piątek, 16 kwietnia 2021
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3605486
Dzisiaj: 1081
IP: 3.230.173.249

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 6

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

,,POMÓŻ I TY”
,,POMÓŻ I TY”

Jak co roku Szkolne Koło PCK proponuje zakup cegiełek, z których dochód przeznaczony jest na rzecz fundacji pomagającej osobom niewidomym i niepełnosprawnym. W tym roku celem akcji jest pomoc 17 letniemu Kamilowi Dominiak, który od urodzenia choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce. Chłopiec potrzebuje sprzętu edukacyjnego działającego za pomocą ruchu gałek ocznych. Od naszej ofiarności i dobra zależy jego edukacja, dlatego zwracamy się z prośbą o zakup cegiełek. Koszt jednej sztuki – 2zł.

Opiekun SK PCK
Agnieszka Mularczyk  
autor: Adam  2014-10-08        Skomentuj 0

Otrzęsiny klas pierwszych
W dniu 7.10.2014r. odbyły się w naszej szkole otrzęsiny klas pierwszych. Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem Pani Wicedyrektor Małgorzaty Gładysiak , która powitała kandydatów na uczniów klas pierwszych, po czym oddała głos uczniom klasy II ZSZ. To właśnie oni byli organizatorami tegorocznych otrzęsin, gdyż w ubiegłym roku zajęli I miejsce. W składzie jury zasiadali : Pani Wicedyrektor Małgorzata Gładysiak, Pan Rafał Taglewski oraz koleżanki i koledzy z klas starszych. Najpierw nasi drodzy pierwszoklasiści prezentowali swoje zdolności wokalne, następnie z zakrytymi oczami rozpoznawali smaki różnorodnych potraw. Ciekawie wypadła również konkurencja, polegająca na zaprezentowaniu przez poszczególne klasy pierwsze haseł promujących kierunek kształcenia. Dużo zabawy towarzyszyło ostatnim wzmaganiom, podczas których pierwszaki wypowiadali słowo "Troczewski", ustami pełnymi chrupek kukurydzianych. W wyniku zaciętej rywalizacji I miejsce zdobyli uczniowie kl. I TZ- technik hotelarstwa, II miejsce uczniowie kl. I TZ- technik technologii żywności, III miejsce uczniowie kl. I ZSZ - kucharz.
autor: SD  2014-10-07        Skomentuj 0

Dzień JęzykÓw Obcych
W dniu 26.09.2014r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Uroczystość przygotowali uczniowie kl. I TZ- technik hotelarstwa pod opieką wychowawczyni, Pani Małgorzaty Ledzion, przy współudziale Pani Doroty Rajko. Najpierw oglądaliśmy z zaciekawieniem scenki rodzajowe w języku niemieckim i angielskim. Ubawiliśmy się przy tym, gdyż miały one charakter humorystyczny. Następnie przedstawiciele poszczególnych kierunków kształcenia brali udział w konkursie na temat państw niemieckojęzycznych. W wyniku zawziętej rywalizacji I miejsce zajęli uczniowie kl. III TZ- technik żywienia i usług gastronomicznych, II miejsce uczniowie kl. IV TZ- technik technologii żywności, III miejsce uzyskali uczniowie kl. I TZ- technik kelner/żywność. Na zakończenie swoje umiejętności wokalno-muzyczne zaprezentowali uczniowie TZ- technik hotelarstwa : uczennica klasy III- Patrycja Ulężałka, uczeń klasy IV- Maciej Tuzikowski oraz uczeń klasy III- Mateusz Cywka.
GALERIA
autor: SD  2014-09-29        Skomentuj 0

Henryk Sienkiewicz "Trylogia"
W dniu 25 września 2014r. czteroosobowa grupa uczniów z naszej szkoły, pod opieką polonistki pani Doroty Wojculewicz, wzięła udział w konkursie, zorganizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kutnie. Dotyczył on akcji Narodowe Czytanie, przypadającej na 23 i 25 września 2014 roku, pod hasłem: Henryk Sienkiewicz "Trylogia". W naszym mieście uczestniczyły w tej akcji cztery zespoły; trzy z kutnowskich gimnazjów, jedna - nasza, ze szkoły ponadgimnazjalnej. Konkurs rozpoczął się o godzinie 12:00 w gmachu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wystąpieniem dyrektora muzeum w Oporowie, pana dr. Piotra Stasiaka. Wystąpił on w towarzystwie ślicznej Oleńki Bilewiczówny, w stroju Jana Skrzetuskiego, jak przystało na realia siedemnastowiecznej epoki. Pan Stasiak przybliżył uczestnikom biografię Henryka Sienkiewicza, zwrócił uwagę na fakt, że nasz wieszcz powieści historycznej w 1904r. odwiedził również Kutno. Powiedział też, że został zaproszony z inicjatywy naszego czcigodnego patrona szkoły - dr. Antoniego Troczewskiego. W tym momencie poczuliśmy wielką dumę. Następnie każdy z zespołów, pod kontrolą opiekunów, brał udział w grze miejskiej "Śladami Sienkiewicza". Na uczestników czekały zadania w czterech wyznaczonych punktach. Poradziliśmy sobie z nimi bez problemów. Najciekawiej było wtedy, gdy mogliśmy zaprezentować swoje umiejętności dziennikarskie i przeprowadzaliśmy wywiady uliczne z mieszkańcami Kutna na temat twórczości Henryka Sienkiewicza. Okazało się, że kutnianie też wywiązali się bez zarzutu ze swojego zadania. Uwieńczeniem naszych starań było spotkanie z aktorką, panią Edytą Jungowską i konkurs polegający na interpretacji wskazanych fragmentów trylogii. Nasz zespół prezentowały dwie koleżanki - Daria Szałańska z klasy II TZ technik hotelarstwa i Martyna Podorska z klasy II TZ technik żywienia i usług gastronomicznych. Jury w składzie: pani Edyta Jungowska, pan dr Piotr Stasiak i pani będąca pracownikiem biblioteki, przyznało I zaszczytne miejsce uczniom z Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie, byli bezkonkurencyjni. Jury nie przyznawało II i III miejsca. Nasza wspaniała zabawa zakończyła się o godzinie 17:00. 
autor: Adam  2014-09-26        Skomentuj 0

86. rocznica śmierci doktora Antoniego Troczewskiego
Dnia 22 września 2014 r. przypadła 86. rocznica śmierci doktora Antoniego Troczewskiego. Obchody rocznicy śmierci patrona szkoły, w której brał udział poczet sztandarowy i uczniowie szkoły odbyły się przed tablicą pamiątkową, przy willi doktora Antoniego Troczewskiego i na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Młodzież naszej szkoły złożyła wiązanki kwiatów, będące wyrazem szacunku i pamięci patrona naszej szkoły, wielkiego działacza i społecznika.

 GALERIA

autor: witmar  2014-09-23        Skomentuj 0

Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu

Projekt ,,Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Człowiek-najlepsza inwestycja

Informacje o projekcie:
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji projektu: 02.06.2014- 19.06.2015

Lider projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku 09-402 Płock ul. Ułańska 1
Biuro projektu:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyńskiego 11,  99-300 Kutno 
tel./fax  24/254-49-59, e-mail:kutno@zdz-plock.com.pl

Partner projektu:
Powiat Kutnowski- Starostwo  Powiatowe w Kutnie 99-300 Kutno ul. T. Kościuszki 16 

Cel główny projektu:

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie  ul. Kościuszki 11 poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego m.in. dodatkowe wsparcie pozalekcyjne, w tym ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz współpracę szkół z przedsiębiorstwami, służące podniesieniu zdolności 24 uczniów (16 dziewcząt i 8 chłopców) do przyszłego zatrudnienia w okresie VI.2014-VI.2015

Zaplanowane formy wsparcia w projekcie:
1.    Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe;
2.    Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych z matematyki, języka angielskiego oraz przedmiotów zawodowych;
3.    Pozaszkolne zajęcia w ramach kursów:
 • Piekarz-cukiernik,
 • Barman I i II stopnia,
 • Barista,
 • Prawo jazdy kat.B,
4.    Współpraca z pracodawcami(staże zawodowe).

Zapewniamy  grupie docelowej:
 •  materiały szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • poczęstunek podczas zajęć.


Przy realizacji projektu zachowana będzie zasada polityki równych szans.
autor: Adam  2014-09-14        Skomentuj 0

Wrześniowe Hausty Poetyckie
11. września, już 8. raz rozpoczęły się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie Wrześniowe Hausty Poetyckie. Uczniowie kl. IV TZ - technik technologii żywności wysłuchali wykładu prof. Piotra Śliwińskiego, kierownika katedry literatury Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, historyka i krytyka literatury, znawcę literatury współczesnej. Tegoroczna edycja poświęcona została poezji współczesnej, w tym roli i zmianom literatury na przestrzeni dziejów oraz miejscu pisarza w literaturze i świecie. Na początku spotkania głos zabrała nowa dyrektor biblioteki, Pani Magdalena Konczarek, która powitała szacownego gościa oraz przybyłych na spotkanie. Następnie nowa Pani dyrektor poprosiła o kilka słów byłą dyrektor, Panią Grażynę Baranowską, organizatorkę Kutnowskich Haustów Poetyckich. Spotkanie trwało ponad godzinę, dostarczyło nam niezwykłych wrażeń i pomogło zrozumieć pewne kwestie dotyczące literatury współczesnej.
autor: Adam  2014-09-14        Skomentuj 0

Profilaktyka zatruć grzybami
2. września 2014 r. uczniowie kl. III TZ - kelner i kl. IV TZ - technik technologii żywności pod opieką p. M. Nowak-Kaczorkiewicz i p. E. Olejniczak  uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym profilaktyki zatruć grzybami, które odbyło się w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie, a prowadzone było  przez Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w Kutnie   p. Celinę Marciszewską. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania ciekawej prelekcji
z zakresu charakterystyki poszczególnych gatunków grzybów jadalnych i trujących, profilaktyki zatruć grzybami i walorów odżywczych grzybów a także obejrzeć wystawę grzybów.
Galeria
autor: Mirek  2014-09-03        Skomentuj 0

Wyniki
Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie osiągnęli wysokie wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Tytuł:
 •  technik hotelarstwa uzyskało 69 % zdających ,
 • organizator usług gastronomicznych 86,3 % ,
 • technik technologii żywności 73 % zdających ,
 • kelner 91 % i kucharz 81,1 %.
Wyniki egzaminu są powodem do dumy zarówno uczniów jak i nauczycieli oraz świadectwem wysokiego poziomu kształcenia zawodowego w naszej szkole. Zdobyta wiedza i umiejętności, potwierdzone  wysokim wynikiem egzaminu, pozwolą absolwentom Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie poczuć się pewnie na lokalnym i krajowym rynku pracy.
autor: Adam  2014-09-03        Skomentuj 0


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl