środa, 22 września 2021
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3851202
Dzisiaj: 433
IP: 44.192.254.246

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 2

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu

Projekt ,,Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Człowiek-najlepsza inwestycja

Informacje o projekcie:
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji projektu: 02.06.2014- 19.06.2015

Lider projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku 09-402 Płock ul. Ułańska 1
Biuro projektu:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyńskiego 11,  99-300 Kutno 
tel./fax  24/254-49-59, e-mail:kutno@zdz-plock.com.pl

Partner projektu:
Powiat Kutnowski- Starostwo  Powiatowe w Kutnie 99-300 Kutno ul. T. Kościuszki 16 

Cel główny projektu:

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie  ul. Kościuszki 11 poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego m.in. dodatkowe wsparcie pozalekcyjne, w tym ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz współpracę szkół z przedsiębiorstwami, służące podniesieniu zdolności 24 uczniów (16 dziewcząt i 8 chłopców) do przyszłego zatrudnienia w okresie VI.2014-VI.2015

Zaplanowane formy wsparcia w projekcie:
1.    Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe;
2.    Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych z matematyki, języka angielskiego oraz przedmiotów zawodowych;
3.    Pozaszkolne zajęcia w ramach kursów:
 • Piekarz-cukiernik,
 • Barman I i II stopnia,
 • Barista,
 • Prawo jazdy kat.B,
4.    Współpraca z pracodawcami(staże zawodowe).

Zapewniamy  grupie docelowej:
 •  materiały szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • poczęstunek podczas zajęć.


Przy realizacji projektu zachowana będzie zasada polityki równych szans.
autor: Adam  2014-09-14        Skomentuj 0

Wrześniowe Hausty Poetyckie
11. września, już 8. raz rozpoczęły się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie Wrześniowe Hausty Poetyckie. Uczniowie kl. IV TZ - technik technologii żywności wysłuchali wykładu prof. Piotra Śliwińskiego, kierownika katedry literatury Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, historyka i krytyka literatury, znawcę literatury współczesnej. Tegoroczna edycja poświęcona została poezji współczesnej, w tym roli i zmianom literatury na przestrzeni dziejów oraz miejscu pisarza w literaturze i świecie. Na początku spotkania głos zabrała nowa dyrektor biblioteki, Pani Magdalena Konczarek, która powitała szacownego gościa oraz przybyłych na spotkanie. Następnie nowa Pani dyrektor poprosiła o kilka słów byłą dyrektor, Panią Grażynę Baranowską, organizatorkę Kutnowskich Haustów Poetyckich. Spotkanie trwało ponad godzinę, dostarczyło nam niezwykłych wrażeń i pomogło zrozumieć pewne kwestie dotyczące literatury współczesnej.
autor: Adam  2014-09-14        Skomentuj 0

Profilaktyka zatruć grzybami
2. września 2014 r. uczniowie kl. III TZ - kelner i kl. IV TZ - technik technologii żywności pod opieką p. M. Nowak-Kaczorkiewicz i p. E. Olejniczak  uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym profilaktyki zatruć grzybami, które odbyło się w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie, a prowadzone było  przez Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w Kutnie   p. Celinę Marciszewską. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania ciekawej prelekcji
z zakresu charakterystyki poszczególnych gatunków grzybów jadalnych i trujących, profilaktyki zatruć grzybami i walorów odżywczych grzybów a także obejrzeć wystawę grzybów.
Galeria
autor: Mirek  2014-09-03        Skomentuj 0

Wyniki
Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie osiągnęli wysokie wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Tytuł:
 •  technik hotelarstwa uzyskało 69 % zdających ,
 • organizator usług gastronomicznych 86,3 % ,
 • technik technologii żywności 73 % zdających ,
 • kelner 91 % i kucharz 81,1 %.
Wyniki egzaminu są powodem do dumy zarówno uczniów jak i nauczycieli oraz świadectwem wysokiego poziomu kształcenia zawodowego w naszej szkole. Zdobyta wiedza i umiejętności, potwierdzone  wysokim wynikiem egzaminu, pozwolą absolwentom Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie poczuć się pewnie na lokalnym i krajowym rynku pracy.
autor: Adam  2014-09-03        Skomentuj 0

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015
W dniu 1. września uczniowie ZSZ Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego powitali nowy rok szkolny 2014/2015. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Urszula Macioszczyk, która powitała przybyłych rodziców, uczniów i nauczycieli na progu nowego roku szkolnego. Słowa szczególnej troski i otuchy Pani Dyrektor skierowała do uczniów klas pierwszych, prosząc również o wsparcie dla pierwszoklasistów starszych kolegów i koleżanki oraz nauczycieli. W słowach Pani Dyrektor nie zabrakło głębokiej refleksji poświęconej  doniosłości wydarzeń sprzed 75. lat. Wszyscy uczciliśmy  pamięć ofiar II wojny światowej  minutą ciszy. Na zakończenie uroczystego apelu Pani Dyrektor przypomniała o zasadach bezpieczeństwa na terenie szkoły podczas trwającego remontu. Następnie poprosiła uczniów o przejście pod opieką wychowawców do wyznaczonych sal. W ten sposób otworzyliśmy kolejny rozdział naszej szkolnej wędrówki, tym razem
w pięknej, prawie wyremontowanej szkole.
Galeria
autor: Adam  2014-09-01        Skomentuj 0

PLAN LEKCJI
autor: Adam  2014-08-29        Skomentuj 0

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego odbędzie się w poniedziałek, 1 września

o godz. 9.00


UCZNIÓW OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY

autor: Adam  2014-08-29        Skomentuj 0

Dodatkowa rekrutacja
DODATKOWA REKRUTACJA
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2
im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie

do 18 sierpnia 2014 r.

     Technikum Zawodowe
      - technik technologii żywności
      - technik hotelarstwa

      Zasadnicza Szkoła Zawodowa
      - kucharz

Informacje w sekretariacie szkoły
Kutno, ul. Kościuszki 11
lub pod numerem telefonu 24 355 59 61
autor: Bartek  2014-07-09        Skomentuj 0

Wykaz podręcznikÓw 2014/2015

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015 dla klas pierwszych:

TECHNIKUM ZAWODOWE 4-LETNIE

   

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-LETNIA

----------------------------------------------------

http://troczewski.pl/mod.php?bak=ftp&subdir=podreczniki2014

autor: Adam  2014-07-04        Skomentuj 0


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl