środa, 22 września 2021
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3851163
Dzisiaj: 394
IP: 44.192.254.246

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 3

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

„OTWARTA FIRMA”
Młodzież naszej szkoły uczestniczy w programie „OTWARTA FIRMA” realizowanym w ramach ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIęBIORCZOŚCI 2014r. W dniu 18.11.2014 uczniowie klas IV TZ organizacji., III TZ technik hotelarstwa, III ZSZ, III TZ kelner i IV TZ technik żywienia, spotkali się z przedstawicielem lokalnego biznesu. W trakcie spotkania wysłuchali informacji na temat procedury uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa oraz wad i zalet samozatrudnienia.
autor: Adam  2014-11-25        Skomentuj 0

Spotkanie z komendantem Straży Miejskiej w Kutnie
Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły mieli możliwość spotkania z komendantem Straży Miejskiej w Kutnie - panem Ryszardem Wilanowskim. Dzisiaj (25.11.2014 r. ) uczniowie klasy I TZ kelner/ żywność wysłuchali prelekcji na temat zagrożeń zdrowotnych, jakie niosą z sobą dopalacze i napoje energetyzujące.
Dbaj o swoje zdrowie! Nie sięgaj po to, co ci szkodzi!
autor: Mirek  2014-11-25        Skomentuj 0

Dzień bez papierosa
W dniu 20.11.2014 r. w naszej szkole odbyła się akcja Dzień bez papierosa. Uczniowie przygotowali tablicę informacyjną, która dotyczyła akcji antynikotynowej. Rozdawali ulotki na temat skutków palenia papierosów oraz przypinali znaczki graficzne dotyczące zakazu palenia. Akcję nadzorowały: p. E. Durka, p. A. Mularczyk.
autor: Mirek  2014-11-24        Skomentuj 0

DNI BEZPIECZEńSTWA W TROCZEWSKIM
W ramach listopadowych Dni Bezpieczeństwa w naszej szkole  podjęto następujące działania służące kształceniu umiejętności i  kształtowaniu właściwych postaw mających na celu troskę o zdrowie i  bezpieczeństwo. Realizacja zadań - pod kierunkiem wicedyrektora Małgorzaty Gładysiak i zespołu nauczycieli w składzie: p. Mirosław Ziębiński, p. Grzegorz Wojtasiak, p. Michał Szczepański, p. Bartosz Kisielewski:
•    14.11.2014 r.            ćwiczenia ewakuacyjne na terenie szkoły przy udziale Państwowej Straży  Pożarnej w Kutnie pod nadzorem dyrektora szkoły p. Urszuli Macioszczyk 
•    21.11.2014 r.            Debata szkolna z udziałem przedstawicieli klas przeprowadzona przez p. M. Ziębińskiego w ramach Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych pod hasłem „Prędkość zabija”. Gazetka tematyczna. 
•    Godzina/zajęcia z wychowawcą na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym - z wykorzystaniem prezentacji           multimedialnej przygotowanej przez p. M. Ziębińskiego  (we wszystkich klasach TZ i ZSZ 24 – 30.11.2014 r.) 
•    Cykl spotkań rodziców i uczniów klas pierwszych z komendantem Straży  Miejskiej w Kutnie na temat: Nowe       zagrożenia – dopalacze i napoje energetyzujące. ((6,11,18,25.11.2014. ) 
•    Spotkania uczniów klas pierwszych z pedagogiem szkolnym – zapoznanie uczniów ze Szkolnym Systemem       Przeciwdziałania Przemocy i Agresji (24 – 30.11.2014 r.)
 •    Ankieta na temat bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzona przez wychowawców wszystkich klas i       pedagoga szkolnego p. B Kisielewskiego 
•    Prezentacja multimedialna z zakresu udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowana przez p. M. Szczepańskiego – dla uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych (25.11.2014 r.)
•   Podczas zajęć wychowania fizycznego - inscenizacja sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu człowieka połączona z przedstawieniem właściwego zachowania wobec zagrożeń i powstałych urazów, tj. poparzenie, krwotok z nosa, uraz kończyny dolnej, porażenie prądem elektrycznym oraz omdlenie. Zademonstrowana będzie także resuscytacja krążeniowo oddechowa przez uczennice z klasy III ZSZ pod kierunkiem p. Michała Szczepańskiego
(1 - 2.12.2013 r.)
•  Szkolenie teoretyczne  z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej (połączone z praktycznym instruktażem udzielania pomocy w różnych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia) - dla chętnych uczniów klas maturalnych
(p. M. Szczepański XI/XII)
 •    W ramach lekcji edukacji dla bezpieczeństwa prowadzonych przez p. G. Wojtasiaka -  udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (17 – 30.11.2014 r.)
 •    Przypomnienie zasad zachowania bezpieczeństwa – na stronie internetowej szkoły - pedagog szkolny p. B. Kisielewski
autor: Mirek  2014-11-24        Skomentuj 0

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
Dnia 16 października 2014 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego obchodzono Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystość zaproszeni zostali m.in starosta kutnowski p. Mirosława Gal-Grabowska, wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Zdzisław Sapiejka oraz członek zarządu powiatu p. Mirosław Ruciński. Obchody rozpoczęły się od występów muzycznych uczniów z sekcji wokalnej MDK w Kutnie. Następnie Starosta kutnowski wręczyła nagrody nauczycielom.
Oprawę kulinarną przygotowała młodzież Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Galeria
autor: Mirek  2014-11-22        Skomentuj 0

Debata
w dniu dzisiejszym odbyła się debata z okazji Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych pod hasłem "Prędkość zabija". Udział wzięli delegaci ze wszystkich klas. W trzecią niedzielę listopada wspominaliśmy ofiary wypadków komunikacyjnych na całym świecie. Wydarzenie, któremu patronuje ONZ i Europejska Federacja Ofiar Wypadków Drogowych, powinno skłonić do refleksji każdego z nas. Debatę przygotował i prowadził Mirosław Ziębiński.
Galeria
autor: Mirek  2014-11-21        Skomentuj 0

Kurs baristyczny
W dniach 14-16 XI 2014 roku odbył się w naszej szkole kurs baristyczny sponsorowany z funduszy Unii Europejskiej - projekt "Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu". Zajęcia odbywały się pod kierownictwem wielokrotnej Mistrzyni Świata i Polski Agnieszki Rojewskiej, która nie tylko podzieliła się z uczestnikami ogromną wiedzą teoretyczną, ale także niewyobrażalnymi umiejętnościami praktycznymi. Uczniowie nauczyli się m.in. prawidłowego parzenia kawy oraz podstaw sztuki Latte Art. Kurs zakończył się egzaminem praktycznym, który każdy z uczestników zdał.Udział w zajęciach brały: Ewelina Kruszyna, Ewelina Michalak, Kinga Zielińska, Karolina Krygier, Adrianna Pawlak, Monika Wróblewska, Katarzyna Wróbel, Dominika Golińska.
GALERIA
autor: Adam  2014-11-21        Skomentuj 0

K O M U N I K A T
K O M U N I K A T 
dla uczniów klas IV TZ
i absolwentów TZ i ZSZ z lat ubiegłych


Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie
przypomina, iż do 20 grudnia 2014 r. należy złożyć    
 w sekretariacie szkoły pisemną deklarację przystąpienia   
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin)
w sesji letniej 2015 r.
autor: Adam  2014-11-20        Skomentuj 0

NARODOWE ŚWIęTO NIEPODLEGŁOŚCI
Dnia 10. listopada odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 
Program artystyczny przygotowali uczniowie kl. II TZ - technik żywienia i usług gastronomicznych, pod kierunkiem wychowawczyni, Pani Moniki Żuber.
Szczególne wrażenie zrobił na wszystkich wspaniale dobrany montaż muzyczny, który podkreślał podniosły charakter uroczystości. 
Na zakończenie Pani Wicedyrektor Małgorzata Gładysiak podziękowała uczniom i ich wychowawczyni za przygotowanie apelu oraz zaprosiła chętnych do udziału w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości.
autor: Adam  2014-11-12        Skomentuj 0


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl