poniedziałek, 1 czerwca 2020
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3118525
Dzisiaj: 491
IP: 18.208.132.33

Aktualnie :
zalogowanych:
gości:

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

DNI BEZPIECZEńSTWA W TROCZEWSKIM
W ramach listopadowych Dni Bezpieczeństwa w naszej szkole  podjęto następujące działania służące kształceniu umiejętności i  kształtowaniu właściwych postaw mających na celu troskę o zdrowie i  bezpieczeństwo. Realizacja zadań - pod kierunkiem wicedyrektora Małgorzaty Gładysiak i zespołu nauczycieli w składzie: p. Mirosław Ziębiński, p. Grzegorz Wojtasiak, p. Michał Szczepański, p. Bartosz Kisielewski:
•    14.11.2014 r.            ćwiczenia ewakuacyjne na terenie szkoły przy udziale Państwowej Straży  Pożarnej w Kutnie pod nadzorem dyrektora szkoły p. Urszuli Macioszczyk 
•    21.11.2014 r.            Debata szkolna z udziałem przedstawicieli klas przeprowadzona przez p. M. Ziębińskiego w ramach Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych pod hasłem „Prędkość zabija”. Gazetka tematyczna. 
•    Godzina/zajęcia z wychowawcą na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym - z wykorzystaniem prezentacji           multimedialnej przygotowanej przez p. M. Ziębińskiego  (we wszystkich klasach TZ i ZSZ 24 – 30.11.2014 r.) 
•    Cykl spotkań rodziców i uczniów klas pierwszych z komendantem Straży  Miejskiej w Kutnie na temat: Nowe       zagrożenia – dopalacze i napoje energetyzujące. ((6,11,18,25.11.2014. ) 
•    Spotkania uczniów klas pierwszych z pedagogiem szkolnym – zapoznanie uczniów ze Szkolnym Systemem       Przeciwdziałania Przemocy i Agresji (24 – 30.11.2014 r.)
 •    Ankieta na temat bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzona przez wychowawców wszystkich klas i       pedagoga szkolnego p. B Kisielewskiego 
•    Prezentacja multimedialna z zakresu udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowana przez p. M. Szczepańskiego – dla uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych (25.11.2014 r.)
•   Podczas zajęć wychowania fizycznego - inscenizacja sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu człowieka połączona z przedstawieniem właściwego zachowania wobec zagrożeń i powstałych urazów, tj. poparzenie, krwotok z nosa, uraz kończyny dolnej, porażenie prądem elektrycznym oraz omdlenie. Zademonstrowana będzie także resuscytacja krążeniowo oddechowa przez uczennice z klasy III ZSZ pod kierunkiem p. Michała Szczepańskiego
(1 - 2.12.2013 r.)
•  Szkolenie teoretyczne  z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej (połączone z praktycznym instruktażem udzielania pomocy w różnych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia) - dla chętnych uczniów klas maturalnych
(p. M. Szczepański XI/XII)
 •    W ramach lekcji edukacji dla bezpieczeństwa prowadzonych przez p. G. Wojtasiaka -  udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (17 – 30.11.2014 r.)
 •    Przypomnienie zasad zachowania bezpieczeństwa – na stronie internetowej szkoły - pedagog szkolny p. B. Kisielewski
autor: Mirek  2014-11-24        Skomentuj 0

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
Dnia 16 października 2014 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego obchodzono Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystość zaproszeni zostali m.in starosta kutnowski p. Mirosława Gal-Grabowska, wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Zdzisław Sapiejka oraz członek zarządu powiatu p. Mirosław Ruciński. Obchody rozpoczęły się od występów muzycznych uczniów z sekcji wokalnej MDK w Kutnie. Następnie Starosta kutnowski wręczyła nagrody nauczycielom.
Oprawę kulinarną przygotowała młodzież Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Galeria
autor: Mirek  2014-11-22        Skomentuj 0

Debata
w dniu dzisiejszym odbyła się debata z okazji Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych pod hasłem "Prędkość zabija". Udział wzięli delegaci ze wszystkich klas. W trzecią niedzielę listopada wspominaliśmy ofiary wypadków komunikacyjnych na całym świecie. Wydarzenie, któremu patronuje ONZ i Europejska Federacja Ofiar Wypadków Drogowych, powinno skłonić do refleksji każdego z nas. Debatę przygotował i prowadził Mirosław Ziębiński.
Galeria
autor: Mirek  2014-11-21        Skomentuj 0

Kurs baristyczny
W dniach 14-16 XI 2014 roku odbył się w naszej szkole kurs baristyczny sponsorowany z funduszy Unii Europejskiej - projekt "Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu". Zajęcia odbywały się pod kierownictwem wielokrotnej Mistrzyni Świata i Polski Agnieszki Rojewskiej, która nie tylko podzieliła się z uczestnikami ogromną wiedzą teoretyczną, ale także niewyobrażalnymi umiejętnościami praktycznymi. Uczniowie nauczyli się m.in. prawidłowego parzenia kawy oraz podstaw sztuki Latte Art. Kurs zakończył się egzaminem praktycznym, który każdy z uczestników zdał.Udział w zajęciach brały: Ewelina Kruszyna, Ewelina Michalak, Kinga Zielińska, Karolina Krygier, Adrianna Pawlak, Monika Wróblewska, Katarzyna Wróbel, Dominika Golińska.
GALERIA
autor: Adam  2014-11-21        Skomentuj 0

K O M U N I K A T
K O M U N I K A T 
dla uczniów klas IV TZ
i absolwentów TZ i ZSZ z lat ubiegłych


Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie
przypomina, iż do 20 grudnia 2014 r. należy złożyć    
 w sekretariacie szkoły pisemną deklarację przystąpienia   
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin)
w sesji letniej 2015 r.
autor: Adam  2014-11-20        Skomentuj 0

NARODOWE ŚWIęTO NIEPODLEGŁOŚCI
Dnia 10. listopada odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 
Program artystyczny przygotowali uczniowie kl. II TZ - technik żywienia i usług gastronomicznych, pod kierunkiem wychowawczyni, Pani Moniki Żuber.
Szczególne wrażenie zrobił na wszystkich wspaniale dobrany montaż muzyczny, który podkreślał podniosły charakter uroczystości. 
Na zakończenie Pani Wicedyrektor Małgorzata Gładysiak podziękowała uczniom i ich wychowawczyni za przygotowanie apelu oraz zaprosiła chętnych do udziału w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości.
autor: Adam  2014-11-12        Skomentuj 0

Fitness w szkole

31.10.2014 r. odbył się nowoczesny fitness. Był on propozycja dla uczniów na poprawę sprawności fizycznej. Zajęcia pokazowe prowadzone były przez instruktorów fitness: Panią Justynę Rosolak i Pana Romana Nowackiego. W zajęciach uczestniczyły wszystkie dziewczęta z klas: I i III TZ technik żywienia i usług gastronomicznych, I ZSZ kucharz, II TZ technik hotelarstwa, I TZ kelner i I TZ technik technologii żywności.

GALERIA

autor: Ola  2014-11-04        Skomentuj 0

WF z klasą

W dniu 29.10.2014 r. odbyła się debata "Sportowy okrągły stół". W ramach realizacji programu "WF z klasą". Debata miała na celu szukania sposobu udoskonalenia zajęć wychowania fizycznego. W debacie udział brali uczniowie klas: I, II, III, IV TZ technik hotelarstwa; I, II, III, IV TZ kelner; I, II, III TZ technik żywienia i usług gastronomicznych; I, II, III, IV TZ technik technologii żywności oraz I, II, III ZSZ kucharz.

GALERIA

autor: Ola  2014-11-04        Skomentuj 0

Szkolenie z technologii utrzymania czystości

29 listopada 2014 roku odbyła prezentacja szkoleniowa na temat „Technologie utrzymania czystości w obiektach hotelowych i gastronomicznych”. Akredytowany trener pan Adam Góra ze śląskiej firmy Voigt zaprezentował dla klas o profilu hotelarskim i gastronomicznym nowoczesne metody, procedury oraz przepisy formalno-prawne dotyczące jakości sprzątania. Wykład miał formę prezentacji multimedialnej przy aktywnym udziale słuchaczy. Uczniów szczególnie zainteresowały kwestie związane z technologią utrzymania czystości w pokoju hotelowym, salach kuchenno – restauracyjnych a także wymogami HACCAP. Inicjatorką szkolenia była pani Beata Michałkiewicz. Znakomity odbiór i przyjęcie trenera firmy Voigt, daje nadzieję na kolejne, cykliczne spotkania.

GALERIA 

autor: Ola  2014-11-03        Skomentuj 0


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl