piątek, 7 maja 2021
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3639403
Dzisiaj: 1694
IP: 3.236.122.9

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 6

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

Dzień Walki z Cukrzycą
Każdego roku jesienią obchodzony jest na całym świecie Dzień Walki z Cukrzycą. Na terenie Kutna w dniu 21 listopada 2014 roku, takie odbyły się obchody tego dnia. Organizatorem było Koło Terenowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Jak co roku oprawę kulinarna oraz obsługę kelnerską przygotowali nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie. Na tę uroczystość zostały skomponowane odpowiednie menu, przyjazne dla diabetyków. Nasi uczniowie, pod czujnym okiem nauczycieli przedmiotów żywieniowych zajęli się dekoracją stołów oraz obsługą gości. Światowy Dzień Walki z Cukrzyca był obchodzony w Kutnie już po raz dziewiętnasty. I jak co roku uroczystość ta cieszyła się wielkim zainteresowaniem i uznaniem przybyłych gości. GALERIA
autor: Adam  2014-11-28        Skomentuj 0

Lekcja JęZYKA ANGIELSKIEGO
W dniu 26.11.2014 r. odbyła się lekcja j. angielskiego dla trzynastu uczniów Gimnazjum nr 2 w Kutnie. Tematem były atrakcje turystyczne krajów anglojęzycznych. Lekcję poprowadziła p. prof. Monika Żuber wraz z uczniami klasy IV TZ- technik hotelarstwa, którzy przygotowali prezentacje multimedialne o Londynie, Chicago, Nowej Zelandii i Australii. Grupa gimnazjalistów z koła języka angielskiego poznała ciekawe miejsca w wybranych miastach i krajach. Nasi gimnazjalni goście mogli sprawdzić swoją wiedzę podczas rozwiązywania przygotowanych w tym celu zadań. Galeria
autor: Adam  2014-11-26        Skomentuj 0

I pomoc
25 listopada odbył się pokaz multimedialny, na którym przedstawiony zostały:
a) sposoby przeprowadzania resuscytacji krążeniowo - oddechowej u dzieci i dorosłych;
b) udzielanie pomocy przedmedycznej w przypadku krwotoków;
c) postępowanie wobec urazów kończyn.Uczniowie mieli możliwość obejrzeć filmy edukacyjne ilustrujące właściwe postępowanie w powyższych przypadkach oraz uzyskać dodatkowych, szczegółowych informacji z tego zakresu.
Pokaz odbywał się podczas 2 przerw międzylekcyjnych. 1 i 2 grudnia odbędzie się inscenizacja sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu człowieka połączona z przedstawieniem właściwego zachowania wobec zagrożeń i powstałych urazów. Uczennice z klasy III ZSZ pod kierunkiem p.Michała Szczepańskiego zaprezentują jak należy postępować w sytuacjach tj. poparzenie, krwotok z nosa, uraz kończyny dolnej, porażenie prądem elektrycznym oraz omdlenie. Zademonstrowana będzie także resuscytacja krążeniowo oddechowa. Scenki edukujące przedstawione zostaną dla młodzieży podczas zajęć wychowania fizycznego.
Planowane jest szkolenie teoretyczne  z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej (połączone z praktycznym instruktażem udzielania pomocy w różnych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia), dla chętnych uczniów klas maturalnych. Wszystkie te działania mają na celu zwiększyć świadomość występujących zagrożeń dla zdrowia i życia oraz uwrażliwić na potrzebę udzielania pomocy poszkodowanym; nauczyć i udoskonalić umiejętności udzielania pomocy w przypadku tych zagrożeń, budując w ten sposób pewność siebie i zwiększając szansę na odpowiednią reakcję  - na decyzję o udzieleniu pomoc oraz właściwe działanie, a to z kolei prowadzi do zwiększenia ogólnie pojmowanego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa w szkole, w pracy, w codziennym życiu.
autor: Mirek  2014-11-26        Skomentuj 0

„OTWARTA FIRMA”
Młodzież naszej szkoły uczestniczy w programie „OTWARTA FIRMA” realizowanym w ramach ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIęBIORCZOŚCI 2014r. W dniu 18.11.2014 uczniowie klas IV TZ organizacji., III TZ technik hotelarstwa, III ZSZ, III TZ kelner i IV TZ technik żywienia, spotkali się z przedstawicielem lokalnego biznesu. W trakcie spotkania wysłuchali informacji na temat procedury uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa oraz wad i zalet samozatrudnienia.
autor: Adam  2014-11-25        Skomentuj 0

Spotkanie z komendantem Straży Miejskiej w Kutnie
Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły mieli możliwość spotkania z komendantem Straży Miejskiej w Kutnie - panem Ryszardem Wilanowskim. Dzisiaj (25.11.2014 r. ) uczniowie klasy I TZ kelner/ żywność wysłuchali prelekcji na temat zagrożeń zdrowotnych, jakie niosą z sobą dopalacze i napoje energetyzujące.
Dbaj o swoje zdrowie! Nie sięgaj po to, co ci szkodzi!
autor: Mirek  2014-11-25        Skomentuj 0

Dzień bez papierosa
W dniu 20.11.2014 r. w naszej szkole odbyła się akcja Dzień bez papierosa. Uczniowie przygotowali tablicę informacyjną, która dotyczyła akcji antynikotynowej. Rozdawali ulotki na temat skutków palenia papierosów oraz przypinali znaczki graficzne dotyczące zakazu palenia. Akcję nadzorowały: p. E. Durka, p. A. Mularczyk.
autor: Mirek  2014-11-24        Skomentuj 0

DNI BEZPIECZEńSTWA W TROCZEWSKIM
W ramach listopadowych Dni Bezpieczeństwa w naszej szkole  podjęto następujące działania służące kształceniu umiejętności i  kształtowaniu właściwych postaw mających na celu troskę o zdrowie i  bezpieczeństwo. Realizacja zadań - pod kierunkiem wicedyrektora Małgorzaty Gładysiak i zespołu nauczycieli w składzie: p. Mirosław Ziębiński, p. Grzegorz Wojtasiak, p. Michał Szczepański, p. Bartosz Kisielewski:
•    14.11.2014 r.            ćwiczenia ewakuacyjne na terenie szkoły przy udziale Państwowej Straży  Pożarnej w Kutnie pod nadzorem dyrektora szkoły p. Urszuli Macioszczyk 
•    21.11.2014 r.            Debata szkolna z udziałem przedstawicieli klas przeprowadzona przez p. M. Ziębińskiego w ramach Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych pod hasłem „Prędkość zabija”. Gazetka tematyczna. 
•    Godzina/zajęcia z wychowawcą na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym - z wykorzystaniem prezentacji           multimedialnej przygotowanej przez p. M. Ziębińskiego  (we wszystkich klasach TZ i ZSZ 24 – 30.11.2014 r.) 
•    Cykl spotkań rodziców i uczniów klas pierwszych z komendantem Straży  Miejskiej w Kutnie na temat: Nowe       zagrożenia – dopalacze i napoje energetyzujące. ((6,11,18,25.11.2014. ) 
•    Spotkania uczniów klas pierwszych z pedagogiem szkolnym – zapoznanie uczniów ze Szkolnym Systemem       Przeciwdziałania Przemocy i Agresji (24 – 30.11.2014 r.)
 •    Ankieta na temat bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzona przez wychowawców wszystkich klas i       pedagoga szkolnego p. B Kisielewskiego 
•    Prezentacja multimedialna z zakresu udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowana przez p. M. Szczepańskiego – dla uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych (25.11.2014 r.)
•   Podczas zajęć wychowania fizycznego - inscenizacja sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu człowieka połączona z przedstawieniem właściwego zachowania wobec zagrożeń i powstałych urazów, tj. poparzenie, krwotok z nosa, uraz kończyny dolnej, porażenie prądem elektrycznym oraz omdlenie. Zademonstrowana będzie także resuscytacja krążeniowo oddechowa przez uczennice z klasy III ZSZ pod kierunkiem p. Michała Szczepańskiego
(1 - 2.12.2013 r.)
•  Szkolenie teoretyczne  z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej (połączone z praktycznym instruktażem udzielania pomocy w różnych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia) - dla chętnych uczniów klas maturalnych
(p. M. Szczepański XI/XII)
 •    W ramach lekcji edukacji dla bezpieczeństwa prowadzonych przez p. G. Wojtasiaka -  udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (17 – 30.11.2014 r.)
 •    Przypomnienie zasad zachowania bezpieczeństwa – na stronie internetowej szkoły - pedagog szkolny p. B. Kisielewski
autor: Mirek  2014-11-24        Skomentuj 0

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
Dnia 16 października 2014 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego obchodzono Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystość zaproszeni zostali m.in starosta kutnowski p. Mirosława Gal-Grabowska, wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Zdzisław Sapiejka oraz członek zarządu powiatu p. Mirosław Ruciński. Obchody rozpoczęły się od występów muzycznych uczniów z sekcji wokalnej MDK w Kutnie. Następnie Starosta kutnowski wręczyła nagrody nauczycielom.
Oprawę kulinarną przygotowała młodzież Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Galeria
autor: Mirek  2014-11-22        Skomentuj 0

Debata
w dniu dzisiejszym odbyła się debata z okazji Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych pod hasłem "Prędkość zabija". Udział wzięli delegaci ze wszystkich klas. W trzecią niedzielę listopada wspominaliśmy ofiary wypadków komunikacyjnych na całym świecie. Wydarzenie, któremu patronuje ONZ i Europejska Federacja Ofiar Wypadków Drogowych, powinno skłonić do refleksji każdego z nas. Debatę przygotował i prowadził Mirosław Ziębiński.
Galeria
autor: Mirek  2014-11-21        Skomentuj 0


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl