czwartek, 24 października 2019
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 2818343
Dzisiaj: 166
IP: 18.210.22.132

Aktualnie :
zalogowanych:
gości:

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

Wrześniowe Hausty Poetyckie
11. września, już 8. raz rozpoczęły się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie Wrześniowe Hausty Poetyckie. Uczniowie kl. IV TZ - technik technologii żywności wysłuchali wykładu prof. Piotra Śliwińskiego, kierownika katedry literatury Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, historyka i krytyka literatury, znawcę literatury współczesnej. Tegoroczna edycja poświęcona została poezji współczesnej, w tym roli i zmianom literatury na przestrzeni dziejów oraz miejscu pisarza w literaturze i świecie. Na początku spotkania głos zabrała nowa dyrektor biblioteki, Pani Magdalena Konczarek, która powitała szacownego gościa oraz przybyłych na spotkanie. Następnie nowa Pani dyrektor poprosiła o kilka słów byłą dyrektor, Panią Grażynę Baranowską, organizatorkę Kutnowskich Haustów Poetyckich. Spotkanie trwało ponad godzinę, dostarczyło nam niezwykłych wrażeń i pomogło zrozumieć pewne kwestie dotyczące literatury współczesnej.
autor: Adam  2014-09-14        Skomentuj 0

Profilaktyka zatruć grzybami
2. września 2014 r. uczniowie kl. III TZ - kelner i kl. IV TZ - technik technologii żywności pod opieką p. M. Nowak-Kaczorkiewicz i p. E. Olejniczak  uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym profilaktyki zatruć grzybami, które odbyło się w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie, a prowadzone było  przez Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w Kutnie   p. Celinę Marciszewską. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania ciekawej prelekcji
z zakresu charakterystyki poszczególnych gatunków grzybów jadalnych i trujących, profilaktyki zatruć grzybami i walorów odżywczych grzybów a także obejrzeć wystawę grzybów.
Galeria
autor: Mirek  2014-09-03        Skomentuj 0

Wyniki
Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie osiągnęli wysokie wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Tytuł:
  •  technik hotelarstwa uzyskało 69 % zdających ,
  • organizator usług gastronomicznych 86,3 % ,
  • technik technologii żywności 73 % zdających ,
  • kelner 91 % i kucharz 81,1 %.
Wyniki egzaminu są powodem do dumy zarówno uczniów jak i nauczycieli oraz świadectwem wysokiego poziomu kształcenia zawodowego w naszej szkole. Zdobyta wiedza i umiejętności, potwierdzone  wysokim wynikiem egzaminu, pozwolą absolwentom Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie poczuć się pewnie na lokalnym i krajowym rynku pracy.
autor: Adam  2014-09-03        Skomentuj 0

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015
W dniu 1. września uczniowie ZSZ Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego powitali nowy rok szkolny 2014/2015. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Urszula Macioszczyk, która powitała przybyłych rodziców, uczniów i nauczycieli na progu nowego roku szkolnego. Słowa szczególnej troski i otuchy Pani Dyrektor skierowała do uczniów klas pierwszych, prosząc również o wsparcie dla pierwszoklasistów starszych kolegów i koleżanki oraz nauczycieli. W słowach Pani Dyrektor nie zabrakło głębokiej refleksji poświęconej  doniosłości wydarzeń sprzed 75. lat. Wszyscy uczciliśmy  pamięć ofiar II wojny światowej  minutą ciszy. Na zakończenie uroczystego apelu Pani Dyrektor przypomniała o zasadach bezpieczeństwa na terenie szkoły podczas trwającego remontu. Następnie poprosiła uczniów o przejście pod opieką wychowawców do wyznaczonych sal. W ten sposób otworzyliśmy kolejny rozdział naszej szkolnej wędrówki, tym razem
w pięknej, prawie wyremontowanej szkole.
Galeria
autor: Adam  2014-09-01        Skomentuj 0

PLAN LEKCJI
autor: Adam  2014-08-29        Skomentuj 0

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego odbędzie się w poniedziałek, 1 września

o godz. 9.00


UCZNIÓW OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY

autor: Adam  2014-08-29        Skomentuj 0

Dodatkowa rekrutacja
DODATKOWA REKRUTACJA
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2
im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie

do 18 sierpnia 2014 r.

     Technikum Zawodowe
      - technik technologii żywności
      - technik hotelarstwa

      Zasadnicza Szkoła Zawodowa
      - kucharz

Informacje w sekretariacie szkoły
Kutno, ul. Kościuszki 11
lub pod numerem telefonu 24 355 59 61
autor: Bartek  2014-07-09        Skomentuj 0

Wykaz podręcznikÓw 2014/2015

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015 dla klas pierwszych:

TECHNIKUM ZAWODOWE 4-LETNIE

     

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-LETNIA

----------------------------------------------------

http://troczewski.pl/mod.php?bak=ftp&subdir=podreczniki2014

autor: Adam  2014-07-04        Skomentuj 0

Kursy
autor: Adam  2014-06-29        Skomentuj 0


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 


aktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2017 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl