sobota, 16 stycznia 2021
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3475956
Dzisiaj: 665
IP: 3.238.70.175

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 2

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

WAŻNE
UWAGA GIMNAZJALIŚCI
Są jeszcze wolne miejsca w naszej szkole!
ZAPRASZAMY!
autor: Bartek  2016-07-07        Skomentuj 68

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
24 czerwca br. o godz. 8.30 odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 oraz zakończenie nauki w szkole przez klasę III ZSZ kucharz. Dyrekcja, rada pedagogiczna, uczniowie i ich rodzice, pracownicy obsługi i administracji zebrali się na dziedzińcu szkolnym. Pani dyrektor Urszula Macioszczyk  podsumowała bieżący rok szkolny, dziękując wszystkim zebranym za całoroczną pracę. Wielu uczniów zostało wyróżnionych nagrodami i dyplomami za wyniki w nauce, działalność na rzecz promocji szkoły, aktywność i zaangażowanie społeczne. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej kucharz, po złożeniu uroczystego ślubowania, skierowali słowa podziękowania wobec wychowawcy, kierownictwa i kadry pedagogicznej szkoły oraz pełne emocji słowa pożegnania. Młodsi koledzy z klasy II ZSZ kucharz wraz z wychowawcą p. Anną Sujecką przygotowali dla absolwentów upominki i przepojone refleksją życzenia sukcesów w kolejnym etapie życia – po zakończeniu nauki w szkole. Agata Milczarek z kl. II ZSZ kucharz  i Daria Szałańska  z kl. III TZ technik hotelarstwa dołączyły muzyczne prezenty. Pani dyrektor Urszula Macioszczyk skierowała słowa uznania za długoletnią pracą na rzecz szkoły, zaangażowanie i profesjonalizm do pani wicedyrektor Anny Rutkowskiej – Rubachy oraz pani Elżbiety Michalak i pani Haliny Kacprzak. Do podziękowania dołączyła się rada pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski. Życzenia udanych, słonecznych wakacji i bezpiecznego wypoczynku oraz wakacyjna piosenka zakończyły uroczystość, po której młodzież wraz z wychowawcami udała się po raz ostatni w tym roku szkolnym do sal lekcyjnych, aby odebrać świadectwa. 

 "Letnie szczęście” Tadeusz Śliwa
Lato, pobądź z nami.
Lato, nie uciekaj.
Dom daleko,
gwar daleko,
ale blisko rzeka.
Nie licz nam kukułko,
ile dni zostało,
bo leśnego szczęścia dla nas
zawsze będzie mało.


Galeria
autor: Mirek  2016-06-24        Skomentuj 0

Jesteśmy Szkołą Wolną od Dopalaczy
W dniach 16 listopada 2015  - 31 maja 2016 r. nasza szkoła brała udział w konkursie "Szkoła wolna od dopalaczy".
Spełniliśmy wszystkie wymagania jury i otrzymaliśmy certyfikat.
autor: Bartek  2016-06-22        Skomentuj 82

Gdańsk zdobyty!
Gdańsk zdobyty!
    Pierwszego dnia - relaks, drugiego - spotkanie z historią,  trzeciego- twarzą w twarz ze sztuką, a wszystko przeplatane odwiedzinami najbardziej prestiżowych hoteli Trójmiasta. Tak w skrócie można przedstawić bogaty plan wycieczki klasy III TZ - technik hotelarstwa do Sopotu i Gdańska w dniach 08-10.06.2016.    Zaczęliśmy wcześnie rano w środę. Po czterogodzinnej podróży i krótkim spacerze dotarliśmy do pierwszego celu naszej podróży i uzyskaliśmy odpowiedź na pytanie: „Skąd się wzięli Tatarzy w Gdańsku?” Pomógł nam w tym Imam Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku, p. Ismail Caylak, głowa gdańskiego meczetu. Przybliżył  historię swojego narodu, a także wyjaśnił, że „muzułmanin muzułmaninowi nierówny”, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji na świecie.
Galeria
więcej...
autor: Mirek  2016-06-13        Skomentuj 0

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY
ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY
W pięknej sali widowiskowej Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w dniu 1 czerwca 2016 odbyły się tegoroczne obchody Święta Patrona Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego.Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły. Dyrektor Urszula Macioszczyk powitała zaproszonych gości, młodzież, nauczycieli  i pracowników szkoły. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Biura Poselskiego: posła Tadeusza Woźniaka: Jolanta Pietrusiak – wiceprzewodnicza Rady Powiatu w Kutnie, Robert Baryła – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, przedstawiciele organu prowadzącego: Jerzy Pawlak – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Kutnie, Artur Gierula – członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego. W gronie przybyłych gości powitano także Jolantę Bujalską – Kowalczyk - przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Kutnie, Mariusza Kozarskiego – prezesa Oddziału ZNP w Kutnie, Bożenę Gajewską – prezesa Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, Wiesława Antoniaka. - Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie, Barbarę Łuczak – wieloletniego kierownika szkolenia praktycznego w ZSZ Nr 2 w Kutnie. Zaproszenie na uroczystość przyjęli także przedstawiciele kutnowskich zakładów, którym przekazano podziękowania za efektywną współpracę: Katarzyna Brauer – Hotel Rondo, Iwona Grzybowska – prezes Zarządu Zorina Sp. z o.o., państwo Kułakowscy – Hotel Paola, Agnieszka Stasiak i  Elżbieta Olczak - hotel  Awis w Kutnie. Ważnym momentem było wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom konkursu szkolnego na temat życia i działalności doktora Antoniego Troczewskiego.
I miejsce zdobyła Julia Bojdoł z kl. I TZ – technik hotelarstwa
II miejsce Daria Wesołowska z kl. I TZ – technik żywienia i usług gastronomicznych
III miejsce Kacper Zieliński z kl. I TZ – technik żywienia i usług gastronomicznych i Weronika Wolska z kl. I TZ – technik hotelarstwa.

Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczennic kl. I TZ – technik żywienia i usług gastronomicznych: Natalii Kumider, Moniki Domżał, Justyny Szymańskiej oraz uczennic kl. I  TZ – technik hotelarstwa: Julii Bojdoł i Patrycji Matysiak pod kierunkiem pani Małgorzaty Nowak – Kaczorkiewicz oraz pani wicedyrektor Anny Rutkowskiej – Rubachy. Oprawę muzyczną zapewnił gimnazjalista Mikołaj Szymczak – uczeń Szkoły Muzycznej w Kutnie.
W programie przybliżono postać doktora oraz jego działalność społeczną, a także  historię szkoły. W interesującej prezentacji multimedialnej zaprezentowano osiągnięcia  szkolne oraz różnorodne działania nauczycieli i uczniów w bieżącym roku szkolnym. Na zakończenie uroczystości wszystkich jej uczestników  czekał słodki poczęstunek w postaci pysznego tortu. Uczniowie naszej szkoły, pamiętając o postaci doktora Troczewskiego, w tym uroczystym dniu 155 rocznicy urodzin odwiedzili grób Patrona. Wiązankę kwiatów złożyli uczniowie klasy II TZ technik żywienia i usług gastronomicznych wraz z wychowawcą panią Katarzyną Goszczyńską. Galeria
autor: Mirek  2016-06-01        Skomentuj 77

Powiatowe Targi Pracy
W dniu 30 maja 2016 r. nasza szkoła wzięła udział w Powiatowych Targach Pracy zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie. Targi odbyły się w Kutnowskim Domu Kultury. Mieliśmy okazję zaprezentować naszą szeroką ofertę edukacyjną na nowy rok szkolny oraz kierunki kształcenia w technikum i zasadniczej szkole zawodowej. Szkołę reprezentowali uczniowie klasy II TZ - technik technologii żywności, III TZ - technik hotelarstwa oraz III TZ - technik żywienia i usług gastronomicznych pod opieką p. kierownik Julity Ryś, p. Elżbiety Olejniczak i p. Marioli Dębowskiej.
Targi dały możliwość wymiany informacji między szkołami i pracodawcami.
Galeria
autor: Mirek  2016-05-30        Skomentuj 0

Szkoła wolna od dopalaczy – spotkanie uczniów z lekarzem
Szkoła wolna od dopalaczy – spotkanie uczniów z lekarzem
W ramach uczestnictwa naszej szkoły w ogólnopolskim konkursie „Szkoła wolna od dopalaczy” w dniu 25 maja br. odbyło się spotkanie uczniów klasy II i III ZSZ kucharz oraz I TZ technik żywienia i usług gastronomicznych z doktorem Wojciechem Ziółkowskim.  Doktor W. Ziółkowski w rozmowie z młodzieżą uświadomił jej wiele ważnych kwestii związanych z zagrożeniem, jakie stwarza dla zdrowia i życia zażywanie dopalaczy.
autor: Mirek  2016-05-28        Skomentuj 66

XXXIV Święto Pułkowe
W dniu 25. maja 2016 r. delegacja naszej szkoły - poczet sztandarowy w składzie: Żurawicz Paweł i Witkowski Arkadiusz ucz. kl III ZSZ kucharz,  Surowiec Karolina  ucz. kl. I TZ-ż.u.g, Wachowicz Patrycja, Stefaniak Angelika -  uczennice kl. II TZ  kelner reprezentowali Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w uroczystych obchodach „XXXIV Święto Pułkowe”, przy tablicy pamiątkowej żołnierzy 37 pp  ul. Grunwaldzka 1 w Kutnie, zorganizowane  przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Kutnie im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty oraz Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 oraz miłośników 37 pp na XXXIV Święto Pułkowe. Patronat Honorowy nad uroczystościami objął  Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kutnie.
autor: Mirek  2016-05-25        Skomentuj 59

Warsztaty kulinarne z mistrzem i restauratorem Robertem Sową

Warsztaty kulinarne z mistrzem i restauratorem Robertem Sową.

W dniu 24 maja br. w warsztatach kulinarnych przeprowadzonych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie przez mistrza sztuki kulinarnej Roberta Sowę uczestniczyli uczniowie z klasy I i II ZSZ kucharz oraz I, II, III Technikum Zawodowego technik żywienia i usług gastronomicznych. Nad organizacją i przebiegiem warsztatów czuwali nauczyciele przedmiotów zawodowych. Obserwatorami  byli, oprócz uczniów "Troczewskiego", zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele zakładów współpracujących ze szkołą oraz  gimnazjaliści z Gimnazjum nr 1 i nr 3 w Kutnie, a także młodzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Tęcza". Wszyscy mieli możliwość degustacji potraw przygotowanych przez dwa 18-osobowe zespoły uczniów "Troczewskiego" pod kierunkiem Roberta Sowy i jego kucharzy. 

Potrawy wyglądały i smakowały wybornie:

- chłodnik pomidorowy z truskawkami i purre z awocado,

- pieczona polędwica z dorsza z sosem ogórków kiszonych i koperkiem,

- pikantna pierś kaczki z gruszkami i rozmarynem.

Na zakończenie spotkania uczniowie „Troczewskiego” otrzymali certyfikaty uczestnictwa w warsztatach oraz książki kulinarne pana Roberta Sowy.

Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji  z przebiegu spotkania.

Galeria

autor: Mirek  2016-05-25        Skomentuj 0


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl