sobota, 16 stycznia 2021
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3475979
Dzisiaj: 688
IP: 3.238.70.175

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 8

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

Wycieczka
05.11.2015r klasa II technikum technik hotelarstwa, technik żywienia, technik kelner i II zawodowa kucharz pod opieką p. Golis, p. Andrzejewskiej, p A. Sujeckiej oraz p. Dębowskiej wybrali się na wycieczkę do Pułtuska. Tam zapoznali się z zasadami spożywania posiłku, zachowania się przy stole, a także zobaczyli jak wygląda tamtejszy hotel trzygwiazdkowy. W trakcie pobytu zjedli tez posiłek składający się z przystawki, zupy, dania głównego i deseru.:-)
autor: Adam  2015-11-20        Skomentuj 0

Szlolny etap XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej
W dniu 17 listopada odbył się szkolny etap XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej Łowicz 2016 ,,Święty Jan Paweł II – Wychowawca młodych pokoleń‘’. Do zmagań konkursowych przystąpili uczniowie:
  • Barbara Fuz kl.III TZ ż.u.g
  • Emil Turek kl.III TZ ż.u.g
  • Agata Bechcińska  kl.III TZ kelner
  • Weronika Bednarek kl.III TZ kelner
  • Karolina Surowiec kl.I TZ ż.u.g
  • Mateusz Ciszewski kl.I TZ ż.u.g
Etap szkolny OTK przygotowali p. prof. Aleksandra Tondyra-Plewa i p. prof. Marek Kamiński.
 
autor: Adam  2015-11-19        Skomentuj 0

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych
Dnia 18. listopada 2015 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie  odbyła się debata z udziałem przedstawicieli wszystkich klas, którą przygotował i prowadził Mirosław Ziębiński w ramach Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Genezą akcji jest tragiczna sytuacja na polskich drogach i wciąż niewystarczający stopień wiedzy i świadomości problemu u młodych ludzi. Niezmiennie podstawową formą realizacji tego typu akcji w szkołach są jednak dyskusje i debaty młodszych uczestników ruchu drogowego. To ten element, który odróżnia tę akcję od wielu innych działań z młodzieżą. Młodzież dzieli się w sposób spontaniczny swoimi doświadczeniami, wymieniają poglądy, formułują wnioski, nierzadko bardzo dojrzałe i odpowiedzialne. Głęboko wierzymy, że tego typu zajęcia zwiększą świadomość młodych użytkowników dróg z zakresu bezpieczeństwa i pomogą dostrzec liczne problemy z nim związane. Dla uczniów przygotowane były opaski odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo podczas poruszania się w okresie niedostatecznej widoczności.
 Galeria
autor: Mirek  2015-11-18        Skomentuj 0

Spotkania z rodzicami
Spotkania z rodzicami pod hasłem zagrożeń substancjami psychoaktywnymi
W dniach 12, 13 i 16. listopada 2015 r.  odbyły się klasowe zebrania rodziców. Jednym z głównych tematów było przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, związanym z używaniem środków odurzających i substancji psychotropowych. Rodzice uczniów uzyskali informacje na temat działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu substancji psychoaktywnych,12. listopada rodzice uczniów klas I TZ i ZSZ rozmawiali z komendantem Straży Miejskiej, panem Ryszardem Wilanowskim na temat zagrożeń, jakie niosą z sobą  dopalacze i napoje energetyzujące. 13. listopada psycholog szkolny, p. Iwona Szczepańska przybliżyła rodzicom uczniów klas II i III TZ i ZSZ przyczyny i konsekwencje zażywania substancji psychoaktywnych. Z rodzicami uczniów klas IV TZ na temat zagrożeń wynikających z zażywania dopalaczy oraz na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni rozmawiał pedagog szkolny p. Bartosz Kisielewski.
Galeria
autor: Adam  2015-11-16        Skomentuj 12

Udział młodzieży w obchodach Narodowego Święta Niepodległości
W dniu 11. listopada  delegacja naszej szkoły w składzie:  Pacholczyk Dawid – ucz. III kl. TZ żug., Puchalska Paulina - ucz. II kl. TZ hot. oraz Cieślińska Donata – ucz. II kl. ZSZ kucharz  uczestniczyła w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości, 97. Rocznica odzyskania niepodległości, organizowanych przez Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kutnie oraz prezydenta miasta Kutna. Uroczystość  rozpoczęła się o godzinie 16:00 Mszą św. z udziałem Kompani Honorowej 1 Dywizjonu Lotniczego w Leźnicy Wielkiej oraz Pododdziału Honorowego I LO PUL i 37 Łęczyckiego  Pułku Piechoty w kościele pw. Św. Wawrzyńca. Mszę celebrował dziekan parafii  ks. dr Jerzy Swędrowski. Po nabożeństwie uczestniczy, w tym poczty sztandarowe, orkiestra PAK kopalni węgla brunatnego z Konina udali się w orszaku na Kutnowski plac Józefa Piłsudskiego, na drugą oficjalną część uroczystości patriotycznych. Uroczystość rozpoczęła się od podniesienie flagi państwowej  na maszt i odśpiewaniem hymnu państwowego przez przybyłych uczestników i licznie zgromadzonych na placu mieszkańców Kutna. Następnie  przywitał zgromadzonych i wygłosił przemówienie prezydent miasta Kutna, Zbigniew Burzyński. W swoim wystąpieniu  nawiązał do wydarzeń historycznych, jakie miały miejsce w mieście, przypominał  postać Wojciecha Rychtelskiego, żołnierza Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, bohatera pierwszych dni Polski Niepodległej. W dalszej części  uroczystości miał  miejsce  apel poległych i salwa honorowa oraz  złożenie  kwiatów przez  delegacje i przybyłych gości pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Podczas trwania uroczystości odbył się koncert  chóru uczniów kutnowskich szkół i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przez  zgromadzonych mieszkańców.

 Opiekę nad delegacją sprawował pan Leon Wieczorek
autor: Mirek  2015-11-13        Skomentuj 0

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą – międzynarodowe  święto obchodzone corocznie 14. listopada, w rocznicę urodzin odkrywcy insuliny, Fredericka Bantinga, ustawione przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną w 1991 roku, w 70. rocznicę odkrycia hormonu. Celem tej kampanii jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat cukrzycy. W tym celu i nasza szkoła podjęła wysiłek promowania i poprawy ludzkiego zdrowia, a także zapewnienie lepszego dostępu do leczenia i edukacji diabetologicznej. Uczniowie ZSZ Nr 2 pod opieką Emilii Durka przygotowali gazetkę tematyczną poświęconą cukrzycy. W dniu 16 listopada 2015 r. będą rozdawane uczniom ulotki dotyczące informacje o chorobie, jej objawach, profilaktyce i sposobach leczenia.
autor: Mirek  2015-11-13        Skomentuj 0

Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Dnia 10. listopada 2015 r. obchodziliśmy 97. rocznicę  odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie obejrzeliśmy program artystyczny  przygotowany przez kl. II TZ kelner, II TZ technik hotelarstwa, II TZ technik technologii żywności pod kierunkiem wychowawczyni Pani Elżbiety Golis.
Dzięki nastrojowym pieśniom  o tematyce wyzwoleńczej mogliśmy kolejny raz przeżywać te podniosłe wydarzenia. Na zakończenie Pani wicedyrektor Małgorzata Gładysiak nawiązała w swym wystąpieniu do 97. rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości oraz podziękowała młodzieży i wychowawcy za przygotowanie akademii.
GALERIA
autor: Adam  2015-11-12        Skomentuj 0

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
W dniu 10. listopada 20015 r. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2015/2016. Patronat nad uroczystością objęło Kuratorium Oświaty w Łodzi. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie reprezentowała, kolejny już raz, uczennica klasy IV TZ - technik hotelarstwa - Natalia Olczak wraz z wychowawcą p. Mirosławem Ziębińskim. Dyplomy stypendystom z terenu Łodzi i województwa łódzkiego wręczali wojewoda łódzki p. Jolanta Chełmińska oraz łódzki Kurator Oświaty p. Jan Kamiński. Natalia Olczak otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów po raz drugi. Natalii składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów. Galeria
autor: Mirek  2015-11-10        Skomentuj 0

Halloween
W dniu 30 października w naszej szkole odbyło się jedno z kolejnych spotkań dla gimnazjalistów  w ramach Roku Otwartej Szkoły. Tym razem naszymi gośćmi była młodzież z gimnazjum w Witoni. W celu zapoznania ich z kulturą i tradycją angielskiego obszaru językowego została przygotowana przez p. Małgorzatę Nowak-Kaczorkiewicz lekcja języka angielskiego pod tytułem Happy Halloween. Uczniowie otrzymali materiały, które miały bawić, utrwalać dotychczasową wiedzę oraz uczyć czegoś nowego. Jako podsumowanie zaproponowano zabawę polegającą na wyławianiu jabłka z wody bez użycia rąk, na pożegnanie zaś coś słodkiego. Kolejnym etapem wizyty naszych gości było spotkanie z III TZ-kelner, pod kierunkiem p. Marioli Dębowskiej, która przygotowała prezentację dotyczącą nakrywania do stołu. Uczennice zaprezentowały także przebieg serwisu amerykańskiego-stosowanego na przyjęciach dyplomatycznych. Przybliżyliśmy gimnazjalistom tajniki zawodu kelnera.
Gorące podziękowania dla pani. Sylwia Buczkowskiej za pomoc w przygotowaniu słodkich łakoci oraz wykonanie elementów dekoracji.
GALERIA
autor: Adam  2015-11-03        Skomentuj 0


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl