niedziela, 12 lipca 2020
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3172499
Dzisiaj: 849
IP: 18.206.194.134

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 2

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

Spotkanie z doradcą zawodowym
    W dniu 10 października 2016 roku pani Mariola Dębowska - doradca zawodowy przeprowadziła w klasie IV TZ - kelner zajęcia na temat: „Kompetencje personalno-społeczne przydatne w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy”.
    Podczas zajęć młodzież dowiedziała się, czym są kompetencje, jak się kształtuje ich model oraz jaka jest różnica między kwalifikacjami a kompetencjami. Pani Dębowska zwróciła też uwagę, że coraz bardziej istotnego znaczenia nabierają kompetencje społeczne, zwane miękkimi, które najprościej można zdefiniować jako zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy w grupie, komunikacji, perswazji i mediacji, budowania autorytetu, elastyczności, adaptacji do zamiany i skłonności do podejmowania ryzyka. Pracodawcy coraz częściej rezygnują ze zgłaszania swego zapotrzebowania na kwalifikacje, a domagają się pracowników z określonymi przez nich kompetencjami.


    W dniu 10 października 2016 roku pani Mariola Dębowska - doradca zawodowy przeprowadziła w klasie IV TZ - kelner zajęcia na temat: „Kompetencje personalno-społeczne przydatne w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy”.
    Podczas zajęć młodzież dowiedziała się, czym są kompetencje, jak się kształtuje ich model oraz jaka jest różnica między kwalifikacjami a kompetencjami. Pani Dębowska zwróciła też uwagę, że coraz bardziej istotnego znaczenia nabierają kompetencje społeczne, zwane miękkimi, które najprościej można zdefiniować jako zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy w grupie, komunikacji, perswazji i mediacji, budowania autorytetu, elastyczności, adaptacji do zamiany i skłonności do podejmowania ryzyka. Pracodawcy coraz częściej rezygnują ze zgłaszania swego zapotrzebowania na kwalifikacje, a domagają się pracowników z określonymi przez nich kompetencjami.
    W czasie spotkania podkreślano, że kompetencje społeczne to umiejętności, które przyczyniają się do skutecznej interakcji z otoczeniem. To właśnie one bardzo często warunkują to, w jakim stopniu jesteśmy w stanie przystosować się do nowych, zmieniających się warunków, jak szybko reagujemy w sytuacji trudnej, jak bardzo jesteśmy odporni na sytuacje stresowe, czy wywołujemy konflikty w grupie, czy jesteśmy osobami ugodowymi itp. To wszystko składa się na nasz ogólny wizerunek jako pracownika. Dlatego kompetencje społeczne zaczynają odgrywać tak istotną rolę w procesie rekrutacji.
    Pani Dębowska przekonywała młodzież, że dzisiejszy rynek związany z kształceniem ustawicznym pozwala na to, aby w bardzo krótkim czasie przyswoić sobie wiedzę merytoryczną lub konkretne umiejętności. Takie umiejętności można nabyć na szkoleniach, kursach, w szkołach, czy na studiach. Na podstawie tej wiedzy kandydatowi łatwiej jest znaleźć pracę i zostać w niej zatrudnionym. Kompetencje społeczne natomiast bardziej pozwalają na utrzymanie stanowiska bądź warunkują awans. Kompetencji społecznych bardzo trudno się wyuczyć, ponieważ często są one związane z pewną wrażliwością społeczną, otwartością na drugiego człowieka, zdolnościami negocjacyjnymi, empatią, asertywnością, zdolnościami komunikacyjnymi. Pracodawcy mają świadomość, że łatwiej wypełnić lukę u pracownika, który nie potrafi obsługiwać komputera niż tego, który nie potrafi współdziałać w grupie.
    Efektem szkolenia uczniów była konkluzja, że nie jest możliwe, aby jeden człowiek posiadał wszystkie kompetencje, ale można mieć zbiór takich, które będą na danym stanowisku bardzo istotne. W dużej firmie, gdzie bardzo ważna jest praca w grupie, kreatywność i bardzo często pracuje się pod presją czasu, właśnie takie predyspozycje będą istotne. Natomiast zupełnie innych kompetencji będzie się oczekiwało w kilkuosobowej firmie działającej na lokalnym rynku.
    Zajęcia z doradztwa zawodowego uświadomiły uczniom, że kompetencji jest bardzo wiele i czasem tylko niektóre są brane pod uwagę przez pracodawców. Tak naprawdę podczas rozmowy kwalifikacyjnej bardzo trudno jest określić, czy dana osoba posiada kompetencje społeczne, które są akurat wymagane. Wiedza teoretyczna, wykształcenie, praktyczne umiejętności są bardzo istotnym elementem sylwetki zawodowej człowieka, lecz także nie należy zapominać o potencjale osobowościowym, który każdy z nas ma i powinien z niego korzystać.
autor: Mirek  2016-10-14        Skomentuj 0 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl