niedziela, 19 listopada 2017
     
 
 

 
Menu
Edukacja 2017
Osiągnięcia
Szkoła
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 2020152
Dzisiaj: 569
IP: 54.224.102.26

Aktualnie :
zalogowanych:
gości:

od 23-02-2004
SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2016/2017

Przewodnicząca: Katarzyna Drabik – kl. II TZ – żug.

Wiceprzewodnicząca: Weronika Oczkowska – kl. II TZ – kelner


Wiceprzewodniczący: Emil Kopański – kl. III TZ – żug.

Skarbnik: Eryk Filipiak – kl. III TZ – żyw.

Opiekun samorządu: p. prof.  Grzegorz Wojtasiak


SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2015/2016

Przewodnicząca: Patrycja Dębska – kl. II TZ – hot.

Wiceprzewodnicząca: Daria Szałańska – kl. III TZ – hot.

Skarbnik: Katarzyna Misztal– kl. II TZ – żug.

Opiekun samorządu: p. prof.  Mirosław Ziębiński

4 września 2015 r.
KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW

- organizacja i przeprowadzenie corocznego kiermaszu używanych podręczników wśród uczniów naszej szkoły

22 września 2015 r.
UDZIAŁ W OBCHODACH 87. ROCZNICY ŚMIERCI DR. ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO

- delegacja społeczności uczniowskiej reprezentowana była przez delegację naszej szkoły w składzie:
Klaudia Nowacka, Angelika Szpik i Krystian Chojnacki uczniowie  klasy II TZ-ż.u.g  oraz  Paweł Żurawicz z klasy III ZSZ kucharz i Dawid Pacholczyk – III TZ ż.u.g. uczestniczyła w uroczystych  obchodach  87. rocznicy śmierci doktora Antoniego Troczewskiego – Patrona naszej Szkoły i Honorowego Obywatela Miasta Kutna. 
Opiekę nad delegacją sprawował p. prof. Leon Wieczorek.

9 października 2015 r.
OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH

- współpraca SU  i klasy II TZ - technik hotelarstwa, ubiegłorocznego zwycięzcy w przygotowaniu tej uroczystości ( z ramienia rady pedagogicznej osoby odpowiedzialne : p prof. Elżbieta Golis i p prof. Mirosław Ziębiński)
- udział SU i jego opiekuna w trakcie imprezy i zasiadanie w jury
- wspólne przygotowanie pomysłów na rozgrywane konkurencje

14 października 2015 r.
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

- prowadzenie uroczystości przez przewodniczącą SU Patrycję Dębską kl. II TZ - technik hotelarstwa

- przygotowanie dekoracji przez sekcję plastyczno- dekoratorską pod kierunkiem p prof. Małgorzaty Ledzion

- inicjatywa zakupu przez społeczność uczniowską  kwiatów wręczanych na ręce dyrekcji i kadry pedagogicznej oraz koszyka słodyczy

grudzień 2015

- zbiórka darów w ramach akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”

- przeprowadzenie akcji „Góra Grosza”.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2

IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Koordynator prac Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej - mgr  inż. Mirosław Ziębiński

 Uczniowska Rada Szkoły

 Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Patrycja Dębska

Zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego – Daria Szałańska

Skarbnik Samorządu Uczniowskiego – Katarzyna Misztal

SEKCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

·         dziennikarko-informacyjna – przewodnicząca Katarzyna Misztal – opiekun: Dorota Wojculewicz

·         porządkowa – przewodnicząca Ewelina Michalak – opiekun: Małgorzata Nowak-Kaczorkiewicz

·         plastyczno-dekoratorska  – przewodnicząca Adrianna Pawlak – opiekun: Małgorzata Ledzion

·         fotograficzna  – przewodnicząca Weronika Kacprzak – opiekun: Adam Flisiuk, Mirosław Ziębiński

·         współzawodnictwa  – przewodnicząca Kinga Zielińska – opiekun: Małgorzata Kajszczarek-Szychowska

·         kronikarska – przewodnicząca Barbara Fuz – opiekun: Monika Żuber

·         kulturalna – przewodnicząca                                – opiekun: Beata Michałkiewicz

·         radiowęzeł – przewodnicząca Bartłomiej Smakowski – opiekun: Włodzimierz Błaszczyk

 

          Samorząd Uczniowski w I półroczu podjął następujące działania:

1.      Wybór nowych władz do Samorządu Uczniowskiego, poprzedzony kampanią wyborczą.

2.      Zorganizowanie kiermaszu podręczników.

3.      Przeprowadzenie otrzęsin pierwszych klas.

4.      Organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

5.      Zbiórka darów w ramach akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.

6.      Przeprowadzenie akcji „Góra Grosza”.

7.      Ponowne uruchomienie działania szczęśliwego numerka – wybór uczniów odpowiedzialnych za jego systematyczne prowadzenie.

8.      Organizacja zawodów w tenisa stołowego.

9.      Sprzedaż cegiełek w celach charytatywnych.

1.      Sekcja dziennikarsko-informacyjna (p. Dorota Wojculewicz):

a)      zajęcia integracyjne uczniów klas starszych i uczniów klas pierwszych będących członkami sekcji,

b)      warsztaty przygotowujące uczniów klas pierwszych do pracy w sekcji, przeprowadzone przez opiekuna,

c)      spotkania poświęcone popularnym formom publicystycznym (cechy dobrego reportażu),prowadzone przez opiekuna sekcji (listopad)

d)     przygotowywanie i redagowanie kolejnych numerów gazetki szkolnej „Echa szkoły” ( od września do stycznia),

e)      członkowie sekcji zajmowali się przepływem informacji o aktualnych wydarzeniach kulturalnych na terenie szkoły i poza nią,

f)       szkolenie członków sekcji dotyczące formatowania i grafiki komputerowej przez nauczyciela informatyki, pana Adama Flisiuka (listopad),

g)      przygotowanie prezentacji poświęconej 250. rocznicy powstania Teatru Powszechnego,

h)      redagowanie broszurek okolicznościowych na temat dziejów teatru polskiego i historii Teatru Powszechnego,

i)        zamieszczanie aktualnych informacji z życia szkoły na stronie internetowej,

j)        spotkania poświęcone działaniom związanych z obchodami roku Henryka Sienkiewicza.

2.      Sekcja plastyczno-dekoratorska (p. Małgorzata Ledzion):

a)      Przygotowanie scenografii uroczystości szkolnych:

- Dzień Edukacji Narodowej

- widowisko bożonarodzeniowe – „Opowieść wigilijna” – K. Dickensa

b)      Zagospodarowanie tablicy – gazetka na temat: Mikołajki

c)      Udział w konkursie plastycznym pt.: „XX Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych” – organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi. Temat dowolny, etap szkolny: Natalia Kuśmider, Patryk Górecki – I TZ-żug, Łukasz Żakieta – IV TZ-żug, Adrianna Pawlak – IV TZ-hotel

3.      Sekcja kronikarska (p. Monika Żuber) – członkowie sekcji prowadzą kronikę szkolną poprzez systematyczne pozyskiwanie materiałów ze strony internetowej szkoły oraz przygotowują kronikę do prezentacji (w czasie uroczystości Dnia Edukacji Narodowej).

4.      Sekcja radiowęzła (p. Włodzimierz Błaszczyk) – bieżące nagłaśnianie apeli i uroczystości szkolnych.

5.      Sekcja kulturalna (p. Beata Michałkiewicz) – działalność informacyjna dotycząca życia kulturalnego w Kutnie

6.      Sekcja fotograficzna (p. Adam Flisiuk i p. Mirosław Ziębiński) – dokumentowanie wydarzeń szkolnych, zamieszczanie informacji i zdjęć na szkolnej stronie, propagowanie sztuki fotograficznej.

7.      Sekcja porządkowa (p. Małgorzata Nowak-Kaczorkiewicz) – wprowadzanie młodzieży do współuczestnictwa w nadzorowaniu wypełniania przyjętych standardów szkolnych.

8.      Sekcja współzawodnictwa (p. Małgorzata Kajszczarek-Szychowska) – typuje do Pucharu Dyrektora Szkoły zwycięską klasę za wyniki w nauce, frekwencji i za oceny zachowania.

 

 


 


 

 

 


wstecz

Koła
Koło PCK
Koło Hot-Tur
Koło LOP
Koło Caritas
SK Wolontariatu
Koło LOK
Szk. Klub Europejski
Sekcja porządkowa
Sekcja kulturalna
Sekcja info-dziennik
Sekcja kronikarska
Sekcja plast.-deko.
Sekcja fotograficzna
     

© 2003- 2017 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl