naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii na potrzeby tego raportu.

Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).

Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki w obszarach: Procesy i Środowisko. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi, ale też z uczniami i ich rodzicami/prawnymi opiekunami oraz przedstawicielami instytucji i organizacji, na co dzień współpracującymi za szkołą.

Zapraszamy Państwa na spotkania z wizytatorami ds. ewaluacji do  Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie, ul. Kościuszki 11. W trakcie rozmowy zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie opinii na temat funkcjonowania naszej szkoły. Informacje zebrane w trakcie badania są w pełni anonimowe. Wypływające z niego wnioski będą częścią raportu, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce “Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły”.

Zachęcamy całą społeczność szkolną do aktywnego udziału w badaniach. Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą szkolną społeczność.

autor: Bartek  2012-11-15        Skomentuj 0


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl