środa, 23 września 2020
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3298137
Dzisiaj: 834
IP: 34.200.236.68

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 3

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

Misja: Rozwój
  W dniu 26 października 2016r. nasza szkoła gościła studentki z Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy – panią Monikę Martenkę i Agnieszkę Jędrzejczak. W ramach nowopowstałego projektu Misja: Rozwój przeprowadziły zajęcia warsztatowe z klasami I, III i IV.   Założeniem tego projektu jest wzmocnienie powiązania edukacji z rynkiem pracy i stworzenie dodatkowych warunków dla uczniów do zdobycia wiedzy oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych. Zajęcia prowadzone w ramach projektu ułatwią młodzieży zachowanie swobody podczas egzaminów ustnych, rozmów kwalifikacyjnych, nawiązywania pierwszych kontaktów, czy podczas kontynuowania nauki na studiach wyższych.
Galeria


  Program Misja: Rozwój pozwala uzupełnić program nauki wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości, a także wzbogacić zagadnienia podejmowane na lekcjach wychowawczych.   W  klasach III TZ kelner oraz IV TZ – technik żywienia i usług gastronomicznych   studentki przeprowadziły zajęcia  pt. „Wystąpienia publiczne – jak przeżyć od a do z?”. Ich celem było wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie wystąpień publicznych. Sztuka autoprezentacji czy przedstawienia prezentacji oraz umiejętność aktywnego uczestnictwa w dyskusji bardzo często stanowią podstawę do osiągnięcia sukcesu. Kształtowanie umiejętności niezbędnych podczas egzaminów ustnych, rozmów w sprawie pracy, debat jest niezwykle ważne z punktu widzenia konieczności przygotowania młodego pokolenia do wejścia w rynek pracy.  Podczas warsztatów prowadzące zaprezentowały główne elementy związane z wystąpieniami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Zajęcia zostały także wzbogacone o metody ograniczające stres podczas wystąpień publicznych, zarówno w małym gronie, jak i przed dużym audytorium.Klasa  I Technikum Zawodowego – technik eksploatacji portów i terminali studentki uczestniczyły natomiast w zajęciach pt.: „Kto komu mówi dzień dobry? – czyli o dobrych manierach na co dzień”. Ich celem było przybliżenie uczniom dobrych manier, które mają swoje korzenie w przeszłości i obowiązują w XXI wieku. Na zmianę obyczajów ma wpływ wiele czynników : migracje, nowoczesne technologie czy relacje handlowe. Jednak w każdej kulturze, czy danej grupie społecznej obowiązują zasady regulujące prawidłowe relacje międzyludzkie. W ramach tych warsztatów zostały omówione kluczowe zagadnienia dotyczące dobrych manier, zasad procedencji, wzajemności i punktualności. Uczniowie brali aktywnie udział w ćwiczeniach, które pozwoliły im dowiedzieć się kto pierwszy może usiąść, mówi „dzień dobry”, powinien się ukłonić, kto może pierwszy wykonać telefon, wysłać mail. Całość została omówiona z uwzględnieniem relacji rówieśniczych, płci, które obowiązują w życiu codziennym, a także zależności służbowych obowiązujących zarówno w szkole, jak i biznesie.  Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Uczniowie brali aktywny udział w zajęciach,  uczestniczyli w aranżowanych scenkach.  Współorganizatorem warsztatów była p. Mariola Dębowska.
autor: Mirek  2016-10-27        Skomentuj 0 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl