sobota, 5 grudnia 2020
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3418664
Dzisiaj: 955
IP: 75.101.243.64

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 2

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

Wycieczka na lotnisko im. Władysława Reymonta w Łodzi
Uczniowie klasy I TZ – technik eksploatacji portów i terminali wraz z opiekunami: p. S. Buczkowską, p. A. Szymczak i p. M. Ziębińskim wzięli udział w wycieczce przedmiotowej na lotnisko im. Władysława Reymonta w Łodzi. Program wycieczki pod opieką przewodnika obejmował zapoznanie z zsadami funkcjonowania lotniska, specyfikę prac służb lotniskowych, takich jak Straż Pożarna i Lotniskowa Służba Ochrony, organizację pracy sortowni bagażu, przejażdżkę lotniskowym autobusem oraz obejrzenie lądowania samolotu. Młodzież wróciła bardzo zadowolona oraz przekonana o słuszności wyboru kierunku kształcenia.Kolejny punkt wycieczki stanowił park trampolin oraz kręgle. Był to czas reklasu oraz integracji klasowej.
autor: Mirek  2018-12-03        Skomentuj 3

Andrzejkowe wróżenie
Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej okazji, a jednocześnie świadectwem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji. Ten niezwykły czas miał miejsce 30 listopada dzięki przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego, którzy wraz z opiekunem - p. Kariną Karasińską-Pirowską zaprosili wszystkich uczniów i nauczycieli do wspólnej zabawy. Każdy mógł skosztować pysznych ciastek z wróżbą, które upiekli uczniowie pod opieką p. Moniki Ziębińskiej. Mamy nadzieję, że wszystkie życzenia się wkrótce spełnią.
autor: Mirek  2018-12-03        Skomentuj 3

Wolontariusze z ZSZ Nr 2
Wolontariusze z ZSZ Nr 2 w dniach 30. listopada - 1. grudnia 2018 r. brali udział w świątecznej zbiórce w sklepach Mila.
Zbiórka żywności stanowi część akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Zastała zorganizowana przez Banki Żywności oraz Stowarzyszenie "Nie jesteś sam" z Kutna.
W tym roku w akcji wzięli udział następujący uczniowie: Kinga Wybrańska z kl. III ZSZ, Justyna Pasiewicz, Beata Szadkowska z kl. III TZ technik hotelarstwa, Wiktoria Kucharska, Maria Kucharska, Żaneta Zacharska, Monika Dolatewska z kl. II a żug, Marcel Miązek z kl. II b żug, Justyna Lepalczyk i Weronika Wolska z kl. IV TZ technik hotelarstwa.
Podczas zbiórki żywności w piątek i sobotę opiekę nad uczniami sprawowały p. A. Tondyra-Plewa oraz p. Dorota Rajko.
Dzięki udziale szkoły w akcji będziemy mogli wspomóc przed świętami konkretne rodziny, również uczniów z naszej placówki.

autor: Mirek  2018-12-02        Skomentuj 78

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH
27 listopada 2018 r. uczniowie klas: II Technikum Zawodowego - technik hotelarstwa oraz IV - technik żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział w szkolnym etapie OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, przebiegającej pod hasłem: „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Jej celem jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem konkursu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, a honorowy patronat objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt, realizowany w naszej szkole od października do listopada, związany jest m.in. z przeprowadzeniem cyklu zajęć, w czasie których uczniowie zdobyli podstawowe informacje o historii ubezpieczeń, zasadach funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych, o prawach i obowiązkach ubezpieczonego i ubezpieczyciela, o skutkach braku ubezpieczeń oraz o obowiązkach ubezpieczeniowych związanych z rejestracją firmy. Uczestnicy olimpiady rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, składający się z 20 zadań. Trzy najlepsze uczennice: Natalia Kuśmider, Marika Kołodziejska i Sandra Łukaszewicz zakwalifikowały się do II etapu konkursu. Gratulujemy i życzymy powodzenia!
autor: Karolina  2018-11-30        Skomentuj 80

II Międzyszkolny Konkurs BHP
W dniu 28 listopada 2018 roku nasza szkoła brała udział w finałowym konkursie w II Międzyszkolnym  Konkursie  Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Branży Spożywczej i Gastronomicznej z terenu województwa łódzkiego,  który odbył się  w Zespole Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu. Konkurs towarzyszy programowi edukacyjnemu „Kultura Bezpieczeństwa” i jest organizowany przez Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu i Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Celem konkursu jest  popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród młodzieży, jakie obowiązują w branży spożywczej i gastronomicznej. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi ufundował nagrody dla zwycięzców konkursu  oraz dyplomy dla uczestników. Naszymi reprezentantami byli:  uczennica  III kl. TZ-żug: Natalia Kaleta oraz  uczeń II kl. TZ – technik eksploatacji  portów i terminali Maciej Byczkowski (w dniu 23.11.2018 roku uczniowie wygrali szkolny etap) pod opieką  p. Leona Wieczorka.
autor: Mirek  2018-11-29        Skomentuj 0

Zwiedzanie wystawy "Gabinet dra Troczewskiego" w Muzeum Regionalnym w Kutnie
28 listopada uczniowie klasy II TZ technik hotelarstwa, pod opieką wychowawcy p. Beaty Michałkiewicz, obejrzeli wystawę poświęconą patronowi naszej szkoły ,,Gabinet dra Troczewskiego. Lekarze kutnowscy w XIX i na początku XX wieku.” Wystawa czasowa umieszczona w Muzeum Regionalnym w Kutnie prezentuje dorobek doktora Antoniego Troczewskiego jako lekarza – społecznika. Na przykładzie zgromadzonych eksponatów młodzież mogła zobaczyć, jak wyglądało lecznictwo kutnowskie na przełomie wieków. Istotną częścią wystawy jest aranżacja gabinetu Troczewskiego z początku XX wieku. Gabinet wyposażony jest w meble z epoki i narzędzia lekarskie, które zostały wypożyczone od rodzin znanych kutnowskich lekarzy.
autor: Karolina  2018-11-29        Skomentuj 3

Szkolny Konkurs Ortograficzny
28 listopada 2018 r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny. Celem rywalizacji było zmotywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem polskim oraz doskonalenie poprawności pisowni pod względem ortografii. W konkursie wzięło udział 12 uczniów: Katarzyna Tworus z kl. II TZ terminale, Sandra Łukaszewicz z kl. II TZ hotel, Szymon Różycki z kl. III ZSZ kucharz, Natalia Śniecikowska, Monika Domżał i Karolina Surowiec z kl. IV TZ żug, Klaudia Wróbel i Paulina Kobrzyńska z kl. I TZ żug, Aleksandra Stawiak z kl. II B TZ żug, Aleksandra Jóźwiak z kl. III TZ term, Kacper Andrzejczak z kl. III TZ żug, Beata Szadkowska z kl. III TZ hotel Uczestnicy zmagali się z zawiłościami polskiej ortografii w dyktandzie zatytułowanym „Niezwykła podróż”. Najlepsza okazała się Sandra Łukaszewicz z kl. II TZ hotel. Drugie miejsce zajął Szymon Różycki z kl. III ZSZ kucharz, za nim natomiast znalazła się Natalia Śniecikowska z kl. IV TZ żug. Laureaci konkursu będą reprezentować szkołę w VII edycji konkursu ortograficznego „O Pióro Starosty Kutnowskiego” (12 grudnia 2018 r.) oraz w XVII edycji konkursu „Mistrz Ortografii Powiatu Kutnowskiego” w Krośniewicach (11 grudnia 2018 r.). Zwycięzcom gratulujemy i życzymy połamania piór.
autor: Karolina  2018-11-28        Skomentuj 0

UWAGA KONKURS!
autor: Mirek  2018-11-28        Skomentuj 45

Konferencja Turystyka w przyrodzie na UŁ
W dniach 16-17 listopada 2018 r. pani Beata Michałkiewicz uczestniczyła w konferencji naukowo – dydaktycznej Turystyka w przyrodzie, zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk Geograficznych Miast i Turyzmu. Celem spotkania było przybliżenie zasobów i walorów przyrodniczych w turystyce, pogłębienie wiedzy dotyczącej osobliwości przyrody ożywionej i nieożywionej oraz możliwości ich poznania dzięki turystyce, a także omówienie udziału turystyki w jej ochronie. Zwrócono również uwagę na zagadnienia: ochrony przyrody w kontekście rozwoju turystyki, zmieniających się relacji pomiędzy turystyką a środowiskiem przyrodniczym, estetyki krajobrazu, chłonności środowiska naturalnego, zagospodarowania oraz wykorzystania zasobów naturalnych w celu odnowy i poprawy sił psychofizycznych.
autor: Karolina  2018-11-27        Skomentuj 0


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl