niedziela, 20 stycznia 2019
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 2479507
Dzisiaj: 735
IP: 54.172.221.7

Aktualnie :
zalogowanych:
gości:

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

Święto Wiosny
W dniu 20.03.2015 roku obchodziliśmy w naszej szkole Święto Wiosny, które rozpoczęło się wystąpieniem Pani Wicedyrektor Małgorzaty Gładysiak, witającej przybyłą na uroczystość młodzież oraz nauczycieli. Uroczystość rozpoczął koncert zaproszonego przez Panią Wicedyrektor zespołu wokalno - instrumentalnego Voice is Poison, mającego już za sobą pierwsze sukcesy. Zespół zajął II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Instrumentalnych w Aleksandrowie Łódzkim w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, pod patronatem Kuratora Oświaty w Łodzi. W skład zespołu wchodzi dwóch uczniów naszej szkoły; uczeń klasy IV TZ - technik hotelarstwa Maciej Tuzikowski (perkusista) oraz uczeń klasy III TZ - technik hotelarstwa Mateusz Cywka (wokalista i gitarzysta). Koncert spotkał się z aplauzem widowni. Zespół otrzymał od Pani Wicedyrektor pisemne podziękowanie za występ. Voice is Poison wystąpi również w Dniu Otwartym w sobotę 21.03.2015 roku. W dalszej części naszej ponadgodzinnej uroczystości odbywały się konkursy międzyklasowe, przygotowane przez Szkolny Samorząd Uczniowski. Elementy wiosennej dekoracji wykonali uczniowie ze SK LOP pod kierunkiem Pani Katarzyny Goszczyńskiej. Odbyły się konkursy międzyklasowe, w jury zasiadali: Pani Wicedyrektor Małgorzata Gładysiak, Pani Monika Żuber, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Klaudia Kamorska oraz Kasjan Czaja. Pierwszy z konkursów dotyczył najciekawszych strojów, utrzymanych w konwencji wiosennej. Tutaj ubawiliśmy się najlepiej, gdyż przebrani za wiosnę chłopcy byli niezastąpieni. Drugi konkurs polegał na rozwiązywaniu przez uczestników klas różnych zagadek o tematyce wiosennej. W wyniku zaciekłej i zabawnej rywalizacji I miejsce zajęła klasa I TZ - technik kelner/technik technologii żywności, II miejsce klasa III TZ i usług gastronomicznych, III miejsce ex aequo uzyskali uczniowie klasy II TZ - technik hotelarstwa oraz klasy II TZ - technik kelner.
Galeria
autor: Adam  2015-03-22        Skomentuj 0

Dzień Otwarty
autor: Adam  2015-03-19        Skomentuj 0

DZIEń OTWARTY
autor: Adam  2015-03-16        Skomentuj 2

Sukces naszych uczniÓw z "Voice is Poison"!
    Mateusz Cywka (III TZ technik hotelarstwa) i Maciej Tuzikowski (IV TZ technik hotelarstwa) – to członkowie zespołu zespół wokalno-instrumentalnego "Voice is Poison" (MDK Kutno). Zespól zajął II miejsce w kategorii zespołów instrumentalnych szkół ponadgimnazjalnych w VII edycji Wojewódzkiego Przeglądu Młodych Instrumentalistów pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
autor: Mirek  2015-03-10        Skomentuj 0

MIęDZYSZKOLNY KONKURS
MIęDZYSZKOLNY  KONKURS  Z ZAKRESU ŻYWIENIA CZŁOWIEKA ROZSTRZYGNIęTY…W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2  im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie  odbył się Międzyszkolny Konkurs Przedmiotowy z Zakresu Żywienia Człowieka na temat: Potrawy, napoje, zwyczaje żywieniowe obowiązujące w kuchniach wybranych narodów cz. 2. To już XIII edycja konkursu, odbywającego się tradycyjnie w pierwszy piątek marca.W konkursie wzięły udział dwuosobowe delegacje uczniów z następujących szkół:
1. Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w  Piątku                   
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2    Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego   im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta z Łowicza
5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Poddębic
7. Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku
8. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 roku w Sochaczewie 9. Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Łęczycy
10. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dra A. Troczewskiego w Kutnie.
Galeria
więcej...
autor: Mirek  2015-03-07        Skomentuj 0

Koncert muzyczny w naszej szkole

4. marca 2015r. odbył się koncert Łódzkiego Biura Koncertowego "Wirtuoz".

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły spędzili miło czas przy dźwiękach różnych instrumentów muzycznych oraz zachwycającym śpiewie artystów.

Mogliśmy wsłuchiwać się w znane melodie filmowe, a nawet uczestniczyć w konkursie z nagrodami.

Po zakończonym koncercie tanecznym krokiem udaliśmy się na przerwę.

GALERIA

autor: SD  2015-03-04        Skomentuj 0

Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu

Projekt ,,Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Człowiek-najlepsza inwestycja

Informacje o projekcie:
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji projektu: 02.06.2014- 19.06.2015

Lider projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku 09-402 Płock ul. Ułańska 1
Biuro projektu:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyńskiego 11,  99-300 Kutno 
tel./fax  24/254-49-59, e-mail:kutno@zdz-plock.com.pl

Partner projektu:
Powiat Kutnowski- Starostwo  Powiatowe w Kutnie 99-300 Kutno ul. T. Kościuszki 16 

Cel główny projektu:

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie  ul. Kościuszki 11 poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego m.in. dodatkowe wsparcie pozalekcyjne, w tym ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz współpracę szkół z przedsiębiorstwami, służące podniesieniu zdolności 24 uczniów (16 dziewcząt i 8 chłopców) do przyszłego zatrudnienia w okresie VI.2014-VI.2015

Zaplanowane formy wsparcia w projekcie:
1.    Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe;
2.    Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych z matematyki, języka angielskiego oraz przedmiotów zawodowych;
3.    Pozaszkolne zajęcia w ramach kursów:
  • Piekarz-cukiernik,
  • Barman I i II stopnia,
  • Barista,
  • Prawo jazdy kat.B,
4.    Współpraca z pracodawcami(staże zawodowe).

Zapewniamy  grupie docelowej:
  •  materiały szkoleniowe,
  • stypendium stażowe,
  • poczęstunek podczas zajęć.


Przy realizacji projektu zachowana będzie zasada polityki równych szans.
autor: Adam  2015-03-01        Skomentuj 0

StudniÓwka 2015
W dniu 31 stycznia 2015 roku uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w tak długo oczekiwanym balu studniówkowym, który odbył się w Sali bankietowej w Sieciechowie.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 20 tanecznych krokiem poloneza 35 par.
Następnie głos zabrała młodzież, a po niej Pani Dyrektor Urszula Macioszczyk, która oficjalnie rozpoczęła ten niezwykły bal. Młodzież, zgromadzeni goście, rodzice oraz nauczyciele w karnawałowym nastroju spędzili czas do godziny 5.
GALERIA
autor: Adam  2015-02-27        Skomentuj 0

Apel porządkowy
W dniu 18 lutego 2015 roku odbył się w naszej szkole apel porządkowy, na którym Pani Wicedyrektor Małgorzata Gładysiak dokonała podsumowania pracy uczniów w I półroczu.
Najwyższą frekwencję uzyskały 4 klasy:

IV TZ- kelner
IV TZ- hotel
II TZ- kelner
IV TZ- org.

Uczniowie, którzy uzyskali 100 procentową frekwencję- 7 osób otrzymało wyróżnienie w postaci 7 dyplomów.

Najwyższe średnie ocen uzyskały 3 klasy:
IV TZ- hotel
IV TZ- kelner
III TZ- hotel

Dużą satysfakcję odczuwali również uczniowie klasy III TZ- hotel których koleżanka- Natalia Olczak jest tegoroczną stypendystką prezesa Rady Ministrów.
Ponadto Pani Wicedyrektor przypomniała uczniom naszej szkoły o udziale w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz akcjach charytatywnych( SK, PCK, CARITAS, Wolontariat, SU).
W I półroczu odbył się również cykl spotkań o charakterze profilaktycznym, warsztaty integracyjne dla uczniów klas pierwszych.
Dumni jesteśmy również z realizacji projektu „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” współfinansowanego z funduszy UE( od czerwca 2014r. do czerwca 2015r.).

Osoby ze 100% frekwencją:

Patrycja Kruczak- I TZ- kelner
Bernardetta Jaros- IV TZ- technik organizacji usług gastronomicznych
Magdalena Stasiak- IV TZ- technik organizacji usług gastronomicznych
Ilona Wróbel- IV TZ- technik organizacji usług gastronomicznych
Robert Cegiełka- II ZSZ
Barbara Fuz- II TZ- technik organizacji usług gastronomicznych
Ewelina Kruszyna- III TZ- technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych.
GALERIA
autor: Adam  2015-02-27        Skomentuj 0


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 


aktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2017 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl