wtorek, 14 lipca 2020
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3175459
Dzisiaj: 1524
IP: 3.81.25.236

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 7

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

Z wizytą w Żychlinie
    W ramach współpracy między Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego i Szkołą Podstawową Nr 1 w Żychlinie uczennice klasy III TZ - żug uczestniczyły w obsłudze gastronomicznej imprezy zorganizowanej z okazji zakończenia projektu, w który zaangażowana była zaprzyjaźniona z naszą szkołą.     Pod opieką pani Kariny Karasińskiej-Pirowskiej uczennice przygotowały wiejski stół oraz wykonywały zadania związane z obsługą gości. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele 9 państw: Polski, Chorwacji, Włoch, Rumunii, Niemiec, Węgier, Ukrainy, Estonii i Finlandii. Dziewczęta musiały wykazać się nie tylko umiejętnościami, które nabyły na zajęciach z obsługi konsumenta, ale też znajomością języka, której niewątpliwie dowiodły, o czym świadczyły pozytywne komentarze gości.
autor: Mirek  2016-09-17        Skomentuj 0

Wykład w MiPBP w Kutnie
    14 września 2016 r. uczniowie kl. I TZ - żug i I TZ - terminale pod opieką p. Karoliny Charążki uczestniczyli w wykładzie prof. Michała Nawrockiego, który odbył się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie. Był on poświęcony twórczości Stanisława Grochowiaka i inaugurował dziesiątą edycję Wrześniowych Haustów Poetyckich. Intencją akcji jest promocja polskich współczesnych poetów oraz edukacja młodego pokolenia w dziedzinie literatury pięknej. Pomysłodawczynią Haustów jest Grażyna Baranowska, pracownica kutnowskiej książnicy, poetka, animatorka kultury.   Profesor Michał Nawrocki zaprezentował młodzieży w dużym skrócie sylwetkę i twórczość Grochowiaka, który urodził się 24 stycznia 1934 r. w Lesznie. Znany jest jako dramatopisarz, publicysta i scenarzysta filmowy. Zadebiutował w 1951 roku wierszami Ave Maryja i Notuję Deszcz, publikując je w piśmie „W oczach młodych”. Pierwszy kompletny tom, Balladę rycerską, wydał w 1956 roku. Grochowiak zapisał się w polskiej powojennej poezji jako twórca, który poszukiwał nowych form ekspresji poetyckiej i przeciwstawił się tradycyjnej interpretacji „piękna”. Był klasyfikowany jako poeta reprezentujący nurt turpistyczny. Zmarł 2 września 1976 roku w Warszawie. Wykład profesora niewątpliwie przybliżył uczniom sylwetkę poety, który jest dzisiaj mało znany, a został uznany za najważniejszego przedstawiciela tzw. pokolenia „Współczesności” i jednego z czołowych twórców okresu „odwilży”.
 Galeria
autor: Mirek  2016-09-14        Skomentuj 0

Certyfikat
Otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający udział w ogólnopolskim konkursie na plakat pt. "Stop dopalaczom", zorganizowanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
autor: Bartek  2016-09-14        Skomentuj 0

Twoja krew moje życie
Pierwsza w nowym roku szkolnym akcja krwiodawstwa w Troczewskim.
Galeria
autor: Mirek  2016-09-12        Skomentuj 0

Święto Róży
    42. Święto Róży za nami. Dla naszej szkoły tegoroczne święto było wyjątkowe, ponieważ czynnie włączyliśmy się w jego organizację.
    Już w piątek wieczorem mieliśmy zaszczyt być obecni na uroczystości otwarcia 42. Święta Róży. Uczniowie klas IV wraz z opiekunem, panią Danutą Maj, byli odpowiedzialni za część gastronomiczną imprezy.
    Dzięki uprzejmości Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego w piątek i sobotę promowaliśmy naszą szkołę na Jarmarku Różanym przy Placu Piłsudskiego, oferując nasze przetwory i wyroby cukiernicze.
    W sobotę i niedzielę natomiast zapewniliśmy najlepszą kawę w mieście w Kawiarence Doktora Troczewskiego, zlokalizowanej w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca. Na słodki poczęstunek i strawę duchową (aranżacje florystyczne) zapraszał gości sam Doktor Antoni Troczewski.
    Święto Róży to co roku uroczystość przygotowana z ogromnym rozmachem, dlatego jesteśmy niezmiernie wdzięczni za możliwość zaprezentowania naszej szkoły na tej imprezie. Dziękujemy Kierownictwu Kutnowskiego Domu Kultury, Centrum Teatru, Muzyki i Tańca oraz Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego za chęć współpracy, Nauczycielom za zaangażowanie, zaś Uczniom za poświęcony czas i pracę na rzecz promocji szkoły i miasta.

Galeria
autor: Mirek  2016-09-10        Skomentuj 0

Ważne komunikaty
KOMUNIKAT  DLA  ABSOLWENTÓW / UCZNIÓW
Sesja 4.: sierpień - październik 2016 r.
1. Część pisemna – 6 października 2016 r. godz. 10 00

2. Część praktyczna:
T.06 – 07 października 2016 r. godz. 1600
T.11 – 11 października 2016 r. godz. 900
T.10, T.12, T.15, T.16 – 11 października 2016 r. godz. 1300

Młodzież
Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – 25 listopada 2016 r.

KOMUNIKAT
1. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin) w sesji sierpień – październik 2016

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć dowód tożsamości, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

2. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin) w sesji sierpień – październik 2016

Każdy zdający powinien mieć dowód tożsamości, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej.

technik hotelarstwa – T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji: kalkulator prosty:
technik hotelarstwa – T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie: kalkulator prosty,

kelner – T.10 Organizacja usług gastronomicznych:  kalkulator prosty, ołówek,  gumka, linijka, temperówka;
   
technik żywienia i usług gastronomicznych – T.06 Sporządzanie potraw i napojów: aktualna książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych, odzież ochronna, rękawice kuchenne, ściereczki do naczyń.
technik żywienia i usług gastronomicznych – T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych: kalkulator prosty, ołówek,  gumka, linijka, temperówka

technik technologii żywności – T. 16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych: kalkulator prosty, ołówek,  gumka, linijka, temperówka

kucharz – T.06 Sporządzanie potraw i napojów: aktualna książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych, odzież ochronna, rękawice kuchenne, ściereczki do naczyń.
autor: Bartek  2016-09-08        Skomentuj 0

Giełda podręczników
UWAGA!
Giełda podręczników używanych odbędzie się 9 września 2016 r. w sali Ś, w czasie przerw międzylekcyjnych:
10.35 - 10.50
11.35 - 11.45
13.25 - 13.45
autor: Bartek  2016-09-07        Skomentuj 0

Apel porządkowy dla uczniów klas pierwszych
Apel porządkowy dla uczniów klas pierwszych
            W dniu 6. września 2016 r. uczniowie klas I TZ technik żywienia i usług gastronomicznych, technik eksploatacji portów i terminali, technik hotelarstwa oraz I ZSZ kucharz  uczestniczyli w apelu porządkowym. Pani wicedyrektor Małgorzata Gładysiak omówiła zagadnienia związane z bezpieczeństwem uczniów, ich prawami i obowiązkami, przestrzeganiem Statutu szkoły. Uczniowie zostali zachęceni do zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania swoich zainteresowań, udziału w konkursach, olimpiadach, akcjach prozdrowotnych i profilaktycznych, uczestnictwa w życiu kulturalnym, działalności w sekcjach Samorządu Uczniowskiego.Pani wicedyrektor życzyła pierwszoklasistom, aby pierwszy  rok w nowej szkole był rokiem sukcesów i radości – uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
Galeria
autor: Mirek  2016-09-06        Skomentuj 0

Zwiedziliśmy Muzeum Obozu Zagłady Kulmhof
Zwiedziliśmy Muzeum Obozu Zagłady Kulmhof
          W niecodziennej lekcji historii uczestniczyli wczoraj - 5 września - uczniowie klasy IV TZ kelner wraz z wychowawczynią p. S. Buczkowską i p. wicedyrektor M. Gładysiak. Celem wyjazdu było zwiedzanie miejsca byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. To miejsce ludzkiej tragedii. Chełmno nad Nerem   leży niedaleko Kutna (godzina jazdy), za miejscowością Koło. Warto wybrać się tam, by dowiedzieć się, jak przerażający los spotkał m.in. żydowskich mieszkańców Kutna podczas okupacji niemieckiej.Wyjazd do Muzeum został zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w ramach realizowanego  projektu „Na krawędzi pamięci… rzecz o zagładzie kutnowskich Żydów”- podziękowania dla pani Bożenie Gajewskiej – prezes TPZK. Oprócz uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w nim młodzież z ZS Nr 1 oraz mieszkańcy Kutna i członkowie TPZK. Pracownicy Muzeum zapoznali nas z przerażającą kartą historii. Kulmhof podczas II wojny światowej  był ośrodkiem masowej, natychmiastowej zagłady Żydów w tzw. Kraju Warty od grudnia 1941 do kwietnia 1943 r., a następnie od lata 1944 r. do stycznia 1945 r.  Celem obozu była eksterminacja - głównie ludności żydowskiej. Był to pierwszy założony przez Niemców na terenie Polski obóz, w którym przeprowadzano masową zagładę. Lokalizacja została obrana ze względu na warunki szczególnie sprzyjające zbrodni - w miejscu zalesionym, odludnym, na piaszczystych gruntach, posiadającym dobre połączenia drogowe i kolejowe. Okolicznych mieszkańców wysiedlono. Na terenie obozu wykorzystano do zbrodni budynek dawnego pałacu. Przywożonych ludzi oszukiwano, że po wypoczynku, pomocy lekarskiej i kąpieli pojadą dalej do pracy. Zamiast do łaźni kierowano ich do hermetycznie zamkniętych samochodów, w których  dokonywano eksterminacji przy użyciu spalin. Ciała ofiar wywożono do odległego o 4 km Lasu Rzuchowskiego. Ponad 240 tys. ofiar. Tak ginęli Żydzi z wielu gett: Koła, Kutna, Kłodawy, Gąbina, Łodzi, Żychlina, Włocławka, a także z Niemiec, Austrii, Romowie i Polacy. Wśród ofiar było bardzo dużo dzieci - grupa dzieci z Zamojszczyzny oraz czeskiej wsi Lidice. Z tego miejsca ocalało tylko 5 osób. To Szymon Srebrnik, który miał wówczas 13 lat oraz Michał Podchlebnik – bohater reportażu Z. Nałkowskiej     „Człowiek jest mocny” z cyklu „Medaliony”. Byli oni świadkami zbrodni,  składali zeznania po zakończeniu wojny. Pozostali ocaleni nie chcieli wracać do minionych przeżyć. W obozie pracowało stale około 120-130 SS-manów. 70 nazwisk oprawców udało się po wojnie ustalić. Wśród nich 40 przeżyło z pewnością wojnę, a tylko 12 stanęło przed sądem w Niemczech - większość zwolniono z kary. Dwie osoby udało się osądzić w Polsce i te dostały wyrok śmierci za zbrodnię ludobójstwa. Po zapoznaniu się z historią miejsca martyrologii uczestniczyliśmy w ogólnej uroczystości upamiętniającej ofiary Obozu Zagłady Kulmhof z udziałem miejskich i samorządowych władz  woj. kujawsko – pomorskiego, przedstawicieli ambasady Czech i Austrii, młodzieży i lokalnej społeczności. Wróciliśmy bogatsi o wiedzę i pełni refleksji nad losem człowieka w obliczu historii.
Galeria
autor: Mirek  2016-09-05        Skomentuj 0


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl