czwartek, 6 sierpnia 2020
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3206142
Dzisiaj: 78
IP: 3.226.245.48

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 8

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

Szkoła wolna od dopalaczy II edycja


Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego pod hasłem „Szkoła wolna od dopalaczy”. Konkurs trwa od 16 listopada 2015 r. do 31 maja 2016 r. W tym czasie należy wykonać 10 zadań konkursowych. W ich realizacji uczestniczyć będzie cała społeczność szkolna, wychowawcy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.
Wszystkim nam  zależy na zdrowiu i bezpieczeństwie, unikaniu sytuacji ryzykownych, zagrażających zdrowiu, a nawet życiu. Przed nami szereg ważnych przedsięwzięć uświadamiających, jak bronić się przed dopalaczami i nie zaznać ich szkodliwego działania. Zapraszam do udziału w zadaniach konkursowych, takich jak:


  • konkurs plastyczny na plakat pod hasłem „Stop dopalaczom!”
  • lekcje i konwersatoria na temat „Dopalacze – jak się przed tym bronić?”
  • „Używkom mówię nie” – zainscenizowanie kilku sytuacji, w których potrafimy wykazać się postawą asertywną i odmówić, gdy ktoś zachęca do używek. Dyskusja klasowa na temat szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem dopalaczy
  • spotkania uczniów, rodziców, nauczycieli z lekarzem specjalistą nt. niebezpieczeństw korzystania z dopalaczy
  • spotkania uczniów, rodziców, nauczycieli z Policjantem nt. odpowiedzialności wynikającej z rozprowadzania dopalaczy
  • spotkanie z ratownikiem medycznym i zajęcia praktyczne dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej
  • „Nie daj się wypalić” – przeprowadzenie międzyszkolnej kampanii informacyjnej w wybranej formie
  • zorganizowanie akcji „Pakt przeciwko dopalaczom” polegającej na zbierania podpisów osób, które dopalaczom mówią - nie.
Wszystkie działania oceniane będą w skali od „1″ do „10″ na podstawie sprawozdań, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła wolna od dopalaczy” jest uzyskanie co najmniej 80 % punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu – Studium Prawa Europejskiego.
Zachęcam do aktywnego włączenia się w realizację zadań konkursowych. Działania prowadzone będą przez dyrekcję, zespół do działań profilaktycznych oraz wychowawców we współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym, opiekunami LOP, LOK, PCK i Samorządu Uczniowskiego.
wicedyrektor Małgorzata Gładysiak
autor: Adam  2015-11-23        Skomentuj 68 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl