niedziela, 16 maja 2021
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3653323
Dzisiaj: 795
IP: 3.238.173.209

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 4

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I OPIEKUNA
17.09.2013r. odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego oraz opiekuna, w wyniku ktÓrych opiekunem został p. Rafał Taglewski. Przewodniczącą została uczennica klasy II TZ- żug Gabriela Głowacka, zastępcą został uczeń klasy III TZ- oug Kamil Władysiak. Wybrańcom "losu" życzymy POWODZENIA !
autor: SD  2013-09-20        Skomentuj 0

Warsztaty profilaktyczne
W dniu 17 września 2013 r. odbyły się warsztaty profilaktyczne na temat chorób nowotworowych (nowotwór szyjki macicy). zajęcia przeprowadziła p. Anna Laskowska z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego działającego przy Instytucje Centrum Zdrowia Matki Polki. W warsztatach uczestniczyły uczennice klas III TZ Technik organizator, II TZ kelner/technik technologii żywności, III TZ technik hotelerstwa. Wiedza przekazana przez panią doktor okazała się interesująca. 
autor: Paula  2013-09-17        Skomentuj 0

Doskonalenie nauczycieli szkÓł zawodowych

W okresie od dnia 12.08.2013r. do dnia 23.08.2013r. panie Anna Sujecka i Emilia Durka uczestniczyły w praktyce realizowanej w ramach projektu "OD ZIARENKA DO BOCHENKA", zorganizowanego przez PIEKARNIę CUKIERNIę MAREK SZABELSKI.

Celem projektu jest: Wypracowanie do ścisłej współpracy z przedsiębiorstwem i szkołami zawodowymi nowe podejście do nauczania praktycznego w branży piekarsko-cukierniczej, w kompleksowej technologii "od pola do stołu" oraz podniesienie kwalifikacji profesjonalnych, czynnych zawodowo Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych oraz instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu kształcących w systemie oświaty w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe całej Polski.

autor: SD  2013-09-04        Skomentuj 0

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała pani dyrektor Urszula Macioszczyk, która powitała nauczycieli i uczniów w nowym roku szkolnym oraz przypomniała o 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej, poprosiła o uczczenie tych wydarzeń chwilą ciszy.Kolejne słowa skierowane zostały w stronę naszych drogich pierwszoklasistów.Po czym odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych, przyjęte przez wychowawczynię kl I TZ- technik hotelarstwa, panią Karolinę Charążkę. Na zakończenie uroczystości głos zabrała pani dyrektor Urszula Macioszczyk i przekazała wszystkim zebranym życzenia pomyślności w nowym roku szkolnym od pani minister edukacji Krystyny Szumilas, pana kuratora Jana Kamińskiego oraz od pani starosty kutnowskiego, Mirosławy Gal Grabowskiej.Pani dyrektor przypomniała też o zasadach bezpieczeństwa na terenie szkoły i w drodze do niej. Uwrażliwiła również uczniów na szczególne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa z uwagi na trwające w naszej szkole prace remontowe.
GALERIA
autor: SD  2013-09-04        Skomentuj 0

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego odbędzie się w poniedziałek, 2 września

o godz. 9.00


UCZNIÓW OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY

autor: Adam  2013-09-01        Skomentuj 0

Wykaz podręcznikÓw 2013/2014

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014 dla klas pierwszych:

TECHNIKUM ZAWODOWE 4-LETNIE

     

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-LETNIA

----------------------------------------------------

http://troczewski.pl/mod.php?bak=ftp&subdir=podreczniki2013

autor: Adam  2013-07-04        Skomentuj 0

Wiedza o Bankowości w Praktyce
    W dniu zakończenia roku szkolnego 28 czerwca 2013 r. rozstrzygnięty został konkurs ekonomiczny:  „ Test z Wiedzy o Bankowości w Praktyce”. Konkurs odbył się w 28 maja  2013 r i wzięło w nim udział 11 uczniów   z klas II TZ- technik organizacji usług gastronomicznych, III TZ- kucharz, III T Z- technik technologii żywności. Organizatorem był Bank Pekao SA I Oddział  w Kutnie. Uczestnicy odpowiadali na 20 pytań wielokrotnego wyboru z obszarów bankowości, finansów i ekonomii. Najwięcej punktów oraz nagrodę ufundowaną przez Bank Pekao uzyskał Mateusz Nowicki z klasy III TZ- kucharz.
autor: Mirek  2013-07-01        Skomentuj 0

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i hymnem narodowym. Następnie miało miejsce wystąpienie Dyrektora szkoły, Pani Urszuli Macioszczyk, która dokonała podsumowania pracy uczniów w bieżącym roku szkolnym. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za owocną współpracę, wręczyła świadectwa z czerwonym paskiem, nagrody i dyplomy wyróżnionym uczniom. Szczególny powód do dumy miała uczennica kl. III TZ- technik organizator usług gastronomicznych, Sybilla Belica ze średnią ocen 5,16 oraz uczennica kl. III TZ- technik technologii żywności, Angelika Krysztofiak ze średnią 5,06. Głos zabrała również przedstawicielka Rady Rodziców, a po niej uczennice reprezentujące Samorząd Uczniowski. Część artystyczną przygotowali uczniowie kl. II TZ- technik technologii żywności pod opieką p. Doroty Wojculewicz oraz uczniowie kl. I ZSZ pod opieką p. Emilii Durki. Na zakończenie uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami, którzy przeprowadzili pogadanki na temat bezpiecznych wakacji.
autor: SD  2013-06-28        Skomentuj 0

Uroczystość zakończenia roku szkolnego
Uroczystość zakończenia roku szkolnego
odbędzie  się
28. czerwca 2013 r. o godz. 900
w sali gimnastycznej.

Na uroczystości zakończenia roku szkolnego uczniów
obowiązuje strój galowy.

Program uroczystości zakończenia roku szkolnego 2012/2013:


1.    Wprowadzenie sztandaru szkoły.
2.    Hymn narodowy.
3.    Wystąpienie dyrekcji szkoły, przedstawiciela Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego.
4.    Wręczenie nagród, dyplomów dla uczniów.
5.    Wyprowadzenie sztandaru szkoły.
6.    Program artystyczny – p.D. Wojculewicz  kl. II TZ technik technologii żywności, p.E. Durka kl. I ZSZ kucharz
7.    Spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach, wręczenie świadectw.
autor: Adam  2013-06-27        Skomentuj 0


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl